مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Miss You So Much از Miley Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 1357

They say love can drive ya crazy, my dear

عزیزم اونا میگن عشق میتونه آدم رو دیوونه کنه

I wanna trap you in a locket, or in my pocket

میخوام تو رو  در پلاک یا در یک پاکت بندازم

(این پلاکا هستن که گردن میندازن و میتونی قفلشون کنی منظورش اونه)

So I can keep you near

پس اینجوری میتونم نزدیک خودم نگهت دارم

You know I’d never hurt you

میدونی من هیچوقت قصد اذیت کردن تو رو نداشم

If you fall, I’d pick you up and I’d drink your tears

اگه  بیفتی من بلندت میکنم و اشک هات رو مینوشم

But how can I miss you so much when you’re right here?

اما چطور میتونم انقدردلتنگت بشم وقتی تو درست همینجا در کنارمی؟

They say good things come to those who wait

اونا میگن چیزهای خوب نصیب کسایی میشه که صبور باشن

It’s like countin’ in light years

انتظارش شبیه شمردن سالهای نوریه

I’d physically live without you, but I don’t want to

به صورت فیزیکی میتونم بدون تو زندگی کنم اما نمیخوام

And death’s never been my fear

و ترس هیچوقت ترسه من نبوده

You can take my blood, take my bones

تو میتونی خون و استخون منو بگیری

My heart is yours, I volunteer

قلبم برای توست، من داوطلبم

But how can I miss you so much when you’re right here?

اما چطور میتونم انقدردلتنگت بشم وقتی تو درست همینجا در کنارمی؟

When you look up at a rainbow

وقتی به رنگین کمان نگاه میکنی

Do you ever wonder what’s really waiting at the end?

آیا کنجکاو میشی که بدونی  در آخر چی در انتظارمونه؟

I don’t want no gold, nothing’s more than you

من طلا نمیخوام، هیچ چیزی رو بیشتر از تو نمیخوام

The amount is hard to even comprehend

درک کردن اینکه چقدر میخوامت خیلی سخته

Nothing I can do, I lost control

هیچ کاری نمیتونم بکنم، کنترلمو از دست دادم

Something we hold on to so dear

بعضی چیزها رو ما نگه میداریم چون خیلی عزیزن

But how can I miss you so much when you’re right here?

اما چطور میتونم انقدردلتنگت بشم وقتی تو درست همینجا در کنارمی؟

And how at this optimal time did you just appear?

و چطور در این زمان مناسب تو ظاهر شدی؟

Everyone under their guard, so full of shit

همه زیر گارد هاشون پر از کثافتن

But you are just so sheer

اما تو خیلی پاکی

You’re my God, you’re my faith

تو خدای منی، تو ایمان منی

On my knees, I look at you and I revere

روی زانو هام میفتم بهت نگاه میکنم و بهت احترام میذارم

But how can I miss you so much when you’re right here?

اما چطور میتونم انقدردلتنگت بشم وقتی تو درست همینجا در کنارمی؟

When you look up at the cosmos

وقتی به کیهان  نگاه میکنی

Do you ever wonder if theres really even an end?

آیا کنجکاو میشی بدونی که آیا چیزی در پایان در انتظارمونه؟

It might go on forever, like my love for you

این دنیا ممکنه مثل عشق من به تو تا ابد ادامه پیدا کنه

An amount thats hard to even comprehend

درک عشق من نسبت به خودت خیلی سخته

I won’t waste my time with wonder, in apprehension, or livin’ life in fear

نمیخوام با شبهات وقتم رو تلف کنم، در هراس یا زندگی در ترس

But how can I miss you so much when you’re right here?

اما چطور میتونم انقدردلتنگت بشم وقتی تو درست همینجا در کنارمی؟

You’re my God, you’re my faith

تو خدای منی، تو ایمان منی

On my knees, I look at you and I revere

روی زانو هام میفتم بهت نگاه میکنم و بهت احترام میذارم

You can take my blood, take my bones

میتونی خون و استخونم رو بگیری

My heart is yours, I volunteer

قلبم در اختیار توئه من داوطلبم

But how can I miss you so much when you’re right here?

But how can I miss you so much when you’re right here?

اما چطور میتونم انقدردلتنگت بشم وقتی تو درست همینجا در کنارمی؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.