مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Party for One از Carly Rae Jepsen با متن و ترجمه

بازدید 152

If you didn’t know that you were right for me

اگه ندونستی که برای من مناسبی

Then there’s nothing I can say

پس حرفی برای گفتن ندارم

Tried to call you out to spend some time to see

سعی کردم بهت زنگ بزنم بریم بیرون و با هم کمی وقت بگذرونیم تا همدیگرو ببینیم

But somebody’s in your way

اما یکی دیگه سر راهت قرار گرفت

Tried to let it go and say I’m over you

سعی کردم رهاش کنم و بگم که بیخیالت شدم

I’m not over you

من بی خیالت نشدم

But I’m trying

اما دارم سعی میکنم

Party for one

جشن یک نفره

If you don’t care about me

اگه برات اهمیتی ندارم

I’ll just dance for myself

من با خودم میرقصم

Back on my beat

برای خودم

I’ll be the one

من میخوام شخصی باشم که

If you don’t care about me

اگه تو برام اهمیتی قائل نیستی

Making love to myself

با خودم عشق بازی کنم

Back on my beat

برای خودم

You don’t want my love

تو عشق منو نمیخوای

If you don’t care about me

اگه برات اهمیتی ندارم

I’ll just dance for myself

من با خودم میرقصم

Back on my beat

برای خودم

Party for one

جشن یک نفره

If you don’t care about me

اگه تو برام اهمیتی قائل نیستی

Making love to myself

با خودم عشق بازی کنم

Back on my beat

برای خودم

Ahh, ahh, ahh

Once upon a time, I thought you wanted me

یک روزی از روزها من فکر کردم تو منو میخوای

Was there no one else to kiss? (No one else to kiss)

کس دیگه ای اونجا برای بوسیدن نبود؟

Was it all a dream I let myself believe?

آیا همه اینهایی که به قلبم اجازه دادم تا  باورش کنه رویا بود؟

I’m not over this (I’m not over this)

من بی خیالش نشدم

But I’m trying

اما دارم سعی میکنم

Party for one (Hey)

جشن یک نفره

If you don’t care about me

اگه برات اهمیتی ندارم

I’ll just dance for myself

من با خودم میرقصم

Back on my beat

برای خودم

I’ll be the one

من میخوام شخصی باشم که

If you don’t care about me

اگه تو برام اهمیتی قائل نیستی

(You don’t care that I’m)

Making love to myself

با خودم عشق بازی کنم

Back on my beat

برای خودم

You don’t want my love

تو عشق منو نمیخوای

If you don’t care about me

اگه برات اهمیتی ندارم

I’ll just dance for myself

من با خودم میرقصم

Back on my beat (Back on my beat)

برای خودم

Party for one

جشن یک نفره

If you don’t care about me

اگه تو برام اهمیتی قائل نیستی

(You don’t care about me)

Making love to myself (Hey)

با خودم عشق بازی کنم

Back on my beat

برای خودم

Ahh, ahh (Back on my beat)

Ahh, ahh, ahh

Back on my beat

Back on my beat

برای خودم

Party for one

جشن یک نفره

‘Cause you don’t care about me

چون تو بهم اهمیت نمیدی

Back on my beat

Back on my beat

برای خودم

Party for one

جشن یک نفره

Back on my beat

برای خودم

You don’t want my love

تو عشق منو نمیخوای

If you don’t care about

اگه برات اهمیتی ندارم

(You dont care that I’m)

I’ll just dance for myself (Back on my beat)

من با خودم میرقصم

Back on my beat

برای خودم

Party for one

جشن یک نفره

If you dont care about me

اگه تو برام اهمیتی قائل نیستی

(You don’t care that I’m)

Making love to myself

با خودم عشق بازی کنم

Back on my beat

برای خودم

Ahh

Back on my beat

Back on my beat (Ahh)

برای خودم

Party for one (Ahh)

جشن یک نفره

(Back on my beat)

Back on my beat

Back on my beat (Ahh)

برای خودم

Party for one

جشن تک نفره

Ahh

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید