مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Take You Home از Dido با متن و ترجمه

بازدید 153

Sun is hanging low across the street

خورشید داره به آرومی به خیابون میتابه

As we’re fighting, loving, talking in the heat

همینطور که با با انرژی دعوا میکنیم و عشق میورزیم و حرف میزنیم

We’re all walking home barely

همه مون بی آلایش به سمت خونه قدم میزنم

Everyday we’ll meet, everyday we’ll meet

هر روز همو میبینیم

Do the same

دوباره روز از نو روزی از نو

I can sing you a song, take you home

میتونم برات آهنگ بخونم و خونه ببرمت ولی

But I can’t seem to find my own

به نظر نمیاد که بتونم راه خودمو پیدا کنم

I can sing you a song, take you home

میتونم برات آهنگ بخونم و خونه ببرمت

But I can’t seem to find my way home

ولی به نظر نمیاد که بتونم راه خونه ام رو پیدا کنم

We could dance all night and sleep all day

میتونیم همه شب برقصیم و همه روز بخوابیم

Kiss and love and just walk away

ببوسیم و عاشق بشیم و رها کنیم

Took pride in all the rules and disobey

احساس غرور کنیم و قوانین رو زیر پا بذاریم

Move so slow, we didn’t see a change

به آرومی حرکت کنیم، ما هیچ تغییری ندیدیم

I can sing you a song, take you home

میتونم برات آهنگ بخونم و خونه ببرمت

But I cant seem to find my own

ولی به نظر نمیاد که بتونم راه خودمو پیدا کنم

I can sing you a song, take you home

میتونم برات آهنگ بخونم و خونه ببرمت

But I cant seem to find my way home

ولی به نظر نمیاد که بتونم راه خونه ام رو پیدا کنم

I can sing you a song, take you home

میتونم برات آهنگ بخونم و خونه ببرمت

But I can’t seem to find my own

ولی به نظر نمیاد که بتونم راه خودمو پیدا کنم

I can sing you a song, take you home

میتونم برات آهنگ بخونم و خونه ببرمت

But I can’t seem to find my way home

ولی به نظر نمیاد که بتونم راه خونه ام رو پیدا کنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید