مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Blazed از Ariana Grande و Pharell Williams با متن و ترجمه

بازدید 1201

There is something between us, I can see it right now

یه چیزی بین ما هست، الان میتونم ببینمش

Your magnetic demeanor, that’s something can’t be found

رفتار آهن ربایی تو، یه چیزیه که نمیشه پیداش کرد

I thought that I was dreaming ’til my love came around

 فکر میکردم دارم خواب میبینم تا وقتی که عشقم اومد اطرافم

Now I just come on over, show you how we get down

حالامن فقط اومدم، بهت نشون بدم ما چطوری هستیم

Shawty, you can get blazed

خانم خوشگله، تو میتونی بدرخشی

I can’t believe that you are here, I can’t believe it’s happening

نمیتونم باور کنم که تو اینجایی، نمیتونم باور کنم که این داره اتفاق میفته

What are the odds that you’d appear?

چه احتمالی وجود داشت که سرو کله تو پیدا بشه؟

The universe so vast to me

جهان برای من خیلی وسیعه

Seven billion is on the Earth

هفت میلیارد آدم  روی زمین هستن

Could’ve been anywhere, but you’re here with me

میتونستی هر جایی باشی، اما تو اینجا پیش منی

Should I play lotto? What’s it worth?

باید قمار میکردم؟ چه ارزشی داره؟

I must be on, so clear to me

من باید بیدار باشم,  خیلی برام واضحه

Once I have you, I will never let you, never let you

Once I have you, I will never let you, never let you go

یکبار که داشته باشمت، هیچوقت از دستت نمیدم، هیچوقت از دستت نمیدم

Never let you, never let you go

Never let you, never let you go

Never let you, never let you go

هیچوقت از دستت نمیدم، هیچوقت از دستت نمیدم

Never let you

هیچوقت از دستت نمیدم

There is something between us, I can see it right now

یه چیزی بین ما هست، الان میتونم ببینمش

Your magnetic demeanor, that’s something can’t be found

رفتار آهن ربایی تو، یه چیزیه که نمیشه پیداش کرد

I thought that I was dreaming ’til my love came around

 فکر میکردم دارم خواب میبینم تا وقتی که عشقم اومد اطرافم

Now I just come on over, show you how we get down

حالامن فقط اومدم، بهت نشون بدم ما چطوری هستیم

Shawty, you can get blazed

خانم خوشگله، تو میتونی بدرخشی

Look at you, love, you are the same

خودتو ببین، عشقم، تو مثل مني

You have a light you cannot hide

یه نوری در چشماته که نمیتونی پنهانش کنی

Yes, you may have a different face

آره تو ممکنه یک صورت متفاوت داشته باشی

But your soul is the same inside

اما روح درونت همونجوره

I don’t care who is listening

برام اهمیتی نداره کی داره میشنوه

‘Cause they be making fun of this on TV

چون اونا راجب این در تلوزیون جوک میسازن

They wouldnt laugh if they were inside my past life

اگه اونا در گذشته من بودن هیچوقت نمیخندیدن

With you and they were me

با تو و اونا  من بودن.

Once I have you, I will never let you, never let you

Once I have you, I will never let you, never let you go

یکبار که داشته باشمت، هیچوقت از دستت نمیدم، هیچوقت از دستت نمیدم

Never let you, never let you go

Never let you, never let you go, oh

Never let you, never let you go, yeah

هیچوقت از دستت نمیدم، هیچوقت از دستت نمیدم

Never let you

هیچوقت از دستت نمیدم

Dont think that it cannot happen, ’cause it can

فکر نکن این اتفاق نمیفته چون میفته

Shawty, you can get blazed

خانم خوشگله، تو میتونی بدرخشی

Sleep if you want, and wake up in love again

اگه میخوای بخواب و دوباره در عشق بیدار شو

Shawty, you can get blazed

خانم خوشگله، تو میتونی بدرخشی

Once I have you, I will never let you, never let you

Once I have you, I will never let you, never let you go

یکبار که داشته باشمت، هیچوقت از دستت نمیدم، هیچوقت از دستت نمیدم

(Shawty you can get blazed)

خانم خوشگله، تو میتونی بدرخشی

Never let you, never let you go

Never let you, never let you go

Never let you, never let you go

هیچوقت از دستت نمیدم، هیچوقت از دستت نمیدم

Never let you

هیچوقت از دستت نمیدم، هیچوقت از دستت نمیدم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید