مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ POV از Ariana Grande با متن و ترجمه

It’s like you got superpowers

مث این میمونه که تو قدرت ماورایی داری (ابرقهرمانانه)

Turn my minutes into hours

دقایق منو تبدیل به ساعت میکنی

You got more than 20-20, babe

تو بیشتر از ۲۰-۲۰ داری عزیزم

Made of glass the way you see through me

عینکی ساختی طوری که تو منو می بینی

You know me better than I do

تو منو بهتر از خودم میشناسی

Cant seem to keep nothing from you

انگاری نمیتونم چیزی رو از تو پنهون کنم

How you touch my soul from the outside?

چجوری روح منو از بیرون لمس کردی؟

Permeate my ego and my pride

به غرور و عزت نفس من نفوذ کردی

I wanna love me (ooh)

میخوام خودمو دوست داشته باشم

The way that you love me (ooh)

مثل طوری که تو منو دوست داری

Ooh, for all of my pretty

برای تمام زیبایی های من

And all of my ugly too

و همچنین تمام زشتی هام

I’d love to see me from your point of view

من دوست دارم من رو از نقطه نظر خودت ببینی

I wanna trust me (trust me)

میخوام به خودم اعتماد کنم

The way that you trust me (trust me)

مثل طوری که تو به من اعتماد داری

Ooh, ’cause nobody ever loved me like you do

اوه، چون هیچ کی مثل تو منو دوست نداشته

Id love to see me from your point of view

من دوست دارم من رو از نقطه نظر خودت ببینی

I’m gеtting used to receiving

من عادت کردم به گرفتن

Still gеtting good at not leaving

هنوز خوبی ها رو میگیرم تو ترک نکردن

I’ma love you even though I’m scared (oh, scared)

من عاشقتم با اینکه ترسیدم

Learnin’ to be grateful for myself (oh, oh, oh)

یاد گرفتم تا قدردان خودم باشم

You love my lips ’cause they say the

تو لبامو دوست داری چون اینو میگن

Things we’ve always been afraid of

چیزایی که تو ازشون میترسی

I can feel it startin to subside

ميتونم احساس کنم که داره فروکش ميکنه

Learnin’ to believe in what is mine

دارم یاد میگیرم به چیزی ک مال منه ایمان داشته باشم

I wanna love me (ooh)

میخوام خودمو دوست داشته باشم

The way that you love me (ooh)

مثل طوری که تو منو دوست داری

Ooh, for all of my pretty

برای تمام زیبایی های من

And all of my ugly too

و همچنین تمام زشتی هام

I’d love to see me from your point of view

من دوست دارم من رو از نقطه نظر خودت ببینی

I wanna trust me (trust me)

میخوام به خودم اعتماد کنم

The way that you trust me (trust me)

مثل طوری که تو به من اعتماد داری

Ooh, ’cause nobody ever loved me like you do

اوه، چون هیچ کی مثل تو منو دوست نداشته

I’d love to see me from your point of view

من دوست دارم من رو از نقطه نظر خودت ببینی

I couldn’t believe it or see it for myself

من نمیتونم باور کنم یا برای خودم ببینمش

Boy, I be impatient, but now I’m out here

پسر، من بدون صبر و حوصله خواهم بود، ولی الان من بیرون میزنم از اینجا

Fallin’, fallin’, frozen, slowly

سقوط میکنم، سقوط میکنم، یخ میزنم، به آرومی

Fallin’, got me right

سقوط میکنم (البته fallin اول عبارت fall in love هم هست یعنی اینک دارم عاشق میشم)، درست فهمیدم

I won’t keep you waitin’ (waitin’)

من نمیخام منتظر نگهت دارم

All my baggage fadin’ safely (my baggage fadin’)

تمام چمدون هام دارن به آرومی محو میشن

And if my eyes deceive me

و اگر چشمام منو گول بزنن

Won’t let them stray too far away, I

نميذارم خيلي دور بشن، من

I wanna love me (ooh)

میخوام خودمو دوست داشته باشم

The way that you love me (ooh)

مثل طوری که تو منو دوست داری

Ooh, for all of my pretty

برای تمام زیبایی های من

And all of my ugly too

و همچنین تمام زشتی هام

I’d love to see me from your point of view

من دوست دارم من رو از نقطه نظر خودت ببینی

I wanna trust me, ooh (trust me)

میخام اعتماد کنی به من

The way that you trust me, baby (trust me)

جوری که تو به من اعتماد داری

‘Cause nobody ever loved me like you do

چون هیچکی هیچوقت اونجوری که تو عاشقم هستی عاشق من نبود

I’d love to see me from your point of view (oh)

من دوست دارم من رو از نقطه نظر خودت ببینیی

Yeah

اره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید