مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Suburban Legends از Taylor Swift با متن و ترجمه

بازدید 1957

You had people who called you on unmarked numbers

آدمایی دورو بر تو بودن که با شمارهای ناشناس بهت زنگ میزدن

In my peripheral vision

از دید گوشه چشم من

( peripheral vision زمانیه که تو داری به جلو نگاه میکنی اما از گوشه چشمت اطرافت رو تحت نظر داری و متوجه دو رو برت هستی)

I let it slide like a hose on a slippery plastic summer

من اجازه دادم مثل قرار دادن شلنگی روی پلاستیک تابستانی لغزنده همه اینها لیز بخوره و بره

( “Slip ‘N Slides” یک تشک بادی پلاستیکی هست که برای بازی بچه هاست وقتی شلنگ آب رو بهش وصل میکنن سطحش لیز میشه و مثل سرسره آبی عمل میکنه)

All was quickly forgiven

همشونو خیلی زود بخشیدم

(تیلور به دلیل شیفتگی فراوانی که نسبت به پارتنرش داشته تمام اون تماس های ناشناس و اشتباهات پارتنرش رو خیلی زود میبخشید)

You were so magnetic, it was almost obnoxious

تو دلربا بودی، این نفرت انگیز بود

Flush with the currency of cool

همراه با جذابیت اجتماعی

I was always turnin’ out my empty pockets

من همیشه جیب های خالیم رو بیرون میزدم

(تیلور داره به این اشاره میکنه که پارتنرش بسیارجذابیت اجتماعی داشته و در مقابل تیلور چیزی برای ارائه نداشته)

And when it came to you

و وقتی نوبت تو شد

I didn’t come here to make friends

من اینجا نیومدم تا دوست پیدا کنم

We were born to be suburban legends

ما به دنیا اومدیم تا افسانه های حومه شهر باشیم

When you hold me, it holds me together

وقتی تو منو در آغوش کشیدی، بخش های منو درکنار هم قرار دادی )کاملم کردی)

And you kiss me in a way that’s gonna screw me up forever

و جوری منو بوسیدی که تا ابد تاثیرش در ذهنم میمونه

I had the fantasy that maybe our mismatched star signs

من خیال میکردم شاید علامت های ناسازگار ماه های تولدمون

Would surprise the whole school

کل مدرسه رو سورپرایز کنه

When I ended up back at our class reunion

وقتی برگشتم سر کلاسمون

Walkin’ in with you

با تو وارد بشم

You’d be more than a chapter in my old diaries

تو بیشتر از یک فصل در دفتر خاطرات قدیمی من باشی

With the pages ripped out

با صفحاتی که پاره شده

I am standin’ in a 1950s gymnasium

من در یک ورزشگاه سال 1950 ایستادم

And I can still see you now

و هنوزم میتونم ببینمت

I didn’t come here to make friends

من اینجا نیومدم تا دوست پیدا کنم

We were born to be suburban legends

ما به دنیا اومدیم تا افسانه های حومه شهر باشیم

When you hold me, it holds me together

وقتی تو منو در آغوش کشیدی، بخش های منو درکنار هم قرار دادی

And you kiss me in a way that’s gonna screw me up forever

و جوری منو بوسیدی که تا ابد تاثیرش در ذهنم میمونه

I know that you still remember

میدونم که تو هنوزم یادته

We were born to be national treasures

ما به دنیا اومدیم که گنجینه های ملی باشیم

When you hold me, it holds me together

وقتی تو منو در آغوش کشیدی، بخش های منو درکنار هم قرار دادی

And you kiss me in a way that’s gonna screw me up forever

و جوری منو بوسیدی که تا ابد تاثیرش در ذهنم میمونه

Tick-tock on the clock, I pace down your block

تیک تاک ساعت، من به کوچه شما قدم میذارم

I broke my own heart ’cause you were too polite to do it

دل خودمو شکوندم چون تو واسه شکستن دل من خیلی مودبی

Waves crash on the shore, I dash to the door

امواج به ساحل میکوبن، من میرم به سمت در

You dont knock anymore and my whole life’s ruined

تو دیگه درو نمیزنی و تمام زندگی من نابود میشه

(امواجی که به ساحل می کوبند نمادی از تداوم زمان است و فهمیدن اینکه طرف مقابل دیگر در خانه او را نمی زند و این نشان می دهد که رابطه به پایان رسیده است. تیلور همیشه می دانست که زندگی اش با این رابطه ویران می شود، به این معنی که تأثیر عمیق و ماندگاری روی او گذاشته است)

Tick-tock on the clock, I pace down your block

تیک تاک ساعت، من به کوچه شما قدم میذارم

I broke my own heart ’cause you were too polite to do it

دل خودمو شکوندم چون تو واسه شکستن دل من خیلی مودبی

Waves crash on the shore, I dash to the door

امواج به ساحل میکوبن، من میرم به سمت در

You dont knock anymore and I always knew it

تو دیگه هیچوقت در خانه منو نمیزنی و من همیشه اینو میدونستم

That my life would be ruined

که زندگی من قراره نابود بشه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید