مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ No tears left to cry از Ariana Grande با متن و ترجمه

Right now, I’m in a state of mind

الان تو یه وضعیت ذهنی هستم

I wanna be in like all the time

که میخوام تمام وقت اینجوری بمونم

Ain’t got no tears left to cry

اشکی واسه گریه کردن نمونده

So I’m pickin it up, pickin’ it up

پس از نو شروع میکنم، از نو شروع میکنم

I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up

عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

I’m pickin’ it up, pickin’ it up

از نو شروع میکنم، از نو شروع میکنم

I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up (Oh, yeah)

دارم عاشق میشم، زندگی میکنم، از نو شروع میکنم (اوه،آره)

I’m pickin’ it up (Yeah), pickin’ it up (Yeah)

از نو شروع میکنم، از نو شروع میکنم

Lovin’, Im livin’, so we turnin’ up

عاشقشم، دارم زندگی میکنم، پس اونو به اوج میرسونیم

Yeah, we turnin’ it up

آره، زیادش می کنیم

Ain’t got no tears in my body

اشکی تو بدنم وجود نداره

I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it

خسته شدم، ولی پسر، دوسش دارم، دوسش دارم، دوسش دارم

Don’t matter how, what, where, who tries it

مهم نیست چطور، چی، کجا، کی امتحانش میکنه

We out here vibin’, we vibin’, we vibin’

ما این بیرون داریم میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم

Comin’ out, even when it’s rainin’ down

بیرون میایم حتی اگه داره بارون میاد

Can’t stop now, can’t stop so shut your mouth

نمی تونم الان متوقفش کنم، نمی تونم پس دهنتو ببند

Shut your mouth, and if you don’t know

دهنتو ببند، و اگه نمیدونی

Then now you know it, babe

پس حالا میدونی، عزیزم

Know it, babe, yeah

بدون، عزیزم، آره

Right now, I’m in a state of mind

الان تو یه وضعیت ذهنی هستم

I wanna be in like all the time

که میخواهم تمام وقت اینجوری بمونم

Ain’t got no tears left to cry

اشکی واسه گریه کردن نمونده

So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh, yeah)

پس از نو شروع می کنم، از نو شروع می کنم (اوه ،آره)

I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up

عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Oh, I just want you to come with me

اوه، فقط ازت میخوام باهام بیای

We on another mentality

با طرز فکر دیگه ای

Ain’t got no tears left to cry (To cry)

اشکی دیگه برام نمونده (که گریه کنم)

So Im pickin’ it up, pickin’ it up (Oh, yeah)

پس از نو شروع می کنم، از نو شروع می کنم (اوه ،آره)

I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up

عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Pickin’ it up (Yeah), pickin’ it up (Yeah)

از نو شروع میکنم (آره)، از نو شروع میکنم (آره)

Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ up (We turnin’ it up)

عاشقشم، دارم لذت میبرم، پس اونو به اوج میرسونیم (ما اونو به اوج میرسونیم)

Yeah, we turnin’ it up

آره، زیادش می کنیم

They point out the colours in you, I see ’em too

اونا عیب هاتو نشون میدن و منم میبینم

And, boy, I like ’em, I like ’em, I like ’em

ولی، پسر، من دوسش دارم، دوسش دارم، دوسش دارم

We’re way too fly to partake in all this hate

ما برای قبول اینهمه نفرت، بیش از حد در اوجیم

We out here vibin’, we vibin’, we vibin’

ما این بیرون داریم میرقصیم، میرقصیم، میرقصیم

Comin’ out, even when it’s rainin’ down

بیرون میایم حتی اگه داره بارون میاد

Can’t stop now, can’t stop, so shut your mouth

نمی تونم الان متوقفش کنم، نمی تونم، پس دهنتو ببند

Shut your mouth, and if you don’t know

دهنتو ببند، و اگه نمیدونی

Then now you know it, babe

پس حالا میدونی، عزیزم

Know it, babe, yeah

بدون، عزیزم، آره

Right now, I’m in a state of mind

الان تو یه وضعیت ذهنی هستم

I wanna be in like all the time

که میخواهم تمام وقت اینجوری بمونم

Ain’t got no tears left to cry

اشکی واسه گریه کردن نمونده

So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh, yeah)

پس از نو شروع می کنم، از نو شروع می کنم (اوه ،آره)

I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up

عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Oh, I just want you to come with me

اوه، فقط ازت میخوام باهام بیای

We on another mentality

با طرز فکر دیگه ای

Ain’t got no tears left to cry (To cry)

اشکی دیگه برام نمونده (که گریه کنم)

So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh, yeah)

پس از نو شروع می کنم، از نو شروع می کنم (اوه ،آره)

I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up

عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Comin’ out, even when it’s rainin’ down

بیرون میایم حتی اگه داره بارون میاد

Can’t stop now (Hmm, oh)

الان نمیتونم صبر کنم (همم، اوه)

Shut your mouth

دهنتو ببند

Ain’t got no tears left to cry

اشکی واسه گریه کردن نمونده

Oh yeah, oh yeah

اوه آره، اوه آره

Oh, I just want you to come with me

اوه، فقط ازت میخوام باهام بیای

We on another mentality

با طرز فکر دیگه ای

Ain’t got no tears left to cry (Cry)

هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره (گریه)

So I’m pickin’ it up (Yeah), pickin’ it up (Oh yeah)

بنابراین از نو شروع میکنم( آره)، از نو شروع میکنم(اوه آره)

I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up

عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Pickin’ it up, pickin’ it up

از نو شروع میکنم، از نو شروع میکنم

Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ up

عاشقشم، دارم زندگی میکنم، پس اونو به اوج میرسونیم

Yeah, we turnin’ it up

آره، زیادش می کنیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید