مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Hello, it’s me از Adele با متن و ترجمه

hello, it’s me

سلام، منم

I was wondering if after all these years

نمیدونم بعد این همه سال

You’d like to meet, to go over everything

دوست داری همدیگرو ببینیم، و در مورد همه چیز صحبت کنیم

They say that time’s supposed to heal ya,

میگن زمان همه چی رو درست میکنه

but I ain’t done much healing.

ولی واسه دردهای من اینطور نبوده

Hello, can you hear me?

الو، صدامو میشنوی؟

I’m in California dreaming about who we used to be

الان کالیفرنیام و دارم به گذشتمون فکر میکنم

When we were younger and free

وقتی جوون و آزاد بودیم

I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet.

نمیتونم فراموش کنم قبل اینکه همه چی خراب بشه، چه حسی داشتیم

There’s such a difference Between us,

فرق زیادی بین ماست

and a million miles.

و یه دنیا فاصله

Hello from the other side

از همینجا (از یه فاصله دور) بهت سلام میکنم

I must’ve called a thousand times to tell you

باید خیلی زودتر ازینا بهت زنگ میزدم تا بگم که

I’m sorry for everything that I’ve done,

متأسفم بخاطر کارهایی که کردم

but when I call, you never seem to be home

اما ظاهراً هربار زنگ میزنم خونه نیستی

Hello from the outside

از بیرون دارم صحبت میکنم

At least I can say that I’ve tried to tell you

حداقل میشه گفت سعیم رو کردم که بگم بهت

I’m sorry for breaking your heart,

از اینکه دلت رو شکستم متأسفم

But it doesn’t matter,

اما مهم نیست

It clearly doesn’t tear you apart anymore.

مطمئناً دیگه حرفام اذیتت نمیکنه

Hello, how are you?

الو، خوبی؟

It’s so typical of me to talk about myself

از عادت بدمه که همش از خودم میگم

I’m sorry, I hope that you’re well

متأسفم،امیدوارم حالت خوب باشه

Did you ever make it out of that town

موفق شدی از اون شهر بیرون بیای؟

Where nothing ever happened?!

جایی که هیچوقت توش اتفاقی نمی افتاد؟

It’s no secret

این راز نیست

That the both of us are running out of time.

که زمان هر دو مون در حال تمام شدنه

Hello from the other side

از همینجا (از یه فاصله دور) بهت سلام میکنم

I must’ve called a thousand times to tell you

باید خیلی زودتر ازینا بهت زنگ میزدم تا بگم که

I’m sorry for everything that I’ve done,

متأسفم بخاطر کارهایی که کردم

but when I call, you never seem to be home

اما ظاهراً هربار زنگ میزنم خونه نیستی

Hello from the outside

از بیرون دارم صحبت میکنم

At least I can say that I’ve tried to tell you

حداقل میشه گفت سعیم رو کردم که بگم بهت

I’m sorry for breaking your heart,

از اینکه دلت رو شکستم متأسفم

But it dosn’t matter,

اما مهم نیست

It clearly doesn’t tear you apart anymore.

مطمئناً دیگه حرفام اذیتت نمیکنه

Ooooohh, anymore

Ooooohh, anymore

Ooooohh, anymore

Anymore

مقداری بیشتر

Hello from the other side

از همینجا (از یه فاصله دور) بهت سلام میکنم

I must’ve called a thousand times to tell you

باید خیلی زودتر ازینا بهت زنگ میزدم تا بگم که

I’m sorry for everything that I’ve done,

متأسفم بخاطر کارهایی که کردم

but when I call, you never seem to be home

اما ظاهراً هربار زنگ میزنم خونه نیستی

Hello from the outside

از بیرون دارم صحبت میکنم

At least I can say that I’ve tried to tell you

حداقل میشه گفت سعیم رو کردم که بگم بهت

I’m sorry for breaking your heart,

از اینکه دلت رو شکستم متأسفم

But it doesn’t matter,

اما مهم نیست

It clearly doesn’t tear you apart anymore.

مشخص هست که دیگه حرفام اذیتت نمیکنه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید