مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ sweetener از Ariana Grande با متن و ترجمه

When life deals us cards
وقتی زندگی با ما کارت معامله میکنه
Make everything taste like it is salt
همه چیز رو مثل اینکه اون چیز شور هست نشون میده
Then you come through like the sweetener
و بعد تو پیدا میشی انگار شیرین ترش میکنی
Know how to bring the bitter taste to a halt
تو میدونی که چه طور مزه ی تلخی رو نصفش کنی
And then you get it, get it, get it, get it
و بعد تو میگیریش ،میگیریش،میگیریش
Hit it, hit it, hit it, hit it
میزنیش ،میزنیش،میزنیش
Flip it, flip it, flip it
بهش طعنه میزنی،بهش طعنه میزنی
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
Twist it, twist it, twist it, twist it
میپیچونیش ،میپیچونش،میپیچونیش
Mix it and mix it and mix it and mix it
مخلوطش میکنی،وخلوطش میکنی ،مخلوطش میکنی
Kiss it, kiss it, kiss it
می بوسیش،میبوسیش،میبوسیش
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
I like the way you lick the bowl
من جوری که تو بطری رو لیس میزنی دوس دارم
Somehow your, it touches my soul
یه جورایی کاری که میکنی روحم رو لمس میکنه
It lifts me up to heights unknown
اون منو بالا میبره تا بالاهای ناشناخته
So when they ask, “How’s life?” I go
پس وقتی اونا میپرسن “زندگی چه طوریه؟”من میگم
When life deals us cards
وقتی زندگی با ما کارت معامله میکنه
Make everything taste like it is salt
همه چیز رو مثل اینکه اون چیز شور هست نشون میده
Then you come through like the sweetener
و بعد تو پیدا میشی انگار شیرین ترش میکنی
Know how to bring the bitter taste to a halt
تو میدونی که چه طور مزه ی تلخی رو نصفش کنی
And then you get it, get it, get it, get it
و بعد تو میگیریش ،میگیریش،میگیریش
Hit it, hit it, hit it, hit it
میزنیش ،میزنیش،میزنیش
Flip it, flip it, flip it
بهش طعنه میزنی،بهش طعنه میزنی
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
Twist it, twist it, twist it, twist it
میپیچونیش ،میپیچونش،میپیچونیش
Mix it and mix it and mix it and mix it
مخلوطش میکنی،وخلوطش میکنی ،مخلوطش میکنی
Kiss it, kiss it, kiss it
می بوسیش،میبوسیش،میبوسیش
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
Your mama sent us horoscopes
مامان تو برای ما طالع میفرسته
Had so much fun watching them unfold
خیلی باحاله که اون هارو فاش شده ببینیم
You said she like me, I smiled, I know
تو گفتی اون از من خوشش میاد ،من خندیدم،میدونم
So when they ask, “How’s life?” I go (sheesh, sheesh)
پس وقتی اونا میپرسن “زندگی چه طوره؟”من میگم
When life deals us cards
وقتی زندگی با ما کارت معامله میکنه
Make everything taste like it is salt
همه چیز رو مثل اینکه اون چیز شور هست نشون میده
Then you come through like the sweetener
و بعد تو پیدا میشی انگار شیرین ترش میکنی
Know how to bring the bitter taste to a halt
تو میدونی که چه طور مزه ی تلخی رو نصفش کنی
And then you get it, get it, get it, get it
و بعد تو میگیریش ،میگیریش،میگیریش
Hit it, hit it, hit it, hit it
میزنیش ،میزنیش،میزنیش
Flip it, flip it, flip it
بهش طعنه میزنی،بهش طعنه میزنی
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
Twist it, twist it, twist it, twist it
میپیچونیش ،میپیچونش،میپیچونیش
Mix it and mix it and mix it and mix it
مخلوطش میکنی،وخلوطش میکنی ،مخلوطش میکنی
Kiss it, kiss it, kiss it
می بوسیش،میبوسیش،میبوسیش
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
And then we’re laying back, talk the rest of the night
وبعد ما به پشت دراز میکشیم،بقیه ی شب رو حرف میزنیم
Things that make you lie make me say oh, oh
چیز هایی که تو رو مجبور میکنه دروغ بگی منو مجبور میکنه که بگم اوه،اوه
Talking about what you wanna do whether it’s wrong or right
حرف میزنیم درباره ی چیز هایی که تو میخوای انجام بدی چه خوب باشه و چه بد
Ill follow you ’cause you make me say oh, oh
من تو رو دنبال خواهم کرد،چون تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
Said I don’t know what I’d do without you in my life, it’d be so sour
گفتی من نمی دونم چی کار میکردم بدون تو تو زندگیم،اون خیلی شور بود
Im hoping that everybody can experience what we have now
من امیدوارم که همه بتونن تجربه کنن چیزی که من الان تجربه کردم
When life deals us cards
وقتی زندگی با ما کارت معامله میکنه
Make everything taste like it is salt
همه چیز رو مثل اینکه اون چیز شور هست نشون میده
Then you come through like the sweetener
و بعد تو پیدا میشی انگار شیرین ترش میکنی
Know how to bring the bitter taste to a halt
تو میدونی که چه طور مزه ی تلخی رو نصفش کنی
And then you get it, get it, get it, get it
و بعد تو میگیریش ،میگیریش،میگیریش
Hit it, hit it, hit it, hit it
میزنیش ،میزنیش،میزنیش
Flip it, flip it, flip it
بهش طعنه میزنی،بهش طعنه میزنی
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
Twist it, twist it, twist it, twist it
میپیچونیش ،میپیچونش،میپیچونیش
Mix it and mix it and mix it and mix it
مخلوطش میکنی،وخلوطش میکنی ،مخلوطش میکنی
Kiss it, kiss it, kiss it
می بوسیش،میبوسیش،میبوسیش
You make me say oh, oh (sheesh, sheesh)
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،اوه
You make me say oh, babe
تو منو مجبور میکنی بگم اوه،عزیزم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.