مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love Someone از Miley Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 103

You gotta love someone

تو باید یکی رو دوست داشته باشی

I don’t know what you’ve been told

نمیدونم چی داشتی میگفتی

Or what they say about me

یا اونا درباره من چی میگن

I never give up, but give it a rest

من هیچوقت تسلیم نمیشم، اما میخوام تمومش کنن

I ain’t got time to worry about a mess

من زمان برای فکر کردن راجب مسائل بی ارزش ندارم

And I’m kinda getting tired of dealing with all your stress

و از اینکه با تمام استرس تو سر و کله بزنم خسته ام

I’m starting to think you have no heart, yeah

من همش فکر میکنم تو در سینت قلب نداری

You don’t even have a soul

حتی وجدان هم نداری

You always give in or ya try too late

تو همیشه تسلیم میشی یا خیلی دیر یه فکر تلاش کردن میفتی

All I do is give and all you do is take

تمام کاری که من میکنم دادنه و تمام کاری که تو میکنی گرفتنه

I’m tired of protecting you from what you need to know, come on

از اینکه همش ازت در مقابل  چیزهایی که نیاز داری تا بدونی محافظت کنم خسته شدم، یالا

Ever since the day that I met you

از روزی که دیدمت

I knew you weren’t the one

فهمیدم تو اون شخص نیستی

But nothing ever stops me from forgetting

اما چیزی مانعم نمیشه تا  دست از فراموش کردنت بردارم

Packing all my shit and moving on

تمام وسایلم رو جمع میکنم و میرم

Hey, yeah

هی، آره

I’m not sure where I’d even go

نمیدونم کجا میخوام برم

‘Cause I made your house my home

چون من در خونه تو زندگی میکردم

It’s come to an end, I hate how it’s been

همه چیز به پایان رسید و من از اوضاعی که داشتیم متنفرم

Lights are getting dim and the walls are caving in

چراغ ها دارن کم نور میشن و دیوار ها فرو میریزن

And it’s time for this queen to go and find another throne

و حالا نوبته این پرنسس تا بره و یک تخت پادشاهی دیگه پیدا کنه

When I give it up, I give it all

وقتی من برم، همه چیز رو رها میکنم

I went and made you my life

تو کل زندگی من شده بودی

Don’t you dare say I don’t care

جرات نکن بهم بگی برام اهمیتی نداشتی

When I need you most, you know you’re never there

هر وقت بهت نیاز داشتم اونجا نبودی

Itd be a cold day in hell before I’d ever be your wife, that’s right

قبل از اینکه من زن تو بشم این یک روز سرد در جهنم خواهد بود ، افتاد

(یعنی غیر ممکنه من زنت بشم)

Ever since the day that I met you

از روزی که دیدمت

I knew you weren’t the one

فهمیدم تو اون شخص نیستی

But nothing ever stops me from forgetting

اما چیزی مانعم نمیشه تا  دست از فراموش کردنت بردارم

Packing all my shit and moving on

تمام وسایلم رو جمع میکنم و میرم

Kickin’ off my shoes and runnin’ towards the sun

کفش ها رو شوت میکنم و به سمت خورشید میدوم

I said “Nothings really worth it unless you’re having fun”

گفتم که هیچ چیز ارزش نداره و فقط خوش بگذرون

To make somebody stay

تا اینکه یکی رو وادار به موندن بکنی

You gotta love someone

You gotta love someone

تو باید یکی رو دوست داشته باشی

Ever since the day that I met you

از روزی که دیدمت

I knew you weren’t the one

فهمیدم تو اون شخص نیستی

But nothing ever stops me from forgetting

اما چیزی مانعم نمیشه تا  دست از فراموش کردنت بردارم

Packing all my shit and moving on

تمام وسایلم رو جمع میکنم و میرم

You gotta love someone

You gotta love someone

You gotta love someone

You gotta love someone

تو باید یکی رو دوست داشته باشی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید