مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Style از Taylor Swift با متن و ترجمه

بازدید 1585

Midnight
نیمه شب

You come and pick me up, no headlights
تو اومدی و منو سوار (ماشین) کردی، چراغ های ماشین خاموش بود

Long drive
یک رانندگی طولانی

Could end in burning flames or paradise
می تونه توی شعله های سوزان یا بهشت به پایان برسه (رابطمون تموم میشه)

Fade into view, oh
داریم از هم دور می شیم، اوه

It′s been a while since I have even heard from you (Heard from you)
یه مدتی میشه که از تو خبردار شم (خبردار شدم)

I should just tell you to leave ’cause I
من باید فقط بهت میگفتم که اینجا رو ترک کنی چون من

Know exactly where it leads but I
دقیقاً می دونستم که ادامه این رابطه ما رو به کجا می رسونه اما من

Watch us go ′round and ’round each time
می بینم که همینجوری بیخوردی داره پیدا میکنه

You got that James Dean daydream look in your eye
افکار پوچ “جیمز دین” توی چشمات موج میزد

And I got that red lip classic thing that you like
و من اون رژ لب قرمز کلاسیکی که تو دوست داشتی رو زده بودم

And when we go crashing down we come back every time
و هردفعه که به هم میزدیم دوباره با هم آشتی می کردیم

‘Cause we never go out of style, we never go out of style
چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم، چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

You got that long hair, slicked back, white t-shirt
تو با اون موهای بلند، کمر صاف و پیراهن سفید

And I got that good girl faith and a tight little skirt
و من از اون دخترای خوب و پاکی میشدم که یه دامن تنگ و کوتاهم به تن داره

And when we go crashing down we come back every time
و هردفعه که به هم میزدیم دوباره با هم آشتی می کردیم

′Cause we never go out of style, we never go out of style
چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم، چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

So it goes
که اینطوری پیش میره

He can′t keep his wild eyes on the road
اون نمیتونه چشمای وحشی رو روی جاده نگه داره (تمرکز کنه)

Takes me home
منو می رسونه به خونه

Lights are off, he’s taking off his coat
چراغا خاموشن، اون کتشو درمیاره

I say, “I heard, oh
میگم، شنیدم، اوه

That you′ve been out and about with some other girl, some other girl.”
این که تو با یه دختر دیگه بیرون بودی، یه دختر دیگه

He says, “What youve heard is true but I
اون گفت چیزی که تو شنیدی درسته، اما

Can′t stop thinking about you.” And I
نمی‌تونم درباره تو فکر نکنم، و من

I said, “Ive been there too a few times.”
منم گفتم: منم چند باری شرایطی مثل تو داشتم

′Cause you got that James Dean daydream look in your eye
چون تو اون ظاهر روایی چشم های جیمز دین رو تو چشمات داری

And I got that red lip classic thing that you like
و من اون رژ لب قرمز کلاسیکی که تو دوست داشتی رو زده بودم

And when we go crashing down we come back every time
و هردفعه که به هم میزدیم دوباره با هم آشتی می کردیم

‘Cause we never go out of style, we never go out of style
چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم، چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

You got that long hair, slicked back, white t-shirt
تو با اون موهای بلند، کمر صاف و پیراهن سفید

And I got that good girl faith and a tight little skirt
و من از اون دخترای خوب و پاکی میشدم که یه دامن کوتاهم به تن داره

And when we go crashing down we come back every time
و هردفعه که به هم میزدیم دوباره با هم آشتی می کردیم

‘Cause we never go out of style, we never go out of style
چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم، چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

Take me home
منو ببر خونه

Just take me home, yeah
فقط منو ببر خونه

Just take me home
فقط منو ببر خونه

Oh-oh, whoa-oh, oh
اوووه، واااوه، اوه

Out of style
خارج از سبک

Oh, you got that James Dean daydream look in your eye
اوه، افکار پوچ جیمز دین تو چشمات موج میزد

And I got that red lip classic thing that you like
و من اون رژ لب قرمز کلاسیکی که تو دوست داشتی رو زده بودم

And when we go crashing down we come back every time
و هردفعه که به هم میزدیم دوباره با هم آشتی می کردیم

′Cause we never go out of style, we never go out of style
چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم، چون ما همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید