مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ My Same از Adele با متن و ترجمه

بازدید 2091

Aye, aye, aye-aye

Aye, aye, aye-aye

Aye, aye, aye-aye

Aye, aye, aye-aye

آره، آره، آره، آره

You said I’m stubborn and I never give in

تو میگی من لحبازم و هیچوقت تسلیم نمیشم

I think you’re stubborn ‘cept you’re always softening

من فکر میکنم تو لجبازی فقط همیشه مدارا میای

You say I’m selfish, I agree with you on that

تو میگی من خودخواهم، با این حرفت موافقم

I think you’re giving nothing way too much, in fact

من فکر میکنم در اصل تو زیادی تز میدی

I say we’ve only known each other a year

من میگم ما فقط یک ساله ک همدیگه رو میشناسیم

You say, “*Pfft*, I’ve known you longer, my dear”

تو میگی، “پف من بیشتر از اینا تو رو میشناسم عزیزم

You like to be so close, I like to be alone

تو دوست داری خیلی نزدیک باشی، من دوست دارم تنها باشم

I like to sit on chairs and you prefer the floor

من دوست دارم روی صندلی بشینم و تو ترجیح میدی روی زمین بشینی

Walking with each other, think we’ll never match at all

با همدیگه راه میریم، فکر میکنم ما هیچوقت با هم مچ نمیشیم

But we do, but we do, do-do-do

But we do, but we do, do-do-do, do-do-do-do

اما ما مچیم، مچیم

I thought I knew myself, somehow you know me more

من فکر میکردم خودمو میشناسم، یجورایی تو منو بیشتر میشناسی

I’ve never known this, never before

من قبلا اصلا اینو نمیدونستم

You’re the first to make up whenever we argue

وقتی با هم بحثمون میشه تو اولین نفری هستی ک برای آشتی پیش قدم میشی

I don’t know who I’d be if I didn’t know you

نمیدونم اگه با تو آشنا نمیشدم قرار بود کی باشم

You’re so provocative, I’m so conservative

تو خیلی فعالی، من خیلی محافظه کارم

You’re so adventurous, I’m so very cautious, combining

تو خیلی ماجراجویی، من خیلی محتاطم، ما مکملیم

You’d think we wouldn’t, we do, but we do, do-do-do

تو میگی ما مچ نیشتیم، ما هستیم، ما هستیم

But we do, but we do, do-do-do, do-do-do-do

اما ما هستیم، ما هستیم

Aye, aye, aye-aye

Aye, aye, aye-aye

بله، بله، بله

Your, your-your, your

Your, your-your, your.

Favoritism ain’t my thing but

من استثنا قائل نمیشم 

In this situation, I’ll be glad

اما در این شرایط، خوشحال میشم

Favoritism ain’t my thing but

من استثنا قائل نمیشم 

In this situation, I’ll be glad to make an exception (Woah, oh)

اما در این شرایط، خوشحال میشم ک راجب تو یک استثنا قائل بشم 

You said I’m stubborn and I never give in

تو میگی من لحبازم و هیچوقت تسلیم نمیشم

I think you’re stubborn ‘cept you’re always softening

من فکر میکنم تو لجبازی فقط همیشه مدارا میای

You say I’m selfish, I agree with you on that

تو میگی من خودخواهم، با این حرفت موافقم

I think youre giving nothing way too much, in fact

من فکر میکنم در اصل تو زیادی تز میدی

I say weve only known each other a year

من میگم ما فقط یک ساله ک همدیگه رو میشناسیم

You say, “*Pfft*, I’ve known you longer, my dear”

تو میگی، “پف من بیشتر از اینا تو رو میشناسم عزیزم

You like to be so close, I like to be alone

تو دوست داری خیلی نزدیک باشی، من دوست دارم تنها باشم

I like to sit on chairs and you prefer the floor

من دوست دارم روی صندلی بشینم و تو ترجیح میدی روی زمین بشینی

Walking with each other, think we’ll never match at all

با همدیگه راه میریم، فکر میکنم ما هیچوقت با هم مچ نمیشیم

But we do

اما ما مچیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.