مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Cardigan از Taylor Swift با متن و ترجمه

Vintage tee, brand new phone

تی شرت های قدیمی، گوشی های برند جدید

High heels on cobblestones

کفش پاشنه بلند روی سنگفرش

When you are young, they assume you know nothing

وقتی که جوونی، اونا تصور میکنن که تو هیچی نمیدونی

Sequin smile, black lipstick, sensual politics

لبخند درخشان، رژ لب سیاه، سیاست های نفسانی

When you are young, they assume you know nothing

وقتی که جوونی، اونا تصور میکنن که تو هیچی نمیدونی

But I knew you, dancing in your Levi’s

ولی من تو رو میشناختم، لباس لیوایت رو پوشیدی و میرقصی

Dr–k under the streetlight, I-

از خود بی خود زیر نور خیابون، من

I knew you, hand under my sweatshirt

من تو رو میشناختم، دستت زیر سویشرتمه

Baby, kiss it better, I-

عزیزم، بهتر ببوسش، من …

And when I felt like I was an old cardigan under someone’s bed

و من وقتی احساس کردم یه ژاکت پشمی قدیمیَم زیر تخت یه نفر

You put me on and said I was your favorite

تو منو پوشیدی و گفتی که من مورد علاقت بودم

A friend to all is a friend to none

یه دوست برای همه دوست هیچ کسی نیست

Chase two girls, lose the one

دو تا دخترو دنبال کردی، یکیشون رو از دست دادی

When you are young, they assume you know nothing

وقتی که جوونی، اونا تصور میکنن که تو هیچی نمیدونی

But I knew you, playing hide-and-seek and

ولی من تو رو میشناختم، قایم موشک بازی می کردی و

Giving me your weekends, I-

آخر هفته هات رو به من می دادی، من…

I knew you, your heartbeat on the High Line

من تو رو میشناختم، ضربان قلبت رو از هاین لاین میشنوم

Once in twenty lifetimes, I-

برای اولین بار توی دوره بیست سالگی زندگی، من …

And when I felt like I was an old cardigan under someone’s bed

و من وقتی احساس کردم یه ژاکت پشمی قدیمیَم زیر تخت یه نفر

You put me on and said I was your favorite

تو منو پوشیدی و گفتی که من مورد علاقت بودم

To kiss in cars and downtown bars

بوسیدن من تو ماشین و تو کافه

Was all we needed

تمام چیزی بود که بهش نیاز داشتیم

You drew stars around my scars

تو اطراف زخم هام ستاره کشیدی

But now I’m bleeding

ولی الآن من دارم خونریزی می کنم

‘Cause I knew you, stepping on the last train

چون من تو رو میشناختم، سوار آخرین قطار شدی

Marked me like a bloodstain, I-

منو مثل یه لکه خون نشونه گذاری کردی، من …

I knew you tried to change the ending, Peter losing Wendy, I-

میدونستم تو تلاش می کردی پایان رو عوض کنی، پیتر وندی رو از دست بده، من …

I knew you, leaving like a father, running like water, I-

من تو رو میشناختم، ترک کردی مثل یک پدر، میدویدی مثل آب، من …

When you are young, they assume you know nothing

وقتی که جوونی، اونا تصور میکنن که تو هیچی نمیدونی

But I knew youd linger like a tattoo kiss

ولی میدونستم بوسِت مثل تتو رو بدنم باقی میمونه

I knew you’d haunt all of my what-ifs

میدونستم که تمام اگرهام رو برای خودت می گیری

The smell of smoke would hang around this long

بوی دود تا مدت زیادی اینجا میمونه

‘Cause I knew everything when I was young

چون من وقتی جوان بودم همه چیز رو میدونستم

I knew I’d curse you for the longest time

میدونم تا ابد نفرینت می کنم

Chasing shadows in the grocery line

توی صف مغازه دنبال سایه تو می گردم

I knew you’d miss me once the thrill expired

میدونستم وقتی هیجانت تموم بشه دلت برام تنگ میشه

And you’d be standing in my front porch light

و زیر نور ایوان من می ایستی

And I knew youd come back to me

و من میدونستم که تو پیشم بر می گردی

You’d come back to me

تو پیشم بر می گردی

And you’d come back to me

و تو پیشم بر می گردی

And you’d come back

و تو بر می گردی

And when I felt like I was an old cardigan under someone’s bed

و من وقتی احساس کردم یه ژاکت پشمی قدیمیَم زیر تخت یه نفر

You put me on and said I was your favorite

تو منو پوشیدی و گفتی که من مورد علاقت بودم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید