مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Plastic Hearts از Miley Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 1921

Ah!

اه

Hello

سلام

The sun, it breaks the shady people

خورشید، اون آدمای مشکوک رو میشکونه (نشون میده یا نابود میکنه)

A crowded room where nobody goes

اتاقی پر از جمعیت که هیچ‌کس به اونجا نمیره

You can be whoever you wanna be here

تو می تونی هر کسی باشی که میخوای اینجا باشی

And oh, I’ve been livin’ at the Chateau

و اوه، من در قلعه شاتو زندگی کردم

Shouldn’t drive, but I should really go home

نباید رانندگی کنم، اما واقعا باید برم خونه

I don’t even know ’em, but they won’t leave here

من حتی اونارو نمیشناسم، اما اونا اینجا رو ترک نمیکنن

Frightened by my own reflection

در حالی که از فکر خودم وحشت زده بودم

Desperate for a new connection

با نا امیدی برای یه اتصال (رابطه) جدید

Hold you in, but don’t you get too close

همونجا نگهش دار، اما خیلی نزدیک نشو

Love you now, but not tomorrow

حالا (الان) دوستت دارم، اما نه فردا

Wrong to steal, but not to borrow

دزدی اشتباهه، اما قرض هم نکن

Pull you in, but don’t you get too close

خودتو رو بکش تو (داخل)، اما خیلی نزدیک نشو

I’ve been California dreamin’

من توی کالیفرنیا خواب دیدم

Plastic hearts are bleedin’

قلب‌های پلاستیکی خونریزی میکنن

Keep me up all night (Keep me up)

تموم شب منو بیدار نگهدار (بیدار نگهم دار)

Keep me up all night (All night)

تموم شب منو بیدار نگهدار (تموم شب)

Lost in black hole conversations

توی گفتگوهای پیچیده (زیاد) از درست رفته (خوابم پریده)

Sunrise suffocation

توی خفگی طلوع آفتاب (همون غروب آفتاب یا رفتن نور خورشید میشه)

Keep me up all night (Keep me up)

تموم شب منو بیدار نگهدار (بیدار نگهم دار)

Keep me up all night

تموم شب منو بیدار نگهدار

I just wanna feel (Feel)

فقط میخوام حس کنم

I just wanna feel somethin’ (Feel somethin’ now)

فقط میخوام یه چیزی حس کنم (یه چیزی الان حس کنم)

But I keep feeling nothin’ all night long

اما من توی تموم شب هیچ احساسی ندارم

All night long (x3)

تموم طول شب

Hello (Hello)

سلام

I’ll tell you all the people I know (I know)

من همه کسایی که می‌شناسم رو بهت میگم (من میدونم)

Sell you somethin that you already own (You own)

چیزی رو بفروش که درواقع قبلا مال خودت بوده

I can be whoever you want me to be

من میتونم هرکسی که تو میخوای باشم، بشم

Love me now, but not tomorrow

حالا (الان) دوستت دارم، اما نه فردا

Fill me up, but leave me hollow

منو پر کن، اما توخالی بزار

Pull me in, but don’t you get too close (Oh)

منو ببر تو (داخل)، اما تو خیلی بهش نزدیک نشدی

I’ve been California dreamin’

من توی کالیفرنیا خواب دیدم

Plastic hearts are bleedin’

قلب‌های پلاستیکی خونریزی میکنن

Keep me up all night (Keep me up)

تموم شب منو بیدار نگهدار (بیدار نگهم دار)

Keep me up all night (All night)

تموم شب منو بیدار نگهدار (تموم شب)

Lost in black hole conversations

توی گفتگوهای پیچیده (زیاد) از درست رفته (خوابم پریده)

Sunrise suffocation

توی خفگی طلوع آفتاب (همون غروب آفتاب یا رفتن نور خورشید میشه)

Keep me up all night (Keep me up)

تموم شب منو بیدار نگهدار (بیدار نگهم دار)

Keep me up all night

تموم شب منو بیدار نگهدار

I just wanna feel (Feel)

فقط میخوام حس کنم

I just wanna feel somethin’ (Feel somethin’ now)

فقط میخوام یه چیزی حس کنم (یه چیزی الان حس کنم)

But I keep feeling nothin’ all night long

اما من توی تموم شب هیچ احساسی ندارم

All night long (x5)

تموم طول شب

I’ve been California dreamin (Dreamin’)

من توی کالیفرنیا خواب دیدم

Plastic hearts are bleedin’ (Are bleedin’)

قلب‌های پلاستیکی خونریزی میکنن

Keep me up all night (Yeah)

تموم شب منو بیدار نگهدار (آره)

Keep me up all night (All night)

تموم شب منو بیدار نگهدار (تموم شب)

Lost in black hole conversations

توی گفتگوهای پیچیده (زیاد) از درست رفته (خوابم پریده)

Sunrise suffocation

توی خفگی طلوع آفتاب (همون غروب آفتاب یا رفتن نور خورشید میشه)

Keep me up all night (Keep me up, oh yeah)

تموم شب منو بیدار نگهدار (بیدار نگهم دار، اوه، آره)

Keep me up all night

تموم شب منو بیدار نگهدار

I just wanna feel (Feel)

فقط میخوام حس کنم

I just wanna feel somethin’ (Feel somethin’ now)

فقط میخوام یه چیزی حس کنم (یه چیزی الان حس کنم)

But I keep feeling nothin’ all night long

اما من توی تموم شب هیچ احساسی ندارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید