مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ You’re Beautiful از The Rose با متن و ترجمه

بازدید 117

I Got You

هواتو دارم و درکت میکنم

You Got Me

توام منو درک میکنی و هوامو داری

Nothin’ In The Way

هیچ چیزی سر راه عشق مون نیست

There’s Something Special

یه چیز (حس و حال) خاصی توی این عشق هست

What You Do To Me

کاری که تو با من میکنی

Already Got To Me, Now

از خیلی قبل تر تأثیرش رو روم گذاشته، و حالا

Taking My Sanity, Oh, So Slowly

تمام عقل و هوشم رو داری ازم میگیری، اوه، خیلی آروم

There’s No Words, No Filter, No Anything

هیچ کلمه‌ای، هیچ فیلتری، هیچ چیزی در وصف این لحظه خاص وجود نداره

Just Capture The Essence Of Everything

پس فقط عطر و حس عمیق توی هر چیز و ماجرای این عشق رو جذب کن

No Looking At Stars For Answers

هیچ نیازی به دیدن ستاره‌ها برای پیدا کردن جواب‌هام نیست

Nothing Could Shine As Bright As You

چون هیچ چیزی نمیتونه به درخشش تو بدرخشه

You’re The Only

تو تنها کس منی

Oh, Beauty’s Just The State Of Mind

اوه، زیبایی فقط یه تصور و فرض ذهنیه

You Don’t Even Have To Try

تو حتی نیازی نداری که تلاشی برای زیبا بودن بکنی

Don’t Let Them Tell You Otherwise

اجازه نده که بهت چیزی غیر این رو بگن

You’re Beautiful, I’ll Tell You Why

تو زیبایی، و من بهت میگم چرا

I Love The Way That You’re Designed

عاشق جوریم که هستی و طراحی شدی

Lovе The Way We Intertwinе

عاشق جوریم که روح و زندگی مون بهم پیچیده شده

Still Don’t Need A Reason Why

با وجود همه اینا، بازم به دلیلی نیازی نداری تا بگه چرا تو زیبایی

You’re Beautiful And Now You’re Mine

تو زیبایی و حالا مال منی

And Now That

و حالا که

I’m With You

من با تو و کنار توام

Another Day

یه روز دیگه فرصت دارم

To Show You

تا بهت نشون بدم

And Hold You

و کنار خودم نگهت دارم

In Every Way

توی هر مسیری که هستم

How Did You Get To Me, Now

چجوری تونستی آشفتم کنی و اینقدر روم اثر بذاری، حالا

Taking My Sanity, Oh, So Slowly

داری تمام عقل و هوشم رو ازم میگیری، اوه، خیلی آروم

No, There Ain’t No Other

نه، هیچکس دیگه‌ای برام وجود نداره

No, There Ain’t No Other But You

نه، هیچکس دیگه‌ای به جز تو برام وجود نداره

No, There Ain’t No Other

نه، هیچکس دیگه‌ای برام وجود نداره

No, There Ain’t No Other But You

نه، هیچکس دیگه‌ای به جز تو برام وجود نداره

No, There Ain’t No Other

نه، هیچکس دیگه‌ای برام وجود نداره

No, There Ain’t No Other But You

نه، هیچکس دیگه‌ای به جز تو برام وجود نداره

I Know You’re The Reason Why

میدونم که تو دلیل اینی که چرا کس دیگه‌ای توی زندگیم نیست

Oh, Beauty’s Just The State Of Mind

اوه، زیبایی فقط یه تصور و فرض ذهنیه

You Don’t Even Have To Try

تو حتی نیازی نداری که تلاشی برای زیبا بودن بکنی

Don’t Let Them Tell You Otherwise

اجازه نده که بهت چیزی غیر این رو بگن

You’re Beautiful I’ll Tell You Why

تو زیبایی و من بهت میگم چرا

I Love The Way That You’re Designed

عاشق جوریم که هستی و طراحی شدی

Love The Way We Intertwine

عاشق جوریم که روح و زندگی مون بهم پیچیده شده

Still Don’t Need A Reason Why

با وجود همه اینا، بازم به دلیلی نیازی نداری تا بگه چرا تو زیبایی

Youre Beautiful And Now You’re Mine

تو زیبایی و حالا مال منی

You’re Beautiful And Now You’re Mine

تو زیبایی و حالا مال منی

You’re Beautiful And Now You’re Mine

تو زیبایی و حالا مال منی

Beauty’s Just The State Of Mind

زیبایی فقط یه تصور و فرض ذهنیه

You Dont Even Have To Try

تو حتی نیازی نداری که تلاشی برای زیبا بودن بکنی

Don’t Let Them Tell You Otherwise

اجازه نده که بهت چیزی غیر این رو بگن

You’re Beautiful I’ll Tell You Why

تو زیبایی و من بهت میگم چرا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید