مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Angels Like You از Miley Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 376

Mmm, mmm, mmm

Flowers in hand, waiting for me

گل به دست، منتظر منی

Every word in poetry

همه حرفات با من شاعرانست

Won’t call me by name, only “baby”

منو به اسم خودم صدا نمیکنی، فقط صدام میزنی “عزیزم”

The more that you give, the less that I need

هر چقدر بیشتر بهم عشق میدی من کمتر نیازمندش میشم

Everyone says I look happy

همه میگن من خوشحال به نظر میام

When it feels right

وقتی اون احساس درسته

I know that you’re wrong for me

من میدونم بودن من و تو با هم درست نیست

Gonna wish we never met on the day I leave

روزی که ترکت کنم آرزو میکنی که ای کاش منو ندیده بودی

I brought you down to your knees

من تو رو رو زانوهانت انداختم

‘Cause they say that misery loves company

چون اونا میگن آدم بیچاره از ارتباط برقرار کردن خوشش میاد

It’s not your fault I ruin everything

این تقصیر تو نیست که من همه چیزو خراب میکنم

And it’s not your fault I can’t be what you need

و اینم تقصیر تو نیست که من نمیتونم چیزی که تو میخوای باشم

Baby, angels like you can’t fly down here with me

عزیزم فرشته هایی مثل تو نمیتونن این پایین با من پرواز کنن

I’m everything they said I would be

La, la, la

I’m everything they said I would be

من همون چیزیم که مردم میگن میخوام باشم

I’ll put you down slow, love you goodbye

من به آرامی میذارمت کنار، باهات خداحافظی میکنم

Before you let go, just one more time

قبل از اینکه بری ، برای بار آخر

Take off your clothes, pretend that it’s fine

لباساتو در بیار، وانمود کن اوضاع رو به راهه

A little more hurt won’t kill you

یه ذره درد امشب تو رو نمیکشه

Tonight, mama says you don’t look happy

مامانت میگه خوشحال به نظر نمیایی

Close your eyes

چشماتو ببند

I know that you’re wrong for me

من میدونم بودن من و تو با هم درست نیست

Gonna wish we never met on the day I leave

روزی که ترکت کنم آرزو میکنی که ای کاش منو ندیده بودی

I brought you down to your knees

من تو رو رو زانوهانت انداختم

‘Cause they say that misery loves company

چون اونا میگن آدم بیچاره از ارتباط برقرار کردن خوشش میاد

It’s not your fault I ruin everything

این تقصیر تو نیست که من همه چیزو خراب میکنم

And it’s not your fault I can’t be what you need

و اینم تقصیر تو نیست که من نمیتونم چیزی که تو میخوای باشم

Baby, angels like you can’t fly down here with me

عزیزم فرشته هایی مثل تو نمیتونن این پایین با من پرواز کنن

I’m everything they said I would be

من همون چیزیم که مردم میگن میخوام باشم

La, la, la, la

La, la, la

La, la, la

Oh, ah, ah

Ah, oh

Ah, oh

I know that you’re wrong for me

من میدونم بودن من و تو با هم درست نیست

Gonna wish we never met on the day I leave

روزی که ترکت کنم آرزو میکنی که ای کاش منو ندیده بودی

I brought you down to your knees

من تو رو رو زانوهانت انداختم

‘Cause they say that misery loves company

چون اونا میگن آدم بیچاره از ارتباط برقرار کردن خوشش میاد

It’s not your fault I ruin everything (Everything)

این تقصیر تو نیست که من همه چیزو خراب میکنم

And its not your fault I can’t be what you need

و اینم تقصیر تو نیست که من نمیتونم چیزی که تو میخوای باشم

Baby, angels like you can’t fly down here with me, oh

عزیزم فرشته هایی مثل تو نمیتونن این پایین با من پرواز کنن

Angels like you can’t fly down here with me

فرشته هایی مثل تو نمیتونن این پایین با من پرواز کنن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید