مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ 1 Step Forward, 3 Steps Back از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

Called you on the phone today

امروز باهات تماس گرفتم

Just to ask you how you are

فقط برای اینکه بپرسم حالت چطوره

All I did was speak normally

تنها کاری که کردم صحبتای معمولی بود

Somehow, I still struck a nerve

یه جورایی هنوز عصبی ام

You got me f–ked up in the head, boy

تو کاری کردی که مغزم داغون بشه پسر

Never doubted myself so much

هیچ وقت به این اندازه به خودم شک نداشتم

Like, am I pretty? Am I fun, boy?

مثلا، آیا من خوشگلم؟ آیا من بامزه ام پسر؟

I hate that I give you power over that kind of stuff

متنفرم از اینکه توی اینجور مسائل بهت قدرت دادم

′Cause it’s always one step forward and three steps back

چون همیشه یه قدم به جلوعه و سه قدم به عقب

I′m the love of your life until I make you mad

من عشق زندگی توام تا اینکه من تو رو عصبانی (دیوونه) کنم

It’s always one step forward and three steps back

همیشه یک قدم به جلوعه و سه قدم به عقب

Do you love me, want me, hate me?

منو دوست داری، منو میخوای، ازم متنفری؟

Boy, I don’t understand

پسر من نمی فهمم

No, I dont understand

نه، من نمی فهمم

And maybe, in some masochistic way

و شاید، مازوخیسمانه (خودآزاری)

I kinda find it all excitin′

من یه جورایی همه چیز رو پیدا کردم

Like, which lover will I get today?

مثلا، امروز کدوم معشوقه رو میگیرم؟

Will you walk me to the door or send me home crying?

آیا تو منو تا در همراهی میکنی یا منو با گریه میفرستی خونه؟

It’s one step forward and three steps back

این یک قدم به جلوعه و سه قدم به عقب

I′m the love of your life until I make you mad

من عشق زندگی توام تا اینکه من تو رو عصبانی (دیوونه) کنم

It’s always one step forward and three steps back

همیشه یک قدم به جلوعه و سه قدم به عقب

Do you love me, want me, hate me?

منو دوست داری، منو میخوای،ازم متنفری؟

Boy, I don′t understand

پسر من نمی فهمم

No, it’s back and forth, did I say something wrong?

نه ، این عقب و جلوعه، من چیز اشتباهی گفتم؟

It′s back and forth, going over everything I said

عقب و جلوعه، هرچیزی رو که گفتم مرور می کنم

It’s back and forth, did I do something wrong?

این عقب و جلوعه، کار اشتباهی کردم؟

It’s back and forth, maybe this is all your fault instead

این عقب و جلوعه (پیشرفت و پسرفت) شاید به جاش این همش تقصیر توعه

It′s one step forward and three steps back

این یک قدم به جلوعه و سه قدم به عقب

And I′d leave you, but the roller-coaster’s all I′ve ever had

و من تو رو تنها میذارم، ولی اون ترن هوایی که من تا حالا داشتم

Yeah, it’s one step forward and three steps back

اره این یک قدم به جلوعه و سه قدم به عقب

Do you love me, want me, hate me?

منو دوست داری، منو میخوای، ازم متنفری؟

Boy, I don′t understand

پسر من نمی فهمم

No, I don’t understand

نه من نمیفهمم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید