مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Wrecking Ball از Miley Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 915

We clawed, we chained our hearts in vain

بیهوده تلاش کردیم، و قلب هایمان رو به هم پیوند زدیم

We jumped, never asking why

پریدیم، بدون اینکه دلیلش رو بپرسیم

We kissed, I fell under your spell

با یه بوسه، در جادوی تو گرفتار شدم

A love no one could deny

عشقی که کسی انکار نمیتونست بکنه

Don’t you ever say I just walked away

هیچوقت نگو که من از تو گذشتم

I will always want you

من تو رو همیشه میخوام

I can’t live a lie, running for my life

نمیتونم با یه دروغ زندگی کنم، برای زندگیم فرار کنم

I will always want you

من تو رو همیشه میخوام

I came in like a wrecking ball

و مثل گوی تخریب آمدم

I never hit so hard in love

و هیچ وقت انقدر عاشق نشده بودم

All I wanted was to break your walls

تنها چیزی که میخواستم این بود که دیوار های (حفاظ، زره) تو رو بشکنم

All you ever did was wreck me

اما تنها کاری که تو کردی شکستن من بود

Yeah you, you wreck me

آره تو، تو داغونم کردی

I put you high up in the sky

من تو رو تا آسمون بالا بردم

And now, you’re not coming down

و حالا، تو دیگه نمیای پایین

It slowly turned, you let me burn

تو به آرومی گذاشتی که بسوزم

And now, we’re ashes on the ground

و الان، ما خاکستر های روی زمینیم

Don’t you ever say I just walked away

هیچوقت نگو که من از تو گذشتم

I will always want you

من تو رو همیشه میخوام

I cant live a lie, running for my life

نمیتونم با یه دروغ زندگی کنم، برای زندگیم فرار کنم

I will always want you

من تو رو همیشه میخوام

I came in like a wrecking ball

و مثل گوی تخریب آمدم

I never hit so hard in love

و هیچ وقت انقدر عاشق نشده بودم

All I wanted was to break your walls

تنها چیزی که میخواستم این بود که دیوار های (حفاظ، زره) تو رو بشکنم

All you ever did was wreck me

اما تنها کاری که تو کردی شکستن من بود

I came in like a wrecking ball

و مثل گوی تخریب آمدم

Yeah, I just closed my eyes and swung

آره، فقط چشمام رو بستم و تاب خوردم

Left me crashing in a blazin’ fall

حین سقوط تو ولم کردی

All you ever did was wreck me

اما تنها کاری که تو کردی شکستن من بود

Yeah you, you wreck me

آره تو، تو داغونم کردی

I never meant to start a war

من هیچ وقت نخواستم جنگ رو شروع کنم

I just wanted you to let me in

فقط میخواستم تو راهم بدهی داخل

And instead of using force

و به جای اینکه از زور استفاده کنم

I guess I should’ve let you in

فکر میکنم باید راهت میدادم درونم

I never meant to start a war

من هیچ وقت نخواستم جنگ رو شروع کنم

I just wanted you to let me in

فقط میخواستم تو راهم بدهی داخل

I guess I should’ve let you in

فکر میکنم باید راهت میدادم درونم

Don’t you ever say I just walked away

هیچوقت نگو که من از تو گذشتم

I will always want you

من تو رو همیشه میخوام

I came in like a wrecking ball

و مثل گوی تخریب آمدم

I never hit so hard in love

و هیچ وقت انقدر عاشق نشده بودم

All I wanted was to break your walls

تنها چیزی که میخواستم این بود که دیوارهای (حفاظ، زره) تو رو بشکنم

All you ever did was wreck me

اما تنها کاری که تو کردی شکستن من بود

I came in like a wrecking ball

و مثل گوی تخریب آمدم

Yeah, I just closed my eyes and swung

آره، فقط چشمام رو بستم و تاب خوردم

Left me crashing in a blazin’ fall

حین سقوط تو ولم کردی

All you ever did was wreck me

اما تنها کاری که تو کردی شکستن من بود

Yeah you, you wreck me

آره تو، تو داغونم کردی

Yeah you, you wreck me

آره تو، تو داغونم کردی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.