مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ So It Goes از Taylor Swift با متن و ترجمه

بازدید 1649

See you in the dark

در تاریکی میبینمت

All eyes on you, my magician

همه چشم ها رو تو، منو جادو میکنی

All eyes on us

همه چشمها رو ماست

You make everyone disappear, and

تو همه رو ناپدید میکنی و

Cut me into pieces

 منو  به قطعاتی تقسیم میکنی

Gold cage, hostage to my feelings

قفس طلایی، احساسات منو گروگان میگیره

Back against the wall

در شرایط سختی قرار میگیرم

Trippin’, trip-trippin’ when you’re gone

وقتی تو میری من میلغزم

‘Cause we break down a little

چون ما یه مقدار بحثمون شد

But when you get me alone, it’s so simple

اما وقتی تو منو تنهام میذاری، خیلی سادست

‘Cause baby, I know what you know

چون عزیزم چیزی رو که تو میدونی منم میدونم

We can feel it

میتونیم حسش کنیم

And all our pieces fall

و تمام بخش های ما سقوط میکنه

Right into place

دقیقا در یک نقطه

Get caught up in a moment

درگیر لحظه شو

Lipstick on your face

رژلب روی صورت تو

So it goes…

پس اینم میگذره

I’m yours to keep

من ماله تو هستم تا نگهم داری

And I’m yours to lose

و من ماله تو هستم تا از دستم بدی

You know I’m not a bad girl, but I

میدونی که من دختر بدی نیستم اما من

Do bad things with you

کارای بدی با تو میکنم

So it goes…

پس اینم میگذره

Met you in a bar

در بار میبینمت

All eyes on me, your illusionist

تمام چشمها رو منه، تردستی تو

All eyes on us

همه چشمها رو ماست

I make all your grey days clear

من روز خاکستریتو پاک میکنم

And wear you like a necklace

و تو رو مانند یه پلاک به گردن میندازم

I’m so chill, but you make me jealous

من خیلی خونسردم اما تو موجب حسادتم میشی

But I got your heart

اما من قلبه تورو دارم

Skippin’, skip-skippin’ when I’m gone

وقتی من میرم میتپه میتپه میتپه

‘Cause we break down a little

چون ما یه مقدار بحثمون شد

But when you get me alone, it’s so simple

اما وقتی تو منو تنهام میذاری، خیلی سادست

‘Cause baby, I know what you know

چون عزیزم چیزی رو که تو میدونی منم میدونم

We can feel it

میتونیم حسش کنیم

And all our pieces fall

و تمام بخش های ما سقوط میکنه

Right into place

دقیقا در یک نقطه

Get caught up in a moment

درگیر لحظه شو

Lipstick on your face

رژلب روی صورت تو

So it goes…

پس اینم میگذره

I’m yours to keep

من ماله تو هستم تا نگهم داری

And I’m yours to lose

و من ماله تو هستم تا از دستم بدی

You know I’m not a bad girl, but I

میدونی که من دختر بدی نیستم اما من

Do bad things with you

کارای بدی با تو میکنم

So it goes…

پس اینم میگذره

Come here, dressed in black now

بیا اینجا، الان لباس سیاه تنمه

So, so, so it goes

اینم میگذره

Scratches down your back now

خارهام پایینه الان برگرد

So, so, so it goes

اینم میگذره

You did a number on me

تو روی من یه شماره گذاشتی

But, honestly, baby, who’s counting?

اما عزیزم کی میشماره؟

I did a number on you

من رو تو یه شماره گذاشتم

But, honestly, baby, who’s counting?

اما عزیزم کی میشماره؟

You did a number on me

تو روی من یه شماره گذاشتی

But, honestly, baby, who’s counting?

اما عزیزم کی میشماره؟

Who’s counting?

کی میشماره؟

(1, 2, 3)

And all our pieces fall (pieces fall)

و تمام بخش های ما سقوط میکنه

Right into place

دقیقا در یک نقطه

Get caught up in a moment (caught up, caught up)

درگیر لحظه شو

Lipstick on your face

رژلب روی صورت تو

So it goes (goes)…

پس اینم میگذره

I’m yours to keep (oh)

من ماله تو هستم تا نگهم داری

And Im yours to lose (baby)

و من ماله تو هستم تا از دستم بدی

You know Im not a bad girl, but I

میدونی که من دختر بدی نیستم اما من

Do bad things with you

کارای بدی با تو میکنم

So it goes…

پس اینم میگذره

Come here, dressed in black now

بیا اینجا، الان لباس سیاه تنمه

So, so, so it goes

اینم میگذره

Scratches down your back now

خارهام پایینه الان برگرد

So, so, so it goes

اینم میگذره

Come here, dressed in black now

بیا اینجا، الان لباس سیاه تنمه

So, so, so it goes

اینم میگذره

Scratches down your back now

خارهام پایینه الان برگرد

So, so, so it goes

اینم میگذره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.