مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Drivers License از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

I got my driver’s license last week

من هفته پیش گواهینامه رانندگیم رو گرفتم

Just like we always talked about

همونی که ما همیشه راجبش حرف میزدیم

‘Cause you were so excited for me

چون تو برای من خیلی هیجان زده شده بودی

To finally drive up to your house

تا اینکه بالاخره به طرف خونه تو رانندگی میکنم

But today I drove through the suburbs

اما من امروز در حومه (اطراف) شهر رانندگی کردم

Crying ’cause you weren’t around

گریه میکردم چون تو این اطراف نبودی

And you’re probably with that blonde girl

و تو احتمالا پیش اون دختر بلونده ای

Who always made me doubt

همونی که همیشه منو به شک مینداخت

She’s so much older than me

اون خیلی از من بزرگتره

She’s everything I’m insecure about

اون همه چیزی که من راجبش احساس نا امنی میکنم رو داره

Yeah, today I drove through the suburbs

آره، من امروز در حومه (اطراف) شهر رانندگی کردم

‘Cause how could I ever love someone else?

چون من چطور میتونم یه شخص دیگه ای رو دوست داشته باشم؟

And I know we weren’t perfect

و میدونم ما در کنار هم بی نقص نبودیم

But I’ve never felt this way for no one

اما من هیچوقت حسی رو که با تو داشتم رو با کس دیگه ای تجربه نکرده بودم

And I just can’t imagine

و من نمیتونم تصور کنم

How you could be so okay now that I’m gone

چطور میتونی حالا که من رفتم انقدر اوکی و نرمال باشی

Guess you didnt mean what you wrote in that song about me

فکر کنم اون چیزایی که در اون آهنگ راجب من نوشته بودی حقیقت نداشت

‘Cause you said forever, now I drive alone past your street

چون تو گفتی تا ابد، اما حالا من دارم تنها خیابون تو رو رد میکنم

And all my friends are tired

و همه دوستام خسته شدن

Of hearing how much I miss you, but

از شنیدن اینکه چقدر دلم برات تنگ شده، اما

I kinda feel sorry for them

من یه جورای احساس تاسف میکنم واسه اونا

‘Cause they’ll never know you the way that I do, yeah

چون اونا هیچوقت جوری که من شناختمت نشناختنت، آره

Today I drove through the suburbs

امروز من در حومه (اطراف) شهر رانندگی کردم

And pictured I was driving home to you

و تصور کردم که در حال رانندگی به طرف خونه تو هستم

And I know we weren’t perfect

و میدونم ما در کنار هم بی نقص نبودیم

But I’ve never felt this way for no one

اما من هیچوقت حسی رو که با تو داشتم رو با کس دیگه ای تجربه نکرده بودم

And I just can’t imagine

و من نمیتونم تصور کنم

How you could be so okay now that I’m gone

چطور میتونی حالا که من رفتم انقدر اوکی و نرمال باشی

Guess you didnt mean what you wrote in that song about me

فکر کنم اون چیزایی که در اون آهنگ راجب من نوشته بودی حقیقت نداشت

‘Cause you said forever, now I drive alone past your street

چون تو گفتی تا ابد، اما حالا من دارم تنها خیابون تو رو رد میکنم

Red lights, stop signs

چراغ های قرمز، تابلوهای ایست

I still see your face in the white cars, front yards

من هنوز هم روی ماشین های سفید صورت تو رو میبینم، توی حیاط های جلویی (حیاط جلویی یا باغ جلویی بخشی از زمین بین خیابان و جلوی خونست)

Can’t drive past the places we used to go to

نمیتونم رانندگی کنم و از جلوی جاهایی که ما قبلا میرفتیم رد بشم

‘Cause I still f—in’ love you, babe (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)

چون من هنوز هم شدیدا دوست دارم، عزیزم

Sidewalks we crossed

پیاده روهایی که ما رد کردیم

I still hear your voice in the traffic, we’re laughing

من هنوز هم توی ترافیک صدا تو رو میشنوم که داریم میخندیم

Over all the noise

توی این همه سروصدا

God, I’m so blue, know we’re through

خدایا، من خیلی غمگینم، میدونم همه چیز تموم شده

But I still f—in’ love you, babe (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)

اما من هنوز هم شدیدا عاشقتم، عزیزم

I know we weren’t perfect

میدونم ما در کنار هم بی نقص نبودیم

But I’ve never felt this way for no one

اما من هیچوقت حسی رو که با تو داشتم رو با کس دیگه ای تجربه نکرده بودم

And I just cant imagine

و من نمیتونم تصور کنم

How you could be so okay now that I’m gone

چطور میتونی حالا که من رفتم انقدر اوکی و نرمال باشی

Guess you didn’t mean what you wrote in that song about me

فکر کنم اون چیزایی که در اون آهنگ راجب من نوشته بودی حقیقت نداشت

‘Cause you said forever, now I drive alone past your street

چون تو گفتی تا ابد، اما حالا من دارم تنها خیابون تو رو رد میکنم

Yeah, you said forever, now I drive alone past your street

آره، تو گفتی تا ابد، اما حالا من دارم تنها خیابون تو رو رد میکنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.