مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ you need to calm down از Taylor Swift با متن و ترجمه

You are somebody that I don’t know

تو کسی هستی که من نمیشناسمش

But you’re taking shots at me like it’s Patrón

ولی ازم عکس میگیری انگار پترونه

And I’m just like “Damn, it’s 7:00 a.m.”

و من اینجوریم که لعنتی، ساعت ۷ صبحه

Say it in the street, that’s a knock-out

اگه توی خیابون بگی، ضربه فنیت میکنم

But you say it in a Tweet, that’s a cop-out

ولی تو توی توییت میگی، این یجور فراره

And I’m just like, “Hey, are you okay?”

و من فقط اینجوریم که “هی، حالت خوبی؟”

And I ain’t trying mess with your self-expression

و من سعی میکنم با نوع ابراز وجودت درگیر نشم

But I’ve learned the lesson that stressing

ولی من یه درسی یاد گرفتم که استرس داشتن

And obsessing  ’bout somebody else is no fun

و درگیر یکی بودن کار جالبی نیست

And snakes and stones never broke my bones so

و مار ها و سنگ ها هیچوقت استخونامو نمیشکنن پس

So, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

پس، اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to calm down

باید خودتو کنترل کنی

You’re being too loud

صدات خیلی بلنده

And I’m just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

و من اینجوریم که اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to just stop

فقط باید تمومش کنی

Like, can you just not step on my gown?

مثه، میتونی پات رو روی لباسم نزاری؟

You need to calm down

باید خودتو کنترل کنی

You are somebody that we don’t know

تو کسی هستی که ما نمیشناسیم

But you’re coming at my friends like a missile

اما مثه یه موشک سمت دوستام میای

Why you mad?

چرا عصبانی؟

When you could be GLAAD? (you could be GLAAD)

وقتی میتونی خوشحال باشی؟ (تو میتونی خوشحال باشی)

Sunshine on the street at the parade

نور خورشید روی خیابون و رژه میتابه

But you would rather be in the dark ages

ولی ترجیح میدی توی عصر تاریکی بمونی

Making that sign, mustve taken all night

درست کردن اون علامت، باید تمام شب طول کشیده باشه

You just need to take several seats and then try to restore the peace

فقط باید چندتا صندلی بگیری و سعی کنی آروم باشی

And control your urges to scream about all the people you hate

و تمایلت برای فریاد زدن سر آدمایی که ازشون متنفری و کنترل کنی

‘Cause shade never made anybody less g– so

چون هیچوقت هیچ کدوم از اونا برای اینکه هویتشو رو نکرده از شدت … بودنش کم نشده

So, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

پس، اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to calm down

باید خودتو کنترل کنی

You’re being too loud

صدات خیلی بلنده

And Im just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

و من اینجوریم که اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to just stop

فقط باید تمومش کنی

Like, can you just not step on his gown?

میشه پا تو کفشش نکنی؟ (کاری به زندگیش نداشته باشی؟!)

You need to calm down

باید خودتو کنترل کنی

And we see you over there on the internet

تو رو توی اینترنت میبینیم

Comparing all the girls who are killing it

داری دخترایی که تو کارشون عالی هستن و با هم مقایسه میکنی

But we figured you out

ولی ما فهمیدیم که تو چه آدمی هستی

We all know now, we all got crowns

حالا همه امون میدونیم، که هرکدوم تاج خودمونو داریم

You need to calm down

باید خودتو کنترل کنی

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to calm down (you need to calm down)

تو نیاز داری که آروم باشی (نیاز داری كه اروم باشی)

You’re being too loud (you’re being too loud)

خیلی سروصدا میکنی (خیلی سروصدا میکنی)

And I’m just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

و من اینجوریم که اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

You need to just stop (can you stop?)

و تو فقط باید تمومش کنی (میشه بس کنی؟!)

Like, can you just not step on our gowns?

مثه، میشه پاتو تو گلیم خودت کنی؟

You need to calm down

باید خودتو کنترل کنی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید