مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love Is a Wild Thing از Kacey Musgraves با متن و ترجمه

بازدید 146

You can’t find it sitting on a shelf in a store

نمی تونی در قفسه یک مغازه پیداش کنی

If you try to hide it, it’s gonna shine even more

اگه سعی کنی قایمش کنی بیشتر از قبل میدرخشه

Even if you lose it, it will find you

حتی اگه گمش کنی اون میاد و پیدات میکنه

There’s no way to stop it, but they’ll try to

به هیچ وجه نمیتونی متوقفش کنی، اما همه سعی میکنن متوقفش کنن

Running like a river tryna find the ocean

مثل یک رودخانه جاری میشه تا راهش رو به سمت اقیانوس پیدا کنه

Flowers in the concrete

مثل گلهایی که در بتن سر از خاک بیرون میارن

Climbing over fences, blooming in the shadows

 از حصارها بالا میرن و درسایه ها شکوفه میدن

Places that you can’t see

در جاهایی که تو نمیتونی ببینی

Coming through the melody when the night bird sings

اون در ملودی که پرنده ها شب هنگام میخونن جاریه

Love is a wild thing

عشق یک چیز آزاده

Oh, I can feel it, magic in your fingertips

اوه میتونم حسش کنم، جادویی که در نوک انگشتات هست رو

And I can hear it in the words coming off your lips

و حتی میتونم وقتی اون واژه ها از دهنت میان بیرون بشنومش

Even if you lose me, I will find you

حتی اگه منو گم کنی من پیدات میکنم

Theres no way to stop it, so don’t try to

راهی برای متوقف کردنش نیست پس الکی تلاش نکن

Running like a river tryna find the ocean

مثل یک رودخانه جاری میشه تا راهش رو به سمت اقیانوس پیدا کنه

Flowers in the concrete

مثل گلهایی که در بتن سر از خاک بیرون میارن

Climbing over fences, blooming in the shadows

 از حصارها بالا میرن و درسایه ها شکوفه میدن

Places that you cant see

در جاهایی که تو نمیتونی ببینی

Coming through the melody when the night bird sings

اون در ملودی که پرنده ها شب هنگام میخونن جاریه

Love is a wild thing

عشق یک چیز آزاده

I used to be scared of the wilderness, of the dark

من قبلا از بیابان میترسیدم و همینطور از تاریکی

But not anymore, anymore, no

اما دیگه نمیترسم، نه

Running like a river tryna find the ocean

مثل یک رودخانه جاری میشه تا راهش رو به سمت اقیانوس پیدا کنه

Flowers in the concrete

مثل گلهایی که در بتن سر از خاک بیرون میارن

Climbing over fences, blooming in the shadows

 از حصارها بالا میرن و درسایه ها شکوفه میدن

Places that you can’t see

در جاهایی که تو نمیتونی ببینی

Coming through the melody when the night bird sings

اون در ملودی که پرنده ها شب هنگام میخونن جاریه

Love is a wild thing

عشق یک چیز آزاده

Love is a wild thing

عشق یک چیز آزاده

Love is a wild thing, yeah

عشق یک چیز آزاده، آره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید