مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Right There از Ariana Grande با متن و ترجمه

بازدید 212

Ooh-ooh, hey

(If you wanna party, if you, if you wanna party)

اگه دلت پارتی میخواد، اگه دلت پارتی میخواد

Put your hands up (Put your hands up)

دستتو ببر بالا

(If you, if you wanna party, if you, if you wanna party)

اگه دلت پارتی میخواد، اگه دلت پارتی میخواد

So put your hands up (Put your hands up) (Hands up)

دستتو ببر بالا

You got it, you got it, babe (See ya)

You got it, you got it, babe (Got it, huh?)

You got it, you got it, babe (Sean Don!)

You got it, you got it, babe

به روی چشم عزیزم

Okay, this, this, this one for my number one girl who got the top spot title

اوکی این آهنگ برای دوست دختر درجه یکمه، اونی که اسمش در ابتدای لیسته

Spent an hour in the bathroom, walked out looking like a model

یک ساعت در دستشویی صرف کردی، مثل مدل از اون تو اومدی بیرون

God, doin’ what you do, got me right there with Apollo on the moon

خدایا، کار خودتو میکنی، کاری کردی اونجا حاضر باشم مثل فرود با آپلو روی ماه

Who needs genies in a bottle, girl, if they already got you? (Got you, I got you)

کی به چراغ جادو نیاز دارت، دختر، اگه دوست دختری مثل تو داشته باشه؟

Boy, you make me feel so lucky

پسر تو احساس خوش شانس بودن بهم میدی

Finally, the stars align

بلاخره ستاره ها ردیف شدن

Never has it been so easy to be in love

هرگز انقدر عاشق بودن برام راحت نبود

And to give you this heart of mine

و دادن این قلب به تو

You know what I need (Ayy)

تو میدونی من چی میخوام

I know what you like (Ayy)

منم میدونم تو از چی خوشت میاد

Put it all together, baby, we could be alright (Hey)

با گذاشتن اینا در کنار هم عزیزم ما میتونیم خوشبخت باشیم

How could this be wrong when it feels so right?

چطور میشه این رابطه اشتباه باشه وقتی انقدر حس خوبی میده؟

Yeah, I really love you

I really love you, oh

آره من واقعا دوست دارم

And I’ll never let you go

و هرگز رهات

You should know I’m never gonna change

تو باید بدونی من هیچوقت عوض نمیشم

I’m always gonna stay

من همیشه پیشت میمونم

You call for me, I’m right there (Right there)

کافیه بهم زنگ بزنی من کنارت حاضر میشم

Right there (Right there)

درست در کنارت

‘Cause you listen and you care

چون تو گوش میدی و اهمیت میدی

You’re so different, no one compares

خیلی متفاوتی، هیچکس به گرد پات نمیرسه

And if you never change, I’m gonna stay right there

و اگه هیچوقت عوض نشی، من کنارت میمونم

I’ll always be right there

من همیشه در کنارت خواهم ماند

You got it, you got it, babe (If you wanna party, if you, if you wanna party)

You got it, you got it, babe, yeah (Put your hands up, put your hands up)

حله عزیزم

And I get butterflies just thinkin’

About you, boy, you’re on my mind (Oh)

وقتی به تو فکر میکنم پروانه هایی رو در شکمم حس میکنم

Sometimes I catch myself daydreamin’

بعضی وقتا خودمو در حال رویا پردازی میبینم

Lost in your eyes and I lose all track of time (Track of time)

در چشمان تو غرق میشم و زمان از دستم در میره

You know what I need (Ayy)

تو میدونی من چی میخوام

I know what you like (Ayy)

منم میدونم تو از چی خوشت میاد

Put it all together, baby, we could be alright (Alright, hey)

با گذاشتن اینا در کنار هم عزیزم ما میتونیم خوشبخت باشیم

How could this be wrong when it feels so right?

چطور میشه این رابطه اشتباه باشه وقتی انقدر حس خوبی میده؟

Yeah, I really love you

I really love you, oh

آره من واقعا دوست دارم

And I’ll never let you go

و هرگز رهات

You should know I’m never gonna change

تو باید بدونی من هیچوقت عوض نمیشم

I’m always gonna stay

من همیشه پیشت میمونم

You call for me, I’m right there (Right there)

کافیه بهم زنگ بزنی من کنارت حاضر میشم

Right there (Right there)

درست در کنارت

‘Cause you listen and you care

چون تو گوش میدی و اهمیت میدی

You’re so different, no one compares

خیلی متفاوتی، هیچکس به گرد پات نمیرسه

And if you never change, I’m gonna stay right there (What? Okay)

و اگه هیچوقت عوض نشی، من کنارت میمونم

I’ll always be right there

من همیشه در کنارت خواهم ماند

Now, if all fell through, would you catch me before the pavement? (What?)

حالا اگه من بیفتم حاضری قبل از برخورد به زمین منو بگیری؟

If my Benz turned back to public transportation (Swerve, swerve)

اگه بنزم به حمل و نقل عمومی برمیگشت

(منظورش اینه اگه بنز نداشتم و مجبور بودی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنی باهام میموندی)

Would you still be at home for me with the candles waitin’? (What?)

حاضر بودی هنوزم در خانه شمع روشن کنی و منتظرم بشینی

And get my mind back adjacent to the place of a young visionary?

و ذهنیتم رو برگردونی به جوان آرمان گرا؟

A player too, you know I have some girls missionary (Ooh)

من بازیگر هم هستم، میدونی من یک فرقه دختر دارم

My black book of numbers thicker than the dictionary and Bible

اسامی که در کتاب سیاه من هست ضخیم تر از دیکشنری و انجیله

I got it recycled

من بازیافت کردم

I love and I like you

من دوست دارم و ازت خوشم میاد

Five-course meals, even though you don’t mind a drive-thru

پنج وعده غذایی، با اینکه تو اصلا به درایو ترو اهمیت نمیدی

That’s why I got you

واسه همینه من هواتو دارم

And I’ll never let you go (I got you)

و هرگز نمیذارم بری

You should know (Oh) I’m never gonna change (I’m never gonna change)

تو باید بدونی من هیچوقت عوض نمیشم

I’m always gonna stay (I’m always gonna stay)

من همیشه پیشت میمونم

You call for me, I’m right there (Right there)

کافیه بهم زنگ بزنی من کنارت حاضر میشم

Right there (Ooh)

درست در کنارت

‘Cause you listen and you care

چون تو گوش میدی و اهمیت میدی

Youre so different, no one compares

خیلی متفاوتی، هیچکس به گرد پات نمیرسه

And if you never change, I’m gonna stay right there (B-I-G Sean Don)

و اگه هیچوقت عوض نشی، من کنارت میمونم

Ill always be right there (Carry on, yeah)

من همیشه در کنارت خواهم ماند

(If you wanna party, if you, if you wanna party)

اگه دلت پارتی میخواد، اگه دلت پارتی میخواد

You got it (Oh) (Put your hands up, put your hands up)

حله عزیزم

I’ll always be right there (Oh) (If you wanna party, if you, if you wanna party)

(Yeah) (Put your hands up, put your hands up)

I’ll always be right there

من همیشه در کنارت خواهم بود

You got it, you got it, babe (If you wanna party, put your hands up) (Gods)

You got it, you got it, babe (Put your hands up)

You got it, you got it, babe (If you wanna party, if you, if you wanna party)

You got it, you got it, babe (Put your hands up, put your hands up)

Got it, babe

حله عزیزم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.