مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ River از Miley Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 1589

I got a new dress just to meet you downtown
من لباس جدید پوشیدم تا در مرکز شهر با تو مالقات کنم

Can you walk me through the bar just to show it off?
میتونی منو بری به بار تا نشونت بدم؟

I can pull my hair back in that tight way that you like
من میتونم محکم موهامو ببرم عقب اونجور که تو خوشت میاد

If you wrap me in your arms and never stop
اگه منو در آغوشت بگیری و رهام نکنی

Heart beats so loud that it’s drownin’ me out
ضربان قلب انقدر بالاست که داره منو غرق میکنه

Livin’ in an April shower
در باران آپریل زندگی میکنم

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)
تو داری بر سر من میباری عزیزم، منو غرق کن

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

You go on forever
تو تا ابد جریان داری

You’re just like a river
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

Blowing bubbles in the bath, I can’t stop from thinking lately
در حمام به سمت من حباب فوت میکنی، نمیتونم تا دیر وقت دست از فکر کردن به تو بردارم

You could be the one, have the honor of my babies
تو میتونی همسر من باشی، و افتخار پدر بچه های من رو داشته باشی

Hope they have your eyes and that crooked smile
امیدوارم رنگ چشماشون مثل تو باشه لبخند کج تو رو به ارث ببرن

Was a desеrt ‘fore I met you, I was in a drought
قبل از اینکه تو رو ببینم در کویر زندگی میکردم، در خشکسالی بودم

Heart beats so loud that it’s drownin’ me out
ضربان قلب انقدر بالاست که داره منو غرق میکنه

Livin’ in an April shower
در باران آپریل زندگی میکنم

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)
تو داری بر سر من میباری عزیزم، منو غرق کن

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

You go on forever
تو تا ابد جریان داری

You’re just like a river
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

You’re never runnin’ dry (Oh)
تو هیچوقت خشک نمیشی

I feel you everywhere
من در همه جا احساست میکنم

Your face is all in my head (Hair)
صورت تو همش در ذهنمه

Covered up in your sweat
پوشیده در عرق تو (واژه sweat میتونه معنی سویشرت هم بده)

It turns me on that you care, baby
اینکه بهم اهمیت میدی حالمو خوب میکنه عزیزم

Your love, it flows just like a river
عشقت مثل رودخانه جاریه عزیزم

You’re just like a river (That’s what you are)
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای (اون چیزی که تو هستی)

Youre just like a river (That’s what you are)
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای (اون چیزی که تو هستی)

You’re just like a river (That’s what you are)
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای (اون چیزی که تو هستی)

Youre just like a river
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

You’re just like a river (Heart beats so loud that it’s drownin’ me out)
تو تا ابد جریان داری (ضربان قلبت اونقدر بلنده که منو غرق میکنه)

You’re just like a river (Livin’ in an April shower)
تو تا ابد جریان داری (در باران آپریل زندگی میکنم)

You go on forever (You’re pourin’ down, baby, drown me out)
تو تا ابد جریان داری (تو داری میریزی، عزیزم، غرقم کن)

You’re just like a river
تو دقیقا مثل یک رودخونه ای

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید