مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I Don’t do drugs از Ariana Grande با متن و ترجمه

Love got me f—ed up

عشق منو داغون کرد

Got me on stuck, chasing that rush

منو گیر انداخت، با عجله تعقیب کرد

Had to give in, couldn’t give up

مجبور شدم تسليم بشم، نباید تسليم میشدم

I just want you, but I don’t do drugs

من فقط تورو میخواستم، ولی مواد مصرف نمیکنم

Still I want you, ooh-ooh

هنوزم تورو میخوام،اوو اوو

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

اووو اووو

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

اووو اووو

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

اووو اووو

All I want is you, ooh-ooh

تمام چیزی که میخوام تویی

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

اووو اووو

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

اووو اووو

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

اووو اووو

Baby, I’ve been in my bag

عزیزم من توی کیفم بودم

You don’t really hit me back

تو واقعا به من پشت نمی کنی

‘Cause I feel like I’m attached

چون من احساس میکنم وابسته شدم

Should’ve never kissed you back

نباید متقابلا تورو میبوسیدم (بوسه ات رو جواب میدادم)

Ever since I fell in love

از وقتی عاشق شدم

Not quite like being trapped

هیچوقت حس نکردم که گیر افتادم

More like a sickness that

بیشتر شبیه مریضی ای که

Keeps me addicted bad

منو بدجور معتاد کرده

Hard for me to let you go (let you go, let you go)

برام سخته که بزارم بری (از دستت بدم، از دستت بدم)

My body wouldn’t let me hide it (hide it)

بدنم نمیزاره که پنهانش کنم (مخفیش کنم)

No matter what, I wouldn’t fall (wouldn’t fall, wouldn’t fall)

مهم نیست چی میشه، من عاشق نمیشم (سقوط نمیکنم، سقوط نمیکنم)

Fightin’ through the thunder, lightning

در میان آذرخش و رعد و برق میجنگم

(Ooh, woah, oh, oh, oh, oh)

اوه اووو

Forgive me, I brought it upon mysеlf

من رو ببخش، من اونو برای خودم آوردم

(Ooh, woah, oh, oh, oh, oh)

اوه اووو

Needed a fix of you, not just a kiss from you

به اینکه حالم رو خوب کنی احتیاج داشتم، نه فقط که من رو ببوسی

I needed more

من بیشتر نیاز داشتم

Lovе got me f—ed up

عشق منو داغون کرد

Got me on stuck, chasing that rush

منو گیر انداخت، با عجله تعقیب کرد

Had to give in, couldn’t give up

مجبور شدم تسليم بشم، نباید تسليم میشدم

I just want you, but I don’t do drugs

من فقط تورو میخواستم، ولی مواد مصرف نمیکنم

Still I want you, ooh-ooh (all I want is, my baby)

هنوزم تورو میخوام (تمام چیزیه که میخوام عزیزم)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (all I want is, my baby)

اووو اووو (تمام چیزیه که میخوام عزیزم)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (all I want is, my baby)

اووو اووو (تمام چیزیه که میخوام عزیزم)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (my baby, my baby)

اووو اووو (عزیزم، عزیزم)

All I want is you, ooh-ooh (all I want is, my baby)

تمام چیزی که میخوام تویی اووو (تمام چیزی که میخوام تویی عزیزم)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (all I want is, my baby)

اووو اووو (تمام چیزیه که میخوام عزیزم)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (all I want is, my baby)

اووو اووو (تمام چیزیه که میخوام عزیزم)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (my baby, my baby)

اووو اووو (عزیزم، عزیزم)

Tryna stay in my lane

تلاش کن طرف من بمونی

But you play on the safe side

اما تو توی طرف امن بازی میکنی

But you f–kin’ me up on this FaceTime

اما تو منو توی این تماس تصویری منو به فنا دادی

Faded, pourin all over you

محو شده، میپاشم روی همه جات

Know exactly what I wanna do

میدونم دقیقا چیکار میخوام بکنم

So, baby, can you eat it from the back?

پس عزیزم، میتونی از پشت بخوریش؟

Got me purrin’ like I’m Doja Cat

منو مجبور به ریختن کن (وسوم میکنی) مثل اینکه من دوژا کتم

Keep me in your bag

منو تو کیفت نگه دار

‘Cause you wanna hear me say I’m coming back

چون تو میخوای بشنوی که من میگم میخوام برگردم

But this time I want support, just make it last, ooh-woah, oh

اما اینبار به حمایت احتیاج دارم تا طولانی اش کنم

(Na, ah-ah, ah-ah)

نه نهه

It’s hard for me to let you go (let you go)

برام سخته که بزارم بری

My body wouldn’t let me hide it

بدن من نمیزاره که پنهانش کنم

No matter what, I wouldn’t fold (wouldn’t fold)

مهم نیست چی میشه، من گله نمی‌کردم (گله نمی‌کردم)

Ridin through the thunder, lightning

سوار آذرخش و رعد و برق میشم

(Ooh, woah, oh, oh, oh, oh)

اوه اووو

Forgive me, I brought it upon myself

منو ببخش، من اونو برای خودم آوردم

(Ooh, woah, oh, oh, oh, oh)

اوه اووو

Needed a fix of you, not just some kiss from you

احتیاج داشتم که حالم رو خوب کنی، نه فقط که من رو ببوسی

I needed more

من بیشتر نیاز داشتم

Love got me f—ed up

عشق منو داغون کرد

Got me on stuck, chasing that rush

منو گیر انداخت، با عجله تعقیب کرد

Had to give in, couldn’t give up (I couldn’t give up)

مجبور شدم تسليم بشم، نباید تسليم میشدم

I just want you, but I don’t do drugs

من فقط تورو میخواستم، ولی مواد مصرف نمیکنم

Still I want you, ooh-ooh (all I want is, my baby)

هنوزم تورو میخوام

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (all I want is you)

اووو اووو (تمام چیزی که میخوام تویی)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (all I want is, my baby)

اووو اووو (تمام چیزیه که میخوام عزیزم)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (my baby, my baby)

اووو اووو (عزیزم، عزیزم)

All I want is you, ooh-ooh

تمام چیزی که میخوام تویی

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (all I really wanted)

اووو اووو (تمام چیزی که واقعا میخوام)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (is you)

اووو اووو (تویی)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (yeah)

اووو اووو(آره)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید