مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Blame’s On Me از Alexander Stewart با متن و ترجمه

بازدید 420

The worst part is you’re innocent in all of this

بدترین قسمت اینکه تو توی همه‌ی اینها بی‌گناهی

I was just calling quits

من فقط تماس میگرفتم

You were giving me all that I could need

تو همه چیزهایی که من میتونستم نیاز داشته باشم رو بهم میدادی

I was missing it, now I’m all alone

دلم براش تنگ شده بود، حالا من تنهام

Going through our old messages and I’m getting it

پیام های قدیمی خودمون رو مرور میکنم و میفهمم

Usually I’m the one getting burned

همیشه من اونی هستم که میسوزم

Didn’t realize I was hurting you

نفهمیدم که دارم بهت آسیب میزنم

Oh god I’m sorry

خدایا من متاسفم

I put you through hell

من تورو توی جهنم قرار دادم

You tried to love me

تو تلاش کردی منو دوست داشته باشی

When I hated myself

زمانی که من از خودم متنفر بودم

I know it’s too late

میدونم که خیلی دیره

For apologies

برای عذرخواهی

For all of the mistakes that I didn’t see

برای همه ی اشتباهاتی که نتونستم ببینم

The blame’s on me

تقصیره منه

Hate this is such a cliche

متنفرم از این کلیشه

Don’t know what, what you have til it’s gone away

نمیدونی که چه چیزی داری تا زمانی که اون از بین بره

But that don’t take, take away any pain

اما این هیچ دردی رو کم نمیکنه

Im still here sleeping in the bed I made

من هنوز اینجام و توی تختی که مرتب کردم میخوابم

Next to an empty space

کنار جای خالیت

Usually I’m the one getting burned

همیشه من اونی هستم که میسوزم

Didn’t realize I was hurting you

نفهمیدم که دارم بهت آسیب میزنم

Oh god I’m sorry

خدایا من متاسفم

I put you through hell

من تورو توی جهنم قرار دادم

You tried to love me

تو تلاش کردی منو دوست داشته باشی

When I hated myself

زمانی که من از خودم متنفر بودم

I know it’s too late

میدونم که خیلی دیره

For apologies

برای عذرخواهی

For all of the mistakes that I didn’t see

برای همه ی اشتباهاتی که نتونستم ببینم

The blame’s on me

تقصیره منه

Blame is all on me

Blame is all on me

Blame is all on me

Blame is all on me

Blame is all on me

Blame is all on me

همش تقصیره منه

Oh god I’m sorry

من متاسفم

I hope that youre well

امیدوارم که خوب باشی

Someone will love you

یکی تورو دوست خواهد داشت

Like I couldn’t myself

مثل اینکه خودم نتونستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید