مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ jealousy jealousy از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

I kinda wanna throw my phone across the room
یه جورایی دلم میخواد گوشیمو پرت کنم اون سمت اتاق
‘Cause all I see are girls too good to be true
چون همه چیزی که میبینم دخترایی هستن که اونقدر خوبن که فکر نمیکنی واقعی هستن
With paper-white teeth and perfect bodies
با دندونایی به سفیدی کاغذ و بدنای بی نقص
Wish I didn’t care
کاش اهمیت نمیدادم
I know that beauty is not my lack
میدونم که زیبایی کمبود من نیست
But it feels like that weight is on my back
ولی این حس رو بهم میده که باری رو شونه هامه
And I can’t let it go
و نمی تونم رهاش کنم
Co-comparison is killin’ me slowly
مقایسه کردن داره منو اروم میکشه
I think, I think too much
فکر میکنم، خیلی زیاد فکر میکنم
‘Bout kids who don’t know me
در مورد بچه هایی که منو نمیشناسن
I’m so sick of myself
خیلی حالم از خودم بهم میخوره
I’d rather be, rather be
ترجیح میدم، ترجیح میدم
Anyone, anyone else
یه نفر دیگه باشم
But jealousy, jealousy
ولی حسادت، حسادت
Started followin’ me (he-he-he, he-he)
شروع به دنبال کردن من کرد (اون، اون، اون)
Started followin’ me (he-he-he, he-he)
شروع به دنبال کردن من کرد (اون، اون، اون)
And I see everyone gettin’ all the things I want
و دارم می بینم هرکس به هرچیزی که دلش میخواد میرسه
And I’m happy for them, but then again, I’m not
و براشون خوشحالم ولی بازم نیستم
Just cool vintage clothes and vacation photos
فقط لباسای باحال قدیمی و عکسای تعطیلات
I can’t stand it, oh, God, I sound crazy
نمیتونم تحملش کنم اوه خدایاا دیوونه بنظر میرسم
Their win is not my loss
برد اونا، باخت من نیس
I know it’s true
میدونم که این درسته
But I can’t help gettin’ caught up in it all
ولی نمیتونم کاری بکنم درباره درگیر شدن تو همه ی اینا
Co-comparison is killin’ me slowly
مقایسه کردن داره منو اروم میکشه
I think, I think too much
فکر میکنم، خیلی زیاد فکر میکنم
‘Bout kids who don’t know me
در مورد بچه هایی که منو نمیشناسن
I’m so sick of myself
خیلی حالم از خودم بهم میخوره
I’d rather be, rather be
ترجیح میدم، ترجیح میدم
Anyone, anyone else
یه نفر دیگه باشم
But jealousy, jealousy (yeah)
ولی حسادت، حسادت (آره)
All your friends are so cool, you go out every night
تمام دوستات خیلی باحالن، میتونی هر شب بری بیرون
In your daddy’s nice car, yeah, you’re livin’ the life
توی ماشین قشنگ باباییت، آره، تو داری زندگی میکنی
Got a pretty face, pretty boyfriend, too
یه صورت خوشگل داری، و همچنین یه دوست پسر جذاب
I wanna be you so bad, and I don’t even know you
منم بدجور دلم میخواد مثل تو باشم، و حتی تو رو نمی شناسم
All I see is what I should be
تمام چیزی که میدونم اینه که باید چجوری بشم
Happier, prettier, jealousy, jealousy
خوشحال تر، قشنگ تر، حسادت، حسادت
All I see is what I should be
تمام چیزی که میدونم اینه که باید چجوری بشم
I’m losin’ it, all I get’s, jealousy, jealousy
دارم عقلمو از دست میدم تنها چیزی که میگیرم حسودی حسودیه
Co-comparison is killin’ me slowly
مقایسه کردن داره منو اروم میکشه
I think, I think too much
فکر میکنم، خیلی زیاد فکر میکنم
‘Bout kids who don’t know me
در مورد بچه هایی که منو نمیشناسن
And I’m so sick of myself
و خیلی حالم از خودم بهم میخوره
Id rather be, rather be (oh, oh)
ترجیح میدم، ترجیح میدم(اوه، اوه)
Anyone, anyone else (anybody else)
هرکسی، یکی دیگه (یکی دیگه)
Jealousy, jealousy
حسادت، حسادت
Oh, Im so sick of myself
اوه، خیلی حالم از خودم بهم میخوره
Id rather be, rather be (oh-oh-oh)
ترجیح میدم، ترجیح میدم ( اوه، اوه، اوه)
Anyone, anyone else
یه نفر دیگه باشم
Jealousy, jealousy
حسادت، حسادت
Started followin’ me
شروع به دنبال کردن من کرد

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید