مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ انگلیسی کره‌ای BOUNCY از ATEEZ با متن و ترجمه

بازدید 118

What You Gonna Say? (Yeah)

چی میخوای بگی ؟ (آره)

Sit Back And Relax, Man

عقب بشین و آروم باش مرد

Don’t You Wanna Bet, Man?

دلت نمیخواد شرط ببندی، مرد؟

I Got Time But It’s Not For You, Bro

زمان که دارم ولی مال تو نیس، داداش

Don’t You Realize What I’m Saying?

متوجه نمیشی چی میگم؟

What You Gonna Do? (Let’s Go, Let’s Go)

قراره چی کار کنی؟ ( بزن بریم ، بزن بریم)

Ayy, Let’s Go

ای، بزن بریم

One, Two, 열중쉬어, Three, Four 하면 후

یک، دو، به راحتی، سه، چهار و بعدش هوو

리듬에 맞춰 흔들어라 머리

همراه ریتم سرتو تكون بده

거칠 것 없지 우릴 막아 봐

هیچی مانع ما نمیشه تلاش کن ما رو متوقف کنی

모든 건 Unlock, Now It’s Time For The Party

قفل همه چی الان بازه الان وقت مهمونيه

아직 배고파 우린 젊기에 (Hey)

هنوز گشته ایم چون جوونیم (هی)

비켜봐 ’Cause We Need Some Air

برو کنار چون به هوا نیاز داریم

묶여 있었던 모든 걸 풀어내

گره‌ی همه چیزایی که بهم ریخته و گره خورده رو باز میکنیم

멈춘 채 살 순 없어 (Yeah)

نمیتونم با متوقف بودن زندگی کنم (آره)

Bring Back, Microphone, 볼륨 올려

میکروفون و برگردون، صدا رو زیاد کن

Sit Back And Relax, Everybody

بشينين عقب و آروم باشین، همتون

느껴봐라 이게 우리 소리야

حسش کن، این صدای ماست

Come On, Everybody

بیاین، همتون

Slow It Down, Make It Bouncy, 지금부터 Fly

آرومش کن (سرعتشو كم كن)، شادش كن، حالا شروع کن به پرواز کردن

좀 다른 Spicy, 청양고추 Vibe

طعم تنديش متفاوته، حس و حال فلفل چیلی چئونگ یانگ میده

If You Wanna Know How, I Can Show You Right Now

اگه میخوای بدونی چجوری همین الان بهت نشون میدم

우린 만들지 Bouncy, 불이 붙어, Fly

انرژیش رو پر میکنیم، آتیشش میزنیم، پرواز میکنیم

Yo, Make It Bouncy, 지금부터 Fly

يو، شادش كن، حالا شروع کن به پرواز کردن

좀 다른 Spicy, 청양고추 Vibe

طعم تنديش متفاوته، حس و حال فلفل چیلی چئونگ یانگ میده

If You Wanna Know How, I Can Show You Right Now

اگه میخوای بدونی چجوریه، همین الان بهت نشون میدم

고갤 저어, Bounce, Bounce, 하늘 위로 Fly, Fly

سرت رو تکون بده، بپر، بپر، توی آسمون پرواز کن، پرواز کن

Slow It Down, Make It Bouncy

آرومش کن (سرعتشو كم كن)، شادش كن

지금부터 Fly (Fix On)

حالا شروع کن به پرواز کردن (فيكس آن)

고개를 하늘 위로 들어

سرتو ببر بالا رو به آسمون

앞 뒤 양 옆 내 말 들어

جلو، عقب، پهلو به پهلو، به حرفام گوش بده

S-O-N-G M-I-N-G-I

سونگ مینگی

Gonna Know It’s Over (Ayy)

قراره بدونی که تموم شده

출신 위치 나이 종교 나라까지

اهل کجایی، کجایی، سنت، مذهب، و حتى کشورت

허물없이 전부, It Don’t Matter (Matter)

همه چی بدون مرزه ، مهم نیست (مهم)

미칠 대로 미친 사람들과

تا مرز جنون با دیوونه ها

막 과열 직전까지 털어

تکون بده تا جایی که داغ کنی

Yeah, Want It, Want It And Burn It, Burn It

آره، میخوامش، میخوامش، بسوزونش، بسوزونش

또 놀아 보자 더 뜨거워 여긴

دوباره، بیا بیشتر بازی کنیم اینجا گرمه

튀어 올라봐 높이 더 높이

بالاتر و بالاتر بپر، داره منفجر میشه

터진다 터져 날아라 멀리

تا جایی که میتونی پرواز کن

(Slow)

(آروم)

Gimme, 분위기를 뺏지 (분위기를 뺏지)

بفرما، حس و حالش رو بقاپ

따라 추던가 넌 백기 (Ooh)

رقصمو دنبال کن یا پرچم سفیدو تکون بده

그것도 못 하면 때찌

نمیتونی انجامش بدی؟ این که خودکشیه

Bring Back, Microphone, 볼륨 올려 (Everybody)

میکروفون و برگردون، صدا رو زیاد کن (همگی)

Sit Back And Relax, Everybody (Everybody)

بشينين عقب و آروم باشین، همتون (همگی)

느껴봐라 이게 우리 소리야

حسش کن، این صدای ماست

Onе, Two, Three

یک، دو، سه

Slow It Down, Make It Bouncy, 지금부터 Fly

آرومش کن، شادش كن، حالا شروع کن به پرواز کردن

좀 다른 Spicy, 청양고추 Vibe

طعم تنديش متفاوته، حس و حال فلفل چیلی چئونگ یانگ میده

If You Wanna Know How, I Can Show You Right Now

اگه میخوای بدونی چجوریه، همین الان بهت نشون میدم

우린 만들지 Bouncy, 불이 붙어, Fly

انرژیش رو پر میکنیم، آتیشش میزنیم، پرواز میکنیم

Yo, Make It Bouncy, 지금부터 Fly

يو، شادش كن، حالا شروع کن به پرواز کردن

좀 다른 Spicy, 청양고추 Vibe

طعم تنديش متفاوته، حس و حال فلفل چیلی چئونگ یانگ میده

If You Wanna Know How, I Can Show You Right Now

اگه میخوای بدونی چجوریه، همین الان بهت نشون میدم

고갤 저어, Bounce, Bounce, 하늘 위로 Fly, Fly

سرت رو تکون بده، بپر، بپر، توی آسمون پرواز کن، پرواز کن

세상 위를 뛰어 봐

بپر تا بالای این جهان

하늘 위로 날아 봐

تا آسمون پرواز کن

리듬 안에 모여라

همگی با این ریتم

하나 되어, Shout It Out

یکی بشین، و فریادش بزنین

Slow It Down, Make It Bouncy, 지금부터 Fly

آرومش کن، شادش كن، حالا شروع کن به پرواز کردن

좀 다른 Spicy, 청양고추 Vibe

طعم تنديش متفاوته، حس و حال فلفل چیلی چئونگ یانگ میده

If You Wanna Know How, I Can Show You Right Now

اگه میخوای بدونی چجوریه، همین الان بهت نشون میدم

우린 만들지 Bouncy, 불이 붙어, Fly

انرژیش رو پر میکنیم، آتیشش میزنیم، پرواز میکنیم

Oh, Oh-Oh (Woah, Woah, Woah, Woah)

Oh-Oh, Oh-Oh (Woah, Woah, Fly, Fly)

If You Wanna Know How, I Can Show You Right Now

اگه میخوای بدونی چجوریه، همین الان بهت نشون میدم

고갤 저어, Bounce, Bounce, 하늘 위로 Fly, Fly

انرژیش رو پر میکنیم، آتیشش میزنیم، پرواز میکنیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید