مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ love me harder از Ariana Grande و The weeknd با متن و ترجمه

Tell me something, I need to know

چیزی به من بگو که من باید بدونم

Then take my breath and never let it go

بعد نفسم رو حبس کن و نزار رها شه

If you just let me invade your space

اگه به من اجازه بدی به حریمت تجاوز کنم

I’ll take the pleasure, take away the pain

من این شانس رو دارم ،درد رو ازم دور کن

And if in the moment I bite my lip

و اگه توی یه لحظه من لبم رو گاز گرفتم

Baby, in the moment, you’ll know this

عزیزم ، توی اون لحظه خودت مبفهمی

Is something bigger than us and beyond bliss

این یه چیزیه که ازما هم بزرگ تره اون سمت خوشی های ما

Give me a reason to believe it

یه دلیل بهم بگو تا باورش کنم

Cause if you want to keep me, you gotta

gotta gotta love me harder

اگه میخوای منو نگه داری باید منو بیشتر دوست داشته باشی

And if you really need me, you gotta gotta

gotta gotta love me harder

و اگه تو واقعا به من احتیاج داری باید منو بیشتر دوست داشته باشی

Gotta love me harder

بیشتردوست داشته باشی

Love me, love me, love me Harder, harder, harder

من بیشتر دوست داشته باشی

I know your motives and you know mine

من انگیزه هات رو میدونم تو هم برای منو میدونی

The ones that love me, I tend to leave behind

کسایی که منو دوست داشتن،من خواستم که اونا رو پشت سرم بزنم

If you know about me and choose to stay

اگه تو منو میشناسی و میخوای هنوز پیشم بمونی

Then take this pleasure and take away the pain

و این فرصت رو به خوبی استفاده کن و درد رو رها کن

And if in the moment I bite my lip

و اگه توی یه لحظه من لبم رو گاز گرفتم

Baby, in the moment, you’ll know this

عزیزم ، توی اون لحظه خودت مبفهمی

Is something bigger than us and beyond bliss

این یه چیزیه که ازما هم بزرگ تره اون سمت خوشی های ما

Give me a reason to believe it

یه دلیل بهم بگو تا باورش کنم

Cause if you want to keep me, you gotta

اگه میخوای منو نگه داری

gotta gotta love me harder

باید منو بیشتر دوست داشته باشی

And if you really need me, you gotta

و اگه تو واقعا به من احتیاج داری

gotta gotta gotta love me harder

باید منو بیشتر دوست داشته باشی

Love me, love me, love me Harder, harder, harder

من بیشتر دوست داشته باشی

Love me, love me, love me Harder, harder, harder

من بیشتر دوست داشته باشی

So what if I can’t figure it out?

پس اگه نمیتونی متوجه بشی

You got to try, try, try again

باید دوباره سعی کنی

So what if I can’t figure it out?

پس اگه من نمیتونم متوجه بشم

I’m gonna leave, leave, leave

باید بیخیالش شم

Cause if you want to keep me, you

اگه میخوای منو نگه داری

gotta gotta gotta love me harder

باید منو بیشتر دوست داشته باشی

And if you really need me, you gotta

و اگه تو واقعا به من احتیاج داری

gotta gotta gotta love me harder

باید منو بیشتر دوست داشته باشی

Harder (love me, baby)

Cause if you want to keep me, you gotta

اگه میخوای منو نگه داری باید

gotta gotta love me harder

منو بیشتر دوست داشته باشی

And if you really need me, you gotta gotta

و اگه تو واقعا به من احتیاج داری باید

gotta gotta love me harder

منو بیشتر دوست داشته باشی

(harder)

Love me, love me, love me Harder, harder, harder

من بیشتر دوست داشته باشی

(Love me, love me, baby)

منو دوست داشته باش ،عزیزم

Love me, love me, love me

منو دوست داشته باش

(Just a little bit, just a little bit harder, babe)

فقط یکم بیشتر یکم بیشتر عزیزم

Harder, harder, harder

بیشتر، بیشتر، بیشتر

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید