مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ ​All American Bitch از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

بازدید 1399

I am light as a feather, I’m as stiff as a board

من مثل یک پر سبک هستم، و مثل یک تخته سفت

I pay attention to things that most people ignore

من به چیزهایی توجه میکنم که اکثر آدما نادیدش میگیرن

And I’m alright with the movies

و من با فیلم هایی

That make jokes ’bout senseless cruelty, that’s for sure

که درباره خشونت بی دلیل جوک میگن مشکلی ندارم

And I am built like a mother and a total machine

و من مثل یک مادر ساخته شدم و یک ماشین کامل هستم

I feel for your every little issue, I know just what you mean

من تمام مشکلات تو رو درک میکنم، میدونم منظورت چیه

And I make light of the darkness

و از دل تاریکی نور میکشم بیرون

I’ve got sun in my motherfuckin’ pocket, best believe

من در جیبم خورشید دارم، بهتره باور کنی

(منظور از این لاین خوش بین بودنش در هر شرایطیه)

Yeah, you know me, I

آره، تو منو میشناسی، من 

Forgive, and I forget

میبخشم و فراموش میکنم

I know my age, and I act like it

میدونم چند سالمه و مطابق سنم رفتار میکنم

Got what you can’t resist

چیزی دارم که تو نمیتونی تحمل کنی

I’m a perfect all-American

من یک آمریکایی عالی هستم 

I am light as a feather, I’m as fresh as the air

من به سبکی پر و تازگی هوا هستم

Coca-Cola bottles that I only use to curl my hair

بطری های کوکاکولایی که استفاده میکنم برای فر کردن موهام

I got class and integrity

من با کلاس و کامل هستم

Just like a goddamn Kennedy, I swear

قسم میخورم مثل کندی لعنتی هستم

With love to spare, I

با عشقی که مضایقه میکنم ، من

Forgive, and I forget

میبخشم و فراموش میکنم

I know my age, and I act like it

میدونم چند سالمه و مطابق سنم رفتار میکنم

Got what you can’t resist

چیزی دارم که تو نمیتونی تحمل کنی

I’m a perfect all-American

من یک آمریکایی عالی هستم 

With perfect all-American lips

با لبهای آمریکایی اصیل

And perfect all-American hips

با پاهای آمریکایی اصیل

I know my place

من جایگاهمو میشناسم

I know my place, and this is it

من جایگاهمو میشناسم، و همینجاست

I don’t get angry when I’m pissed

من وقتی ناراحتم عصبانی نمیشم

I’m the eternal optimist

من یک خوش بین ابدی هستم

I scream inside to deal with it, like, “Ah”

من در درونم فریاد میکشم تا با افکار منفی کنار بیام، مثل آه

Like, “Ah” (Oh my fucking God)

مثل آه، اوه خدای من 

All the time

I’m grateful all the time

من تمام مدت شکر گذارم

I’m sexy, and I’m kind

من جذاب و مهربانم

I’m pretty when I cry

وقتی گریه میکنم زیبا هستم

Oh, all the time

Im grateful all the time (Grateful all the fucking time)

من تمام مدت شکر گذارم

I’m sexy, and Im kind

من جذاب و مهربانم

I’m pretty when I cry

وقتی گریه میکنم زیبا هستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.