مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love Not War از جیسون درولو با متن و ترجمه

Jason Derulo

جیسون درولو

Ah-ah-ah

آ-آ-آه

Bust it open for a gift

آماده شو واسه یه هدیه

I put diamonds on your wrist

برای مچ دستت یه الماسشو گرفتم

I can’t buy your lovin’

نمیتونم عشقتو بخرم

It’s never enough

چون هیچوقت کافی نیست

I took that girl on a trip

از وقتی که اون دخترو به یه گردش بردم

‘Cause we was arguin’

چون با هم جروبحث کردیم

Ever since we stopped touching

تماس هامون قطع شده

We’re not in touch

دیگه در تماس نیستیم

I know money can’t buy, buy, buy your love

من میدونم که با پول نمیتونم عشق تورو بخرم

I guess I didn’t try, try hard enough

شاید تلاش نکردم، به اندازه کافی تلاش نکردم

But we can work this like a nine to five (oh-whoa)

اما ما میتونیم تمام روز رووش کار کنیم مثل نُه تا پنج

Mama told me stop play, play all the games

مامانم بهم گفت بسه دیگه، بازی در نیار

Steady throwing dollars, expecting change

منتظر یه آرامش بعد از تلاطم باش

But every war ends the same

چون همه جنگ ها، آخرش یه جور تموم میشن

Can we just

میشه ما فقط

Make love

عشق بازی کنیم

Not war

بدون دعوا

Oh-oh-ooh

اوه اوه اوو

Can we just

میشه ما فقط

Make love

عشق بازی کنیم

Not war

بدون دعوا

Oh-oh-ooh

اوه اوه اوو

I solve my problems with a check

من مشکلاتمو با یه چک حل میکنم

Now I’m paying for it

حالا میخوام پول اینو هم بدم

You wanted nothing

تو هیچی ازم نخواستی

Nothing but love

هیچی جز عشق

I can’t lie, Im a mess

نمیتونم دروغ بگم، خیلی آشفته ام

I’m too jealous, yes

من خیلی حسودم، آره

It’s so hard to trust you

خیلی سخته که بهت اعتماد کنم

When I don’t trust myself

وقتی که حتی به خودمم اعتماد ندارم

I know money can’t buy, buy, buy your love

من میدونم که با پول نمیتونم عشق تورو بخرم

I guess I didnt try, try hard enough

شاید تلاش نکردم، به اندازه کافی تلاش نکردم

But we can work this like a nine to five (oh-whoa, babe)

اما ما میتونیم تمامِ روز رووش کار کنیم مثل نُه تا پنج

Mama told me stop play, play all the games

مامانم بهم گفت بسه دیگه، بازی در نیار

Steady throwing dollars, expecting change

منتظر یه آرامش بعد از تلاطم باش

But every war ends the same

چون همه جنگ ها، آخرش یه جور تموم میشن

Can we just

میشه ما فقط

Make love

عشق بازی کنیم

Not war

بدون دعوا

Oh-oh-ooh

اوه اوه اوو

Can we just

میشه ما فقط

Make love

عشق بازی کنیم

Not war

بدون دعوا

Oh-oh-ooh

اوه اوه اوو

And my people say

و دیگه مردمم بهمون میگن

(Oh) oh-whoa (oh)

(اوه) اوه ووا (اوه)

Let’s just try some lovin’, babe

بیا فقط امتحان کنیم، عزیزم

Shawty, I know

فهمیدم، شیطون

I know money can’t buy, buy, buy your love

من میدونم که با پول نمیتونم عشق تورو بخرم

I guess I didn’t try, try hard enough

شاید تلاش نکردم، به اندازه کافی تلاش نکردم

Girl, we can work this like a nine to five, five, five, whoa, oh baby

دختر، ما میتونیم هر روز رووش کار کنیم، مثل نُه تا پنج، پنج، پنج واووه، اوه عزیزم

Mama told me stop play, play all the games (stop playin’ the games)

مامانم بهم گفت بسه دیگه، بازی درنیار (بازی رو متوقف نکن)

Steady throwing dollars, expecting change

منتظر یه آرامش بعد از تلاطم باش

But every war ends the same

چون همه جنگ ها، آخرش یه جور تموم میشن

Can we just

میشه ما فقط

Make love

عشق بازی کنیم

Not war

بدون دعوا

Oh-oh-oh, oh babe

اوه اوه اوه، اوه عزیزم

Can we just

میشه ما فقط

Make love

عشق بازی کنیم

Not war

بدون دعوا

Oh-oh-ooh

اوه اوه اوو

Not war, babe

باهم نجنگیم عزیزم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید