مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Die For a Man از Bebe Rexha با متن و ترجمه

بازدید 587

If you ever were to say goodbye

اگه تو تا الان ازم خداحافظی میکردی

Wouldn’t fret, I wouldn’t even cry

هیچوقت فریاد نمیزدم، هیچوقت حاضر نمیشدم گریه کنم

And if you decided you didn’t love me anymore

و اگه تصمیم میگرفتی که دیگه دوسم نداشته باشی

That’s alright, yeah that’s alright

اشکالی نداشت، آره اشکالی نداره

I would never die for a man, die for a man, die for a man

من هیچوقت حاضر نیستم واسه یه مرد بمیرم، واسه یه مرد بمیرم، واسه یه مرد بمیرم

I would never cry for a man, cry for a man, change who I am

 من هیچوقت حاضر نیستم به خاطر یه مرد گریه کنم، به خاطر یه مرد گریه کنم، نگرشمو تغییر دادم

Even if I love him, hopelessly adored him, you should know that I-I-I

حتی اگه دوسش داشته باشم، ناامیدانه بپرستمش، لازمه بدونی که من

I would never die for a—

حاضر نیستم واسه یه مرد بمیرم

I use to think that I needed a guy

من قبلا فکر میکردم ب یه پسر نیاز دارم

To help me navigate this frightening life

تا کمکم کنه این دروغ وحشتناک رو هدایتش کنم

And every time they brokе my heart I thought that I would die

و هر بار که اونا دل منو شکوندن فکر کردم الاناست ک بمیرم

But I survived, yеah I’m alive

اما زنده موندم، آره، من زنده ام

I would never die for a man, die for a man, die for a man

من هیچوقت حاضر نیستم واسه یه مرد بمیرم، واسه یه مرد بمیرم، واسه یه مرد بمیرم

I would never cry for a man, cry for a man, change who I am

من هیچوقت حاضر نیستم به خاطر یه مرد گریه کنم، به خاطر یه مرد گریه کنم، نگرشمو تغییر دادم

Even if I love him, hopelessly adored him, you should know that I-I-I

حتی اگه دوست داشته باشم، ناامیدانه بپرستمش، لازمه بدونی که من

I would never die for a man

حاضر نیستم واسه یه مرد بمیرم

I would never, I would never, die

من حاضر نیستم، حاضر نیستم بمیرم

I would never, I would never, I would never die for a man

حاضر نیستم، حاضر نیستم، من حاضر نیستم واسه ی مرد بمیرم

I would never, I would never, die

من حاضر نیستم، حاضر نیستم بمیرم

I would never, I would never, I would never die for a— (Woah)

حاضر نیستم، حاضر نیستم، من حاضر نیستم واسه ی مرد بمیرم

I would never die for a woman (No)

من هیچوقت حاضر نیستم واسه یه زن بمیرم

‘Cause women got other men too

چون یک زن دورش چندتا مرد دیگه داره

I only die for my gang, that’s the only way

من فقط واسه رفقام میمیرم، فقط همین

Or I would die for the money if the s–t was all blue (Blue)

یا من حاضرم واسه پول هم جون بدم

Uh-huh, ’cause I am on a whole other level and my thinking when it come to this life, I can never change (Yeah)

چون من الان تو یه مرحله دیگه ای از فکر کردن هستم که وقتی حقیقت داشته باشه، هیچوقت نمیتونم تغییرش بدم

She want me to take my whole life and rearrange it (No)

اون (زن) میخواد کل زندگیمو بگیره و یجور دیگه بچینه

But you know that I’m in the game and I can’t change s–t (At all)

اما میدونی من خودمم تو بازیم و نمیتونم چیزیو تغییر بدم

Now tell me, how you not gon’ die for me?

حالا بهم بگو ببینم، چطور حاضر نیستی واسم بمیری؟

How you gon’ really look me in my face and say you ain’t gon’ die for me? (Me)

چطور میتونی تو چشمام نگاه کنی و بگی حاضر نیستی واسم بمیری؟

That mean if something happens, you ain’t gon’ cry for me (Me)

این به این معنیه که اگه اتفاقی بیفته تو حاضر نیستی به خاطرم گریه کنی

But it’s okay, cause when I wake up, I been tired of sneaks (Yeah, yeah)

اما اشکالی نداره، چون وقتی بیدار بشم در کتونی های پارادام هستم

I would never die for a man, die for a man, die for a man

من هیچوقت حاضر نیستم واسه یه مرد بمیرم، واسه یه مرد بمیرم، واسه یه مرد بمیرم

I would never cry for a man, cry for a man, change who I am

من هیچوقت حاضر نیستم به خاطر یه مرد گریه کنم، به خاطر یه مرد گریه کنم، نگرشمو تغییر دادم

Even if I love him, hopelessly adored him, you should know that I-I-I

حتی اگه دوست داشته باشم، ناامیدانه بپرستمش، لازمه بدونی که من

I would never die for a man

حاضر نیستم واسه یه مرد بمیرم

I would never die for a man

من حاضر نیستم، حاضر نیستم برای یه مرد بمیرم

I would never, I would never, die

من حاضر نیستم، حاضر نیستم بمیرم

I would never, I would never, I would never die for a man

حاضر نیستم، حاضر نیستم، من حاضر نیستم برای یه مرد بمیرم

I would never, I would never, die

من حاضر نیستم، حاضر نیستم بمیرم

I would never, I would never

حاضر نیستم، حاضر نیستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید