مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Not Strong Enough از Apocalyptica و Brent Smith با متن و ترجمه

بازدید 1135

I’m not strong enough to stay away.
قدرت کافی برای کنار بودن ندارم

Can’t run from you
نمیتونم از تو فرار کنم

I just run back to you.
فقط به سمتت برمیگردم

Like a moth I’m drawn in to your flame,
مثل شب پره توی شعله ت غرق میشم

Say my name, but it’s not the same.
اسمم رو بگو، اما مثل قبل نیست

You look in my eyes, I’m stripped of my pride.
تو تو چشمم نگاه میکنی، من غرورم رو از دست میدم

And my soul surrenders, and you bring my heart to it’s knees.
روحم تسلیم میشه، و قلبم به زانو در میاد

And its killin’ me when you’re away, I wanna leave and I wanna stay.
و وقتی دوری این منو میکشه، میخوام برم و میخوام بمونم

And I’m so confused, So hard to choose.
و خیلی سردرگمم، امتخاب مشکله

Between the pleasure and the pain.
بین لذت و درد

And I know it’s wrong, and I know it’s right.
میدونم غلطه، و میدونم درسته

Even if I try to win the fight, my heart would overrule my mind.
حتی اگه سعی کنم جنگ رو ببرم، قلبم زورش به عقلم نیرسه.

And I’m not strong enough to stay away
انقدر قوی نیستم که دور باشم

I’m not strong enough to stay away
قدرت کافی برای کنار بودن ندارم

What can I do
چیکار میتونم بکنم

I would die without you
بدون تو میمیرم

In your presence my heart knows no shame
در حضور تو قلب من شرم نمیشناسه

I’m not to blame
تقصیر من نیست

Cause you bring my heart to it’s knees
چون تو قلب منو به زانو در میاری

Theres nothing I can do
هیچ کاری نیست که بتونم انجام بدم

My heart is chained to you
قلب من به زنجیر تو درومده

And I can’t get free
نمیتونم آزاد بشم

Look what this love’s done to me
ببین این عشق با من چه کرده

Not strong enough, strong enough
قدرت کافی ندارم، قدرت کافی

Not strong enough, strong enough To stay away
قدرت کافی ندارم، قدرت کافی برای کنار بودن

Not strong enough, strong enough
قدرت کافی ندارم، قدرت کافی

Not strong enough, strong enough
قدرت کافی ندارم، قدرت کافی

I’m not strong enough to stay away
قدرت کافی برای کنار بودن ندارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.