مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Without you از Miley Cyrus و Kid Laroi با متن و ترجمه

Yeah, yeah, yeah

اره ، اره ، اره

You cut out a piece of me, and now I bleed internally

تو یه قسمت از منو جدا کردی و حالا از درون خونریزی میکنم

Left here without you (no, no, no), without you (ooh, ooh)

بدون تو اینجا رها شدم (نه نه نه) بدون تو (اوو اوو)

And it hurts for me to think about what life could possibly be like

و فکر کردن به اینکه زندگی چجوری میتونه باشه واسه من دردناکه

Without you (no, no, no), without you (no, no)

بدون تو (نه نه نه)، بدون تو (نه نه)

I can’t believe that you would up and leave me

من نمیتونم باور کنم که تو عصبانی شدی و منو ترک کردی

F–k all of your reasons

لعنت به همه ی دلیلات

I lost my s–t, you know I didn’t mean it

من کنترلم رو از دست دادم میدونی که چنین قصدی نداشتم

Now I see it, you run and repeat it

حالا میبینم که تو فرار می کنی و تکرارش می کنی

And I can’t take it back, so in the past is where we’ll leave it, huh

و من نمیتونم برگردونمش عقب، پس بیا گذشته رو فقط فراموش کنیم

So there you go, oh

در هر صورت میری، اوه

Can’t make a wife out of a h-e, oh

نمیشه از یه بدکاره همسر ساخت، اوه

I’ll never find the words to say I’m sorry

هیچ وقت نمیتونم کلماتو پیدا کنم و بگم متاسفم

But Im scared to be alone

ولی میترسم که تنها شم

You cut out a piece of me, and now I bleed internally

تو یه قسمت از منو جدا کردی و حالا از درون خونریزی میکنم

Left here without you (no, no, no), without you (ooh, ooh)

بدون تو اینجا رها شدم (نه نه نه) بدون تو (اوو اوو)

And it hurts for me to think about what life could possibly be like

و فکر کردن به اینکه زندگی چجوری میتونه باشه واسه من دردناکه

Without you (no, no, no), without you (no, no)

بدون تو (نه نه نه)، بدون تو (نه نه)

Oh-oh, woah-oh, oh-oh, woah-oh

اوه-اوه، وعو-اوه، اوه-اوه، وعو-اوه

Oh-oh, woah-oh, oh-oh, woah-oh

اوه-اوه، وعو-اوه، اوه-اوه، وعو-اوه

Without you, without you, you, ooh

بدون تو، بدون تو، اووه

Oh-oh, woah-oh, oh-oh, woah-oh

اوه-اوه، وعو-اوه، اوه-اوه، وعو-اوه

Oh-oh, woah-oh, oh-oh, woah-oh

اوه-اوه، وعو-اوه، اوه-اوه، وعو-اوه

Without you, without you, you, ooh

بدون تو، بدون تو، اووه

Feels like sleepin with a ghost

حس میکنم که با یه روح خوابیدم

I called you up to let you know

من تو رو صدا زدم که اینو بدونی

I really wish that we coulda got this right

من واقعا آرزو میکنم که میتونستیم این حق رو داشته باشیم

So here I go, oh

پس از نو شروع میکنم، اوه

Can’t make a wife out of a h-e, oh

نمیشه از یه بدکاره همسر ساخت، اوه

I’ll never find the words to say I’m sorry

هیچ وقت نمیتونم کلماتو پیدا کنم و بگم متاسفم

But I’m scared to be alone (oh)

ولی میترسم که تنها شم (اوه)

You cut out a piece of me, and now I bleed internally

تو یه قسمت از منو جدا کردی و حالا از درون خونریزی میکنم

Left here without you (no, no, no), without you (ooh, ooh)

بدون تو اینجا رها شدم (نه نه نه) بدون تو (اوو اوو)

And it hurts for me to think about what life could possibly be like

و فکر کردن به اینکه زندگی چجوری میتونه باشه واسه من دردناکه

Without you (no, no, no), without you (no, no)

بدون تو (نه نه نه) بدون تو (نه نه)

Oh-oh, woah-oh, oh-oh, woah-oh

اوه-اوه، وعو-اوه، اوه-اوه، وعو-اوه

Oh-oh, woah-oh, oh-oh, woah-oh

اوه-اوه، وعو-اوه، اوه-اوه، وعو-اوه

Without you, without you (no, no, no)

بدون تو، بدون تو (نه نه نه)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید