مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Out of the Woods از Taylor Swift با متن و ترجمه

بازدید 938

Looking at it now

 حالا که بهش نگاه میکنم

It all seems so simple

همه چیز خیلی ساده به نظر میاد

We were lying on your couch

ما روی تخت تو دراز کشیده بودیم

I remember

من یادمه

You took a Polaroid of us

تو یک پلوراید از خودمون گرفتی

Then discovered then discovered

بعدش پی بردم

The rest of the world was black and white

باقی دنیا سیاه و سفید بود

But we were in screaming color

اما ما در فریاد رنگ ها بودیم

And I remember thinking

و یادمه من فکر میکردم

Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we out of the woods yet? Are we out of the woods

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

آیا ما در امانیم، آیا ما در امانیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

آیا ما در امانیم؟ در امان، خوب

Are we out of the woods_yet? Are we out of the woods_yet

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we out of the woods_yet? Are we out of the_woods

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

آیا ما در امانیم، آیا ما در امانیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

آیا ما در امانیم؟ در امان، خوب

Are we out of the_woods

آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Looking at it now

حالا که بهش نگاه میکنم

Last December last December

دسامبر قبل

We were built to fall apart

ما ساخته شدیم تا بشکنیم

Then fall back together back together

بعدش دوباره برگردیم کنار هم

Ooh your necklace hanging from my neck

اوه گردنبند تو دور گردن من تاب میخوره

The night we couldn’t quite forget

اون شبی که به سختی میتونیم فراموشش کنیم

When we decided (we decided) to move the furniture so we could dance

وقتی تصمیم گرفتیم اثاثیه ها رو جا به جا کنیم تا بتونیم برقصیم

Baby, like we stood a chance

عزیزم انگار ما روی شانس بودیم

Two paper airplanes flying, flying, flying

دوتا هواپیمای کاغذی پرواز میکردن،پرواز میکردن،پرواز میکردن

And I remember thinking

و یادمه من فکر میکردم

Are we out of the_woods yet? Are we out of the_woods yet

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we out of the_woods yet? Are we out of the_woods

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

آیا ما در امانیم، آیا ما در امانیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

آیا ما در امانیم؟ در امان، خوب

Are we out of the_woods yet? Are we out of the_woods yet

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we out of the_woods yet? Are we out of the_woods

آیا ما بیرون از جنگلیم،آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

آیا ما در امانیم، آیا ما در امانیم؟

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

آیا ما در امانیم؟ در امان، خوب

Are we out of the_woods

آیا ما بیرون از جنگلیم؟

Remember when you hit the brakes too soon

یادته تو سریع زدی روی ترمز

Twenty stitches in a hospital room

۲۰ تا بخیه در بیمارستان خوردی

When you started crying baby, I did too

وقتی تو شروع به گریه کردی منم کردم

But when the sun came up I was looking at you

اما تا وقتی خورشید طلوع کنه من داشتم به تو نگاه میکردم

Remember when we couldn’t take the heat

یادته ما نمیتونستیم گرما رو تحمل کنیم

I walked out, I said, Im setting you free

من رفتم بیرون، و گفتم راحتت میذارم

But the monsters turned out to be just trees

اما معلوم شد هیولاهای شب چیزی جز درخت نبودن

When the sun came up you were looking at me

وقتی خورشید طلوع کرد تو داشتی به من نگاه میکردی

You were looking at me

تو داشتی به من نگاه میکردی

Oh

اوه

You were looking at me

تو داشتی به من نگاه میکردی

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods yet

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods? I remember)

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet? Oh, I remember)

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods yet

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods yet

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods yet

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods yet

Are we out of the woods yet? Are we out of the_woods

آیا ما خارج از جنگلیم، آیا ما خارج از جنگلیم؟

Are we in the clear yet? Are we in the clear yet

Are we in the clear yet? In the clear yet, good

آیا ما در امانیم؟الان در امانیم، خوبه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید