مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Crazy for You از Adele با متن و ترجمه

بازدید 2276

Found myself today singin’ out loud your name

امروز در حالی ب خودم اومدم ک دیدم بلند دارم اسم تو رو میخونم

You said I’m crazy, if I am I’m crazy for you

تو گفتی من دیونه ام، اگه هستم دیونه توئم

Sometimes sittin’ in the dark, wishin’ you were here

بعضی وقتها در تاریکی میشینم، آرزو میکنم ای کاش اینجا بودی

Turns me crazy, but it’s you who makes me lose my head

با این افکار دیونه میشم، اما این تویی ک باعث میشی من عقلمو از دست بدم

And every time I’m meant to be acting sensible

و هر بار ک باید معقول رفتار کنم

You drift into my head and

فکر تو ب سمت ذهنم منحرف میشه

Turn me into a crumblin’ fool

و منو تبدیل ب ی یک احمق داغون میکنه

Tell me to run and I’ll race

بهم بگو بِدَوَم و من مسابقه میدم

If you want me to stop I’ll freeze

اگه بخوای بایستم من خشکم میزنه

And if you want me gone, I’ll leave

و اگه بخوای برم من میرم

Just hold me closer, baby

فقط منو نزدیکتر در آغوش بگیر، عزیزم

And make me crazy for you

و کاری کن دیونت بشم

Crazy for you

دیونه تو بشم

Lately with this state Im in, I can’t help myself but spin

اخیرا با این احوالات نمیتونم کاری کنم جز اینکه گیج میزنم

I wish you’d come over, send me spinning closer to you

ای کاش تو میومدی، من با این حال گیجم میومدم بغلت

My, oh my, how my blood boils, it’s sweet taste for you

اوه خدای من، چطور خون من میجوشه، طعمش برای تو شیرینه

Strips me down bare and gets me into my favourite mood

منو لخت کن و وارد مود مورد علاقم کن

I keep on trying, fighting these feelings away

من همش تلاش میکنم و برای رها شدن از این احساسات میجنگم

But the more I do

اما هر چقدر تلاش میکنم

The crazier I turn into

دیونه تر میشم

Pacing floors and opening doors

قدم های آهسته و باز شدن در

Hoping youll walk through

ای کاش تو از در بیایی تو

And save me boy

.و منو نجات بدی پسر

Because I’m too crazy for you

چون من دیونه تو هستم

Crazy for you

دیونه تو هستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.