مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love One Another از Amber با متن و ترجمه

بازدید 827

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادررو هم

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

Everybody needs a little tenderness,

هرکسی نیاز به یه کم محبت داره

Everybody needs a release

هرکسی نیاز به رهایی دارد

From the cell they lock themselves in:

از زندان خودساخته خود

Love is the only peace!

تنها آرامش عشق است

Everybody needs,

هرکی نیازی دارد

Everybody cries,

هر کسی گریه می کند

Everybody bleeds,

هر کسی خونریزی می کند

Everybody dies

هر کسی میمیرد

Everybody dreams,

هر کسی خواب می بیند

Everybody wakes

هر کسی بیدار میشه

Everybody makes mistakes…

هر کسی اشتباه می کنه

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادررو هم

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

One boy is born in Bethlehem

 یه پسر از بیت لحمه

One girl in Amsterdam (kingdoms to death)

یه دختر  از آمستردام ( همه محکوم به مرگیم)

One boy is born in Gambia

یه پسری از گامبیاست

One girl in Vietnam

یه دختر از ویتنام

Everybody black, everybody white

یکی سفیده یکی سیاه

We are all the same, if we look inside

اگه به درون خود بنگریم همه یکی هستیم

Knowing what we know, why do we still fight?

این رو میدونیم پس چراما هنوز با هم میجنگیم

Time for us to see the light

وقتشه نور رو ببینیم

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادررو هم

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

We were given a world so beautiful

به ما دنیای بسیار زیبا داده شده است

A deep ocean, a blue, blue sky

یه اقیانوس عمیق … یه آسمون آبی آبی

No mother or father should live to see

هیچ گدر و مادری نباید باشند که

A war where children die

شاهد جنگی باشند که مرگ بچه ها را ببینند

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادر

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

Baby, baby

عزیزم . عزیزم

You’ve got to give

تو باید ببخشی

You’ve got to love

تو باید عاشق باشی

You’ve got to give

تو باید ببخشی

You’ve got to love

تو باید عاشق باشیLove one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادررو هم

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

Everybody needs a little tenderness,

هرکسی نیاز به یه کم محبت داره

Everybody needs a release

هرکسی نیاز به رهایی دارد

From the cell they lock themselves in:

از زندان خودساخته خود

Love is the only peace!

تنها آرامش عشق است

Everybody needs,

هرکی نیازی دارد

Everybody cries,

هر کسی گریه می کند

Everybody bleeds,

هر کسی خونریزی می کند

Everybody dies

هر کسی میمیرد

Everybody dreams,

هر کسی خواب می بیند

Everybody wakes

هر کسی بیدار میشه

Everybody makes mistakes…

هر کسی اشتباه می کنه

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادررو هم

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

One boy is born in Bethlehem

 یه پسر از بیت لحمه

One girl in Amsterdam (kingdoms to death)

یه دختر  از آمستردام ( همه محکوم به مرگیم)

One boy is born in Gambia

یه پسری از گامبیاست

One girl in Vietnam

یه دختر از ویتنام

Everybody black, everybody white

یکی سفیده یکی سیاه

We are all the same, if we look inside

اگه به درون خود بنگریم همه یکی هستیم

Knowing what we know, why do we still fight?

این رو میدونیم پس چراما هنوز با هم میجنگیم

Time for us to see the light

وقتشه نور رو ببینیم

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادررو هم

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

We were given a world so beautiful

به ما دنیای بسیار زیبا داده شده است

A deep ocean, a blue, blue sky

یه اقیانوس عمیق … یه آسمون آبی آبی

No mother or father should live to see

هیچ گدر و مادری نباید باشند که

A war where children die

شاهد جنگی باشند که مرگ بچه ها را ببینند

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Sisters and brothers!

برادران و خواهران

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

Love one another,

همدیگه رو دوست داشته باشید

Father and mother!

پدر و مادر

Love one another…

همدیگه رو دوست داشته باشید

(Love one another!)

همدیگه رو دوست داشته باشید

Baby, baby

عزیزم . عزیزم

Youve got to give

تو باید ببخشی

You’ve got to love

تو باید عاشق باشی

You’ve got to give

تو باید ببخشی

You’ve got to love

تو باید عاشق باشی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.