مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Tired از Adele با متن و ترجمه

بازدید 2082

Hold my hand

دستمو بگیر

While you cut me down

همینطور ک داری غرورمو له میکنی

It’d only just begun

این رابطه تازه شروع شده بود

But now it’s over now

اما حالا داره ب پایان میرسه

And you’re in the heat of moments

و تو در اوج عصبانیت های لحظه ای

With your heart playing up cold

با قلبت که خیلی سرد داره میتپه

I’m between the middle

من این وسط گیر کردم

Watching hastiness unfold

و دارم رفتارهای بی پروا رو تماشا میکنم

On my eyes

در چشمهای من

You were smiling in the spotlight

تو زیر نور افکن داشتی لبخند میزدی

Dancing with the night

با شب میرقصیدی

The night fell off your mind

همون شبی ک الان از ذهنت پاک شده

I’m tired of trying

من خسته شدم از تلاش کردن

Your teasing ain’t enough

اذیت های تو تمومی نداره

Fed up of buying your time

از خریدن وقت تو بیزار شدم

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

And for what, and for what, and for what

پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

Boy, I’m tired

پسر من خسته شدم

Where’d you go

کجا رفتی

When you stay behind

وقتی اونجا موندی

I looked up and inside down

من بالا و داخل

And outside only to find

و بیرون دنبالت گشتم

A double taking, punching hard

و یکه خوردم و یک مشت محکم بهم خورد

And laughing at my smile

و ب لبخند من میخندی

I get closer

من نزدیکتر شدم

You obviously prefer her

اما تو اون دخترو ترجیح دادی

I’m tired of trying

من خسته شدم از تلاش کردن

Your teasing ain’t enough

اذیت های تو تمومی نداره

Fed up of buying your time

از خریدن وقت تو بیزار شدم

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

And for what, and for what, and for what

پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

Boy, I’m tired of trying

پسر من خسته شدم از تلاش کردن

Your teasing ain’t enough

اذیت های تو تمومی نداره

Fed up of buying your time

از خریدن وقت تو بیزار شدم

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

And for what, and for what, and for what

پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

Hey, I’m tired

هی من خسته شدم

I should have known

باید میدونستم

Never mind

اشکال نداره

Said your open arms

گفتم 

I couldn’t help the leap

نتونستم از آغوس تو رها بشم

It tricked me back into them

ک همیشه منو با یک حیله ب سمت خودش برمیگردونه

Even though I’m tired of trying

من خسته شدم از تلاش کردن

Your teasing ain’t enough

اذیت های تو تمومی نداره

Fed up of buying your time

از خریدن وقت تو بیزار شدم

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

And for what, and for what, and for what

پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره

When I don’t get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

Boy, I’m tired of trying

پسر من خسته شدم از تلاش کردن

Your teasing ain’t enough

اذیت های تو تمومی نداره

Fed up of buying your time

از خریدن وقت تو بیزار شدم

When I dont get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

And for what, and for what, and for what

پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره، پس چه فایده ای داره

When I dont get nothing back

وقتی هیچی نصیبم نمیشه

Boy, I’m tired

پسر من خسته شدم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.