مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Starting Line از Luke Hemmings با متن و ترجمه

بازدید 105

In and out of focus

واضح و غیر واضحه

Moments that I keep

لحظاتی ک در ذهنم حفظ میکنم

Something for the pain

یه سریش واسه درد

And something so I sleep

و ی سریاش برای خواب

Won’t you comfort me?

آیا نمیخوای دلداریم بدی؟

Warm the air that I breathe

هوایی ک نفس میکشم گرمه

Visceral in doses

حس عصبی در دوز بالا

(منظور از Visceral حس احشایی یا همون حس مخفیه بدن ماست. زمانی ک بدن ما ب چیزی نیاز داره این حس اون اطلاعاتو ب مغز ما میرسونه مثلا وقتی ب آب و غذا نیاز داریم یا ب خواب و… در اینجا لوک شدیدا ب بودن در گذشته نیازمنده و دلش واسه اون شخص در گذشتش تنگ شده و سیستم حسیش داره اینو فریاد میزنه)

Hiding in the seams

در جای جای بدنم قایم شده

Standing on the sun and I don’t feel a thing

در آفتاب ایستادم و هیچ چیزی حس نمیکنم

Won’t you comfort me?

آیا نمیخوای دلداریم بدی؟

Take the fear, I don’t need

ترسو ازم بگیر بهش نیازی ندارم

I wake up every morning with the years ticking by

من هر روز صبح از خواب بیدار میشم همینطور ک سال ها دارن میگذرن

I’m missing all these memories, maybe they were never mine

من دلم برای تمام اون خاطرات تنگ شده انگار که هیچوقت مال من نبودن

(این حس خیلی حس بدیه وقتی تو ب خاطرات شیرینت در گذشته فکر میکنی و با خودت میگی آیا من واقعا اون لحظه اونجا بودم و شدیدا حسرتشو میخوری و دلتنگش میشی)

I feel the walls are closing

من حس میکنم دیوارها دارن بهم نزدیک میشن

I’m running out of the time

و زمانم داره ب پایان میرسه

I think I missed the gun at the starting line

من حس میکنم شلیک گلوله رو در خط شروع مسابقه از دست دادم

Tell mе, am I broken?

بهم بگو آیا من شکستم؟

I can never lеave

همیچوقت نمیتونم برم

Biting on my tongue and

زبونمو گاز میگیرم و

Checking if it bleeds

چک میکنم بببینم خون اومده

Oh, is it lost on me?

اوه، در وجود من گم شدن؟

All the things I believe

تمام چیزهایی ک بهشون باور دارم

Something like an omen I can never keep

ی چیزی مثل فال ک هیچوقت نمیتونم حفظش کنم

Moving on and on, so very bittersweet

همچنان ادامه داره و خیلی شیرینه

Is it lost on me?

آیا در وجود من گم شدن؟

All the things I don’t need

تمام چیزهایی ک بهشون نیاز ندارم

I wake up every morning with the years ticking by

من هر روز صبح از خواب بیدار میشم همینطور ک سال ها دارن میگذرن

I’m missing all these memories, maybe they were never mine

من دلم برای تمام اون خاطرات تنگ شده انگار که هیچوقت مال من نبودن

I feel the walls are closing

من حس میکنم دیوارها دارن بهم نزدیک میشن

I’m running out of the time

و زمانم داره ب پایان میرسه

I think I missed the gun at the starting line

من حس میکنم شلیک گلوله رو در خط شروع مسابقه از دست دادم

Take me alive, make me a liar

منو زنده بگیر، منو دروغگو کن

Take me alive

منو زنده بگیر

Don’t look away until it’s gone

تا وقتی ک تموم بشه ب اونور نگاه نکن

Until it’s gone

تا وقتی ک تموم بشه

Take me alive, make me a liar

منو زنده بگیر، منو دروغگو کن

Take me alive

منو زنده بگیر

Don’t look away until it’s gone

تا وقتی ک تموم بشه ب اونور نگاه نکن

Until it’s gone

تا وقتی ک تموم بشه

I wake up every morning with the years ticking by

من هر روز صبح از خواب بیدار میشم همینطور ک سال ها دارن میگذرن

I’m missing all these memories, maybe they were never mine

من دلم برای تمام اون خاطرات تنگ شده انگار که هیچوقت مال من نبودن

I feel the walls are closing

من حس میکنم دیوارها دارن بهم نزدیک میشن

I’m running out of the time

و زمانم داره ب پایان میرسه

I think I missed the gun at the starting line

من حس میکنم شلیک گلوله رو در خط شروع مسابقه از دست دادم

Take me alive, make me a liar

منو زنده بگیر، منو دروغگو کن

Take me alive

منو زنده بگیر

Don’t look away until it’s gone

تا وقتی ک تموم بشه ب اونور نگاه نکن

Until its gone

تا وقتی ک تموم بشه

Take me alive, make me a liar

منو زنده بگیر، منو دروغگو کن

Take me alive

منو زنده بگیر

Dont look away until it’s gone

تا وقتی ک تموم بشه ب اونور نگاه نکن

Until it’s gone

تا وقتی ک تموم بشه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.