مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Last Soul On Earth از Miriam Bryant با متن و ترجمه

بازدید 153

I’ve been thinking about butterflies

داشتم به پروانه ها فكر ميكردم

And now endless blue sky

و حالابه آسمان آبي بي پايان

Dreaming about what it could be

رويا ميبافم راجع به تمام چيزهايي كه ميتونست اتفاق بيوفته

And twilight apple dreams

و روياهاي مبهم

I can’t breathe

نميتونم نفس بكشم

I can’t talk

نميتونم حرف بزنم

I can’t think

نميتونم فكر كنم

I can’t walk

نميتونم راه برم

I can’t see

نميتونم ببينم

I can’t believe

نميتونم باور كنم

That I am the last soul on earth

كه من اخرين روح(شخص) روي اين زمينم

For what it’s worth

براي چيزي كه ارزشش رو داره

The dreamers dream on

رويا پرداز همچنان رويا پردازي ميكنن

And I play along

و من همچنان ادامه ميدم

I am the last soul on earth

من اخرين روح(شخص) روي زمينم

I remember being all yours

يادمه كه كاملا مالِ تو بودم

And now you closed all our doors

و حالا تو تمام در هامون(راها ي ارتباطي و عسق) رو روبه هم بستي

Can’t forgive you for taking Such a big piece of me with you

نميتونم ببخشمت كه يه تيكه ي بزرگي از من رو كندي و با خودت بردي

I can’t breathe

نميتونم نفس بكشم

I can’t talk

نميتونم حرف بزنم

I can’t think

نميتونم فكر كنم

I can’t walk

نميتونم راه برم

I can’t see

نميتونم ببينم

I can’t believe

نميتونم باور كنم

That I am the last soul on earth

كه من اخرين روح(شخص) روي اين زمينم

For what it’s worth

براي چيزي كه ارزشش رو داره

The dreamers dream on

روياپرداز ها به رويا پردازي ادامه ميدن

And I play along

من به بازي كردن ادامه ميدم

I am the last soul on earth

من اخرين روح(شخص) روي اين زمينم

I keep burning up the path

مدام مسيري رو كه باهم طي كرديم اتيش ميزنم(مرور ميكنم خاطرات رو)

And the story’s all I got

و تنها چيزي كه واسم مونده خاطره و داستان رابطمون

So I keep on burning

پس به سوختن ادامه ميدم(بيشتر ميسوزم)

I can’t breathe

نميتونم نفس بكشم

I can’t talk

نميتونم حرف بزنم

I can’t think

نميتونم فكر كنم

I can’t walk

نميتونم راه برم

I can’t see

نميتونم ببيم

I can’t believe

نميتونم باور كنم

That I am the last soul on earth

كه من اخرين روح (شخص)روي اين زمينم

For what its worth

براي چيزي كه ارزش داره

The dreamers dream on

رويا پرداز ها به رويا ادامه ميدن

And I play along

و من به بازي ادامه ميدم

The way this works

طوري كه مسائل پيش ميرن

The dreamers kept on

رويا پردازا به رويا پردازي ادامه ميدن

And I play along

و من همچنان به بازي ادامه ميدم

I am the last soul on earth

من اخرين نفر روي اين كره ي خاكي ام

I am the last soul

من اخرين نفرم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید