مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love Myself از Hailee Steinfeld با متن و ترجمه

بازدید 163

Hey!

Yeah

Hey!

When I get chills at night, I feel it deep inside

وقتی شب دچار لرز میشم، از درون حسش میکنم

Without you, yeah (Hey!)

بدون تو, آره

Know how to satisfy, keepin’ that tempo right

میدونم چجوری خودمو راضی کنم، و اون ریتمو درست انجامش بدم

(داره راجب mustbration حرف میزنه و میگه ک برای اینکه ب اوج لذت برسم نیاز ب تو ندارم خودم انجامش میدم)

Without you, yeah (Hey!)

بدون تو , آره

Pictures in my mind on replay

تصاویر در ذهنم داره تکرار میشه

I’m gonna touch the pain away (Hey!)

من میخوام دردو حس کنم و درمانش کنم

I know how to scream my own name

میدونم چجوری اسم خودمو فریاد بزنم

Scream my name

اسممو فریاد بزنم

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

(Hey!)

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else

نمیتونم کاریش کنم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Anytime, day or night

هر وقت، شب یا روز

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

(Hey!)

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else

نمیتونم کاریش کنم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Anytime that I like

هر بار ک دلم بخواد

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

I take it nice and slow, feeling good on my own

من خوب و آروم پیش میبرمش، انجام دادنش توسط خودم حس خیلی خوبی بهم میده

Without you, yeah (Hey!)

بدون تو , آره

Got me speaking in tongues, the beautiful it comes

کاری کردم آروم با خودم حرف میزنم، و ب زیبایی اون میاد (Orgasm)

Without you, yeah (Hey!)

بدون تو , آره

I’m gonna put my body first

میخوام خودمو در اولویت قرار بدم

And love me so hard ’til it hurts (Hey!)

و به شدت خودمو دوست داشته باشم

I know how to scream out the words

میدونم چجوری اون کلمات رو فریاد بزنم

Scream the words

اون س کلمه رو فریاد می زنم

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(Hey!)

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else

نمیتونم کاریش کنم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Anytime, day or night

هر وقت، شب یا روز

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I dont need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(Hey!)

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else

نمیتونم کاریش کنم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Anytime that I like

هر وقت که دلم بخواد

(I love me!)

خودمو دوست دارم

Ah la la la, ah la la la la-ah (Hey!)

Ah la la la, ah la la la la-ah (I love me!)

Ah la la la, ah la la la la-ah

Anytime that I like

هر وقت که دلم بخواد

(I love…)

من خودمو

(Hey, yeah)

Yeah, I know how to scream my own name

آره میدونم چجوری اسم خودمو فریاد بزنم

Scream my name

اسممو فریاد بزنم

Ooh-ooh-ooh-oh!

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(Hey!)

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else

نمیتونم کاریش کنم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Anytime, day or night

هر وقت، شب یا روز

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(Hey!)

Gonna love myself, no, I don’t need anybody else

(Don’t need nobody else)

میخوام خودمو دوست داشته باشم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

(Hey!)

Can’t help myself, no, I don’t need anybody else

نمیتونم کاریش کنم، ن، من ب هیچکس دیگه ای نیاز ندارم

Anytime that I like

هر وقت ک دلم بخواد

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

Ah la la la, ah la la la la-ah (Nobody else)

Ah la la la, ah la la la la-ah (Nobody else)

Ah la la la, ah la la la la-ah (Nobody else)

Anytime that I like

هر وقت ک دلم بخواد

(I love me!)

من خودمو دوست دارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.