مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sad Happy از Circa Waves با متن و ترجمه

بازدید 140

I was waiting so sad happy

خیلی غمگین و شاد منتظر بودم

Thought I lost you in a nightmare dream

فکر میکردم تو رو توی رویای کابوس وار گم کردم

You were too high to hold on

برای اینکه بتونم بگیرمت خیلی بالا بودی

I was losing all track of time

تمام رد های زمان رو گم کرده بودم

For a moment I thought I’d died

برای یک لحظه فکر کردم

Searching for someone

در جستجوی کسی میمیرم

But I will not find myself tonight

اما امشب خودم رو پیدا نخواهم کرد

No, I will not find myself tonight

نه، امشب خودم رو پیدا نخواهم کرد

But you can’t see

اما تو نمیتونی ببینی

My heart’s made out of concrete

قلبم از بتن ساخته شده

You know me, I’m sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

You know me, I’m sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

No, you can’t see

نه، تو نمیتونی ببینی

My heart’s made out of concrete

قلبم از بتن ساخته شده

You know me, I’m sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

You know me, I’m sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

I was dancing with my eyes wide shut

با چشمان کاملا بسته داشتم میرقصیدم

Trying not to think too much

سعی میکردم زیاد فکر نکنم

Too high to fall down

برای سقوط کردن خیلی بالا بودم

So wait for me, sad happy

پس منتظرم بمون، غمگینِ شاد

I know this feels like a dream

میدونم این حس مثل یک رویاس

But the good times will come round

اما روزهای خوب فرا میرسه

But I will not find myself tonight

اما امشب خودم رو پیدا نخواهم کرد

No, I will not find myself tonight

نه، امشب خودم رو پیدا نخواهم کرد

But you can’t see

اما تو نمیتونی ببینی

My heart’s made out of concrete

قلبم از بتن ساخته شده

You know me, I’m sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

You know me, Im sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

No, you can’t see

نه، تو نمیتونی ببینی

My heart’s made out of concrete

قلبم از بتن ساخته شده

You know me, Im sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

You know me, I’m sad happy

منو میشناسی، غمگینِ شادم

Sad happy

غمگینِ شاد

Sad happy

غمگینِ شاد

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید