مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Boys Like You از ITZY با متن و ترجمه

بازدید 1050

Hah
هاه
Hmm
همم

Why you callin’ me up?
چرا داری بهم زنگ میزنی؟

Sayin’ sorry again
که دوباره بگی متاسفی؟

Already told you we’re done
قبلا بهت گفتم که ما دیگه رابطه مون تمومه

What didn’t you get?
دقیقا کجاش رو نفهمیدی؟

Don’t forget you’re the one
فراموش نکن این تو بودی که

That tried to get with my friends
سعی کردی تا با دوستام دوست بشی

The end, the end, the end, the end
دیگه تمومه، دیگه تمومه، دیگه تمومه، دیگه تمومه

Well, you must be goin’ crazy
خب، باید دوونه باشی

Thinkin’ I’ll be back, I’m sorry
که فکر کنی من برمیگردم، شرمندم

‘Cause you’re cryin’ like a baby
چون چرا داری مثل یه بچه گریه میکنی؟

But do I look like your mommy?
اما مگه من مامانتم؟

Take a look into that mirror
یه نگاه به خودت توی آینه بنداز

If you wonder why you lost me
اگه برات سواله که چرا منو از دست دادی

Gotta sit down and shut up
باید سرجات بشینی و خفه خون بگیری

You did it to yourself
خودت این کارو با خودت کردی

Boy, gonna diss me?
پسر جون، تصمیم داری دیسم کنی؟

Boy, I’m so pissed
پسر، اینقدری موفقیتم که حرفات اهمیتی نداره

Boy, gonna miss me
پسر، قراره دلت برام تنگ بشه

Boy, you are dismissed
پسر، ولی من دلم برات تنگ نمیشه

Cause I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
چون من عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

Boy, wanna date me? Boy, outta date, yeah
پسر جون، میخوای باهام قرار بذاری؟ پسر، از لیست قراری من خارج شدی، آره

Boy, wanna (”What? No!”)
پسر، میخوای…( چی گفتی؟ نه)

Boy, outta my way
پسر، از سر راهم برو کنار

Cause I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
چون من عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

I see through sweet little lies And every excuse
قصد و نیت واقعیت رو پشت هر دروغ کوچیک و شیرینت رو میدونم

When you start every fight
وقتی هر دعوایی که بین مون شروع میکنی

The blame is on you
مقصر اصلیش تویی

One red flag and I’m gone
یه پرچم قرمز نشون بده و بعدش میبینی که من از خیلی وقت پیش

Already onto
حرکت کردم و رفتم

The next, the next, the next
به سمت مرحله بعدی، مرحله بعدی، مرحله بعدی

Well, you must be goin’ crazy
خب، باید دوونه باشی

Thinkin’ I’ll be back, I’m sorry
که فکر کنی من برمیگردم، شرمندم

Cause you’re cryin’ like a baby
چون چرا داری مثل یه بچه گریه میکنی؟

But do I look like your mommy?
اما مگه من مامانتم؟

Take a look into that mirror
یه نگاه به خودت توی آینه بنداز

If you wonder why you lost me
اگه برات سواله که چرا منو از دست دادی

Gotta sit down and shut up
باید سرجات بشینی و خفه خون بگیری

You did it to yourself
خودت این کارو با خودت کردی

Boy, gonna diss me?
پسر جون، تصمیم داری دیسم کنی؟

Boy, I’m so pissed
پسر، اینقدری موفقیتم که حرفات اهمیتی نداره

Boy, gonna miss me
پسر، قراره دلت برام تنگ بشه

Boy, you are dismissed
پسر، ولی من دلم برات تنگ نمیشه

Cause I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
چون من عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

Boy, wanna date me? Boy, outta date, yeah
پسر جون، میخوای باهام قرار بذاری؟ پسر، از لیست قراری من خارج شدی، آره

Boy, wanna (”What? No!”)
پسر، میخوای…( چی گفتی؟ نه)

Boy, outta my way
پسر، از سر راهم برو کنار

Cause I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
چون من عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

You can raise your voice
میتونی صدات رو بلند کنی

But know that you have no choice
ولی بدون که حالا انتخاب دیگه ای نداری

Don’t care what you do
دیگه برام مهم نیست که داری چیکار میکنی

You-ooh-ooh
تو

You can raise your voice
میتونی صدات رو بلند کنی

But know that you have no choice
ولی بدون که حالا انتخاب دیگه ای نداری

Don’t care what you do
دیگه برام مهم نیست که داری چیکار میکنی

You-ooh-ooh
تو

So turn around
پس بچرخ [و از زندگیم برو بیرون]
Walk away
دور شو

You made your bed
خودت زندگیت رو اینجوری چیدی

So you gotta lay
پس حالا ازش لذت ببر

Get outta my way
و از سر راهم برو کنار

Boy, gonna diss me?
پسر جون، تصمیم داری دیسم کنی؟

Boy, I’m so pissed
پسر، اینقدری موفقیتم که حرفات اهمیتی نداره

Boy, gonna miss me
پسر، قراره دلت برام تنگ بشه

Boy, you are dismissed
پسر، ولی من دلم برات تنگ نمیشه

Cause I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
چون من عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

Boy, wanna date me? Boy, outta date, yeah
پسر جون، میخوای باهام قرار بذاری؟ پسر، از لیست قراری من خارج شدی، آره

Boy, wanna (”What? No!”)
پسر، میخوای…( چی گفتی؟ نه)

Boy, outta my way
پسر، از سر راهم برو کنار

Cause I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)
چون من عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

I dont fall for boys like you (I don’t fall for)
عاشق پسرایی مثل تو نمیشم (من عاشق نمیشم)

You can raise your voice
میتونی صدات رو بلند کنی

But know that you have no choice
ولی بدون که حالا انتخاب دیگه ای نداری

Dont care what you do
دیگه برام مهم نیست که داری چیکار میکنی

You-ooh-ooh
تو

You can raise your voice
میتونی صدات رو بلند کنی

But know that you have no choice
ولی بدون که حالا انتخاب دیگه ای نداری

Don’t care what you do (Don’t care what you do)
دیگه برام مهم نیست که داری چیکار میکنی (برام مهم نیست که داری چیکار میکنی)

You-ooh-ooh
تو

Oh, you
اوه، تو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید