مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Melt My Heart to Stone از Adele با متن و ترجمه

بازدید 2070

Right under my feet is air made of bricks

درست زیر پاهای من هوایی ساخته شده از آجر وجود داره

That pulls me down and turns me weak for you

که منو در برابر تو خار و خفیف و ضعیف میکنه

I find myself repeating like a broken tune

من در حالی ب خودم اومدم ک داشتم ی ریتم داغونو تکرار میکردم

And I’m forever excusing your intentions

و من تا ابد خواستار توجه تو هستم

Then, I give in to my pretendings

پس شروع ب وانمود کردن میکنم 

Which forgive you each time

هر بار ک تو رو رو میبخشم

Without me knowing

بدون اینکه بدونم

They melt my heart to stone

اون بخشیدن های اشتباه قلب منو تبدیل ب سنگ میکنن

And I hear your words that I made up

بعدش حرفایی از زبون تو میشنوم ک خودم ساختمشون

You say my name like there could be an us

تو اسممو صدا میزنی انگار میتونه مایی وجود داشته باشه

I best tidy up my head, I’m the only one in love

بهتره این حقیقتو بپذیرم، من تنها کسیم ک عاشقه

I’m the only one in love

من تنها کسیم ک عاشقه

Each and every time I turn around to leave

هر بار ک میخوام ترکت کنم

I feel my heart begin to burst and bleed

احساس میکنم قلبم شروع به منفجر شدن و خونریری میکنه

So, desperately, I try to link it with my head

پس، ناامیدانه، سعی میکنم با مغزم هم سوش کنم

But instead, I fall back to my knees

اما به جاش، میفتم رو زانوهام

As you tear your way right through me

همینطور که تو به سرعت ب سمت من میایی

I forgive you once again

من یبار دیگه میبخشمت

Without me knowing

بدون اینکه بدونم

You’ve burnt my heart to stone

با هر بار بخشیدن تو قلب منو تبدیل به سنگ میکنی

And I hear your words that I made up

بعدش حرفایی از زبون تو میشنوم ک خودم ساختمشون

You say my name like there could be an us

تو اسممو صدا میزنی انگار میتونه مایی وجود داشته باشه

I best tidy up my head, Im the only one in love

بهتره این حقیقتو بپذیرم، من تنها کسیم ک عاشقه

I’m the only one in love

من تنها کسیم ک عاشقه

Why do you steal my hand

چرا دستای منو میدزدی

Whenever Im standing my own ground?

هر وقت که تنها ایستادم؟

You build me up and leave me there

تو منو میسازی (حس خوبی بهم میدی) و بعدش همونجا ترکم میکنی

Well, I hear your words that I made up

خب من حرفایی از زبون تو میشنوم ک خودم ساختمشون

I say your name like there should be an us

تو اسممو صدا میزنی انگار باید مایی وجود داشته باشه

I best tidy up my head, I’m the only one in love

بهتره این حقیقتو بپذیرم، من تنها کسیم ک عاشقه

I’m the only one in love

من تنها کسیم ک عاشقه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.