مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Zombie از Miley Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 2338

Another head hangs lowly
سر انسان دیگری روی دار میرود
Child is slowly taken
کودکی به آرامی زندانی میشود
And the violence caused such silence
و خشونت چنین سکوتی را به وجود اورد
Who are we mistaken
ما به اشتباه چه کسانی هستیم
Then you see
بعد می بینی
it’s not me, it’s not my family
آن من نیستم، خانواده من نیست
In your head
در سرت
in your head they are fighting
در سرت در حال جنگ هستند
With their tanks and their bombs
با تانکها و بمبهایشان
And their bombs and their guns
و با بمبها و تفنگهایشان
In your head
در سرت
in your head, they are crying
در سرت شروع به گریستن می کنند
In your head, in your head
در سرت، در سرت
Zombie, zombie, zombie
زامبی، زامبی، زامبی
Hey, hey, hey
هی، هی، هی
Whats in your head
در سرت چیست
In your head
در سرت
Zombie, zombie, zombie?
زامبی، زامبی، زامبی
Another mother’s breakin
مادر دیگری میشکند
Heart is taking over
قلبش به تاراج رفته است
When the vi’lence causes silence
هنگامی که خشونت چنین سکوتی را به بار می آورد
We must be mistaken
باید اشتباهی کرده باشیم
It’s the same old theme since nineteen-sixteen
این همان داستان قدیمیست که از سال ۱۹۱۶ شروع شده
In your head
در سرت
in your head theyre still fighting
در سرت، هنوز در حال جنگ هستند
With their tanks and their bombs
با تانکها و بمبهایشان
And their bombs and their guns
با بمبها و تفنگهایشان
In your head
در سرت
in your head, they are dying
در سرت شروع به گریستن می کنند
In your head, in your head
در سرت، در سرت
Zombie, zombie, zombie
زامبی، زامبی، زامبی
Hey, hey, hey
هی، هی، هی
What’s in your head
در سرت چیست
In your head
در سرت
Zombie, zombie, zombie
زامبی، زامبی، زامبی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید