مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ First Love از Adele با متن و ترجمه

بازدید 2675

So little to say but so much time

زمان زیاده اما حرفم کوتاهه

Despite my empty mouth the words are in my mind

علرغم مغزم ک پر از ار حرفه زبونم از گفتنش قاصره

Please wear the face, the one where you smile

لطفا با چهره خندون ب من نگاه کن

Because you lighten up my heart when I start to cry

چون تو قلب منو شاد میکنی وقتی من گریه میکنم

Forgive me, first love, but I’m tired

منو ببخش عشق اولم، اما من خسته ام

I need to get away to feel again

نیاز دارم از این رابطه کنار بکشم تا دوباره عشقو حس کنم

Try to understand why

سعی کن بفهمی چرا

Don’t get so close to change my mind

زیاد بهم نزدیک نشو تا بخوای نظرمو عوض کنی

Please wipe that look out of your eyes

لطفا اونجوری بهم نگاه نکن

It’s bribing me to doubt myself

کاری میکنه به خودم شک کنم

Simply, it’s tiring

صادقانه، رابطمون فرساینده شده

This love has dried up, and stayed behind

این عشق خشکیده، و در گذشته مونده

And if I stay Ill be a lie

و اگه من بمونم یک دروغگو خواهم بود

Then choke on words I’d always hide

و حرفهایی ک دارم قایم میکنم، تو گلوم گیر میکنه و منو خفه میکنه 

Excuse me, first love, but we’re through

ببخشید، عشق اولم، اما کار ما تمومه

I need to taste the kiss from someone new

دوست دارم بوسه شخص جدیدی رو بچشم

Forgive me, first love, but I’m too tired

منو ببخش، عشق اولم، اما من خیلی خسته ام

Im bored to say the least and I, I lack desire

من از گفتن این حرف ک به روی خودم نیازم کلافه شدم، من به این رابطه بی میلم

Forgive me, first love, forgive me, first love

Forgive me, first love, forgive me, first love, forgive me

Forgive me, first love, forgive me, first love

منو ببخش، عشق اولم، منو ببخش، عشق اولم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.