مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Just Look Up از Ariana Grande با متن و ترجمه

بازدید 208

Mm-mm, hmm

Ah, ah

We knew no bounds

ما هیچ حد و مرزی نمیشناختیم

Fell at the speed of sound

ب سرعت مافوق صوت عاشق شدیم

Ridin’ against all odds, but soon against ourselves

برخلاف رودخانه رفتیم و اما ب زودی بر علیه خودمون

You haunted every memory

تو تمام خاطراتو دار زدی

With no goodbyes, all bad for me

بدون هیچ خداحافظی،همش ب ضرر من بود

Your pride put out the fire in our flames

غرور تو مثل هیزم در آتیشمون بود

(در اینجا آریانا میگه که با اینکه بدون هیچ حد و مرزی عاشق هم شدیم اما در رابطمون مشکلاتی پیش اومد و تو با غرورت هیزم تو آتیش ریختی و از هم دور شدیم اما با این حال عشق واقعی هیچوقت از بین نمیره)

Then just one look is all it takes

تمام کاری ک باید کنی نگاه کردن ب بالاست

I feel your eyes, they’re locked on every part of me

من احساس میکنم چشمات روی تمام بخش های بدن من قفل شدن

And then my dumb heart says

و بعدش قلب احمق من میگه

Just look up

فقط ب بالا نگاه کن

There is no place to hide

جایی برای قایم شدن وجود نداره

True love doesn’t die

عشق واقعی نمیمیره

It holds on tight and never lets you go

اون سفت میچسبتت و هیچوقت ولت نمیکنه

Just look up

فقط ب بالا نگاه کن

You cannot deny the signs

تو نمیتونی نشانه ها رو نادیده بگیری

What you’vе waited for

چیزی ک منتظرش بودی

Don’t wait no more

بیشتر از این منتظرت نمیمونه

It’s right up above you

اون دقیقا بالا سرته

Just look up

فقط سرتو بالا کن

(Baby)

عزیزم

Know I lеt you down, a nigga can’t deny it (Uh-huh)

میدونم نا امیدت کردم، نمیشه منکرش شد

And there’s so much I could lose and, yes, that matters (Yeah)

و ممکنه چیزهای زیادی رو از دست بدم، آره، این مهمه

I’ve been dealin’ with madness (Yo)

من مدتیه با جنون سرو کله میزنم

Wasn’t the man you needed (Hmm)

مردی ک تو میخواستی نبودم

You dealin’ with sadness, truthfully, it’s all on me (Hmm)

تو با غم سرو کله میزنی، حقیقتا، مقصر منم

And I’m sorry, my love

و من متاسفم عشقم

I’ma heal your heart, I’ll hold it in my hand (Ooh, ah-ah)

میخوام قلبتو ترمیم کنم، تو دستم نگهش میدارم

Time is oh so precious, we don’t really have much left now (Ooh)

زمان خیلی با ارزشه، الان دیگه وقت زیادی برامون باقی نمونده

Take my hand, baby, never leave you, Riley

دستمو بگیر، عزیزم، هیچوقت ترکت نمیکنم، رایلی

(رایلی ب دختر باحال و کول گفته میشه)

(در این پارت هم کادی میپذیره ک اشتباه از اون بوده و میخواد رابطرو درست کنه)

Look up, what he’s really trying to say

بالا رو نگاه، چیزی که اون پسر سعی داره بهت بگه

Is get your head out of your ass

سرتو از با*نت در بیار

Listen to the goddamn qualified scientists

ب حرف متخصصین لعنتی گوش بده

We really fucked it up, fucked it up this time

ما واقعا این بار گند زدیم، گند زدیم

It’s so close, I can feel the heat big time

خیلی نزدیکه، من میتونم گرمای لحظه بزرگو حس کنم

And you can act like everything is alright

و تو میتونی جوری رفتار کنی ک همه چیز رو براهه

But this is probably happening in real time

اما این واقعا داره اتفاق میفته

Celebrate or cry or pray, whatever it takes

جشن بگیر یا گریه کن یا دعا کن، هر کاری کن

To get you through the mess that we made

تا از دله آشوبی ک ساختیم عبور کنی

‘Cause tomorrow may never come

چون ممکنه فردا هیچوقت از راه نرسه

Just look up

فقط ب بالا نگاه کن

Turn off that shit Box News

اخبار خوزاعبلاتو خاموش کن

‘Cause youre about to die soon everybody

چون هممون ی روزی میمیریم

Ooh, I, I, oh, I

اوه، من، اوه، من

Look up

ب بالا نگاه میکنم

Here it comes

داره میاد

I’m so glad Im here with you forever

من خوشحالم ک اینجام

In your arms

تا ابد در آغوش تو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.