مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bells In Santa Fe از Halsey با متن و ترجمه

بازدید 925

Don’t call me by my name
منو با اسم خودم صدا نکن

All of this is temporary
همه ی اینا موقتیه

Watch as I slip away
نگاه کن که دور میشم

For your sake
بخاطر تو

All of this is temporary
همه ی اینا موقته

Well, maybe I could hold you in the dark
خب، شاید بتونم توی تاریکی نگهت دارم

You won’t even notice me depart
تو حتی متوجه نمیشی از هم میپاشم

Secondhand thread
بحث دست دوم

In a second hand bed
توی یه تخت دست دوم

With a second man’s head
با حواس دست دوم یه مرد

Leaving through the door without a word
بدون کلمه ای از در بیرون میرم

You won’t even notice little bird
تو حتی متوجه پرنده ی کوچولو نمیشی

Better off dead so I reckon I’m headed to hell instead
مرده بهتره پس درعوضش فکر میکنم که مستقیم به جهنم میرم

So don’t wait for me
پس منظر من نباش

Don’t wait for me
منتظر من نباش

Wait ah
It’s not a happy ending
پایان خوشی نداره

Don’t wait for me
منتظر من نباش

Don’t Wait for me
منتظر من نباش

Wait ah
It’s not a happy ending

پایان خوشی نداره

Jesus needed a three day weekend
مسیح به آخر هفته ی سه روزه نیاز داشت

To sort out all his bullshit, figure out the treason
تا از همه ی مخرفاتش سر در بیاره و خیانت رو متوجه بشه

I’ve been searching for a fortified defense
من به دنبال یه دفاع مستحکمم

Four to five reasons
چهار الی پنج دلیل

But, Jesus, you’ve got better lips than Judas
اما، مسیح، تو از یهودا لب های بهتری داشتی

I could keep your bed warm, otherwise I’m useless
من میتونم تختت رو گرم نگه دارم در غیر این صورت من بی فایده ام

I don’t really mean it, ’cause who the fuck would choose this?
واقعا منظورم این نیست، چون کدوم خری چنین چیزی رو انتخاب میکنه

Well, maybe I could hold you in the dark
خب، شاید بتونم توی تاریکی نگهت دارم

You won’t even notice me depart
تو حتی متوجه نمیشی از هم میپاشم

Secondhand thread
بحث دست دوم

In a second hand bed
توی یه تخت دست دوم

With a second man’s head
با حواس دست دوم یه مرد

Leaving through the door without a word
بدون کلمه ای از در بیرون میرم

You won’t even notice little bird
تو حتی متوجه پرنده ی کوچولو نمیشی

Better off dead so I reckon I’m headed to hell instead
مرده بهتره پس درعوضش فکر میکنم که مستقیم به جهنم میرم

So don’t wait for me
پس منظر من نباش

Don’t wait for me
منتظر من نباش

Wait ah
It’s not a happy ending
پایان خوشی نداره

So don’t wait for me
پس منظر من نباش

Don’t wait for me
منتظر من نباش

Wait ah
It’s not a happy ending
پایان خوشی نداره

So dont wait for me
پس منظر من نباش

Dont wait for me
منتظر من نباش

Wait ah
It’s not a happy ending
پایان خوشی نداره

So don’t wait for me
پس منظر من نباش

Don’t wait for me
منتظر من نباش

Wait ah

All of this is temporary
همه ی اینا موقته

All of this is temporary
همه ی اینا موقته

All of this is temporary
همه ی اینا موقته

All of this is temporary
همه ی اینا موقته

Maybe I could hold you in the dark
شاید بتونم توی تاریکی نگهت دارم

You wouldn’t even notice me depart
و حتی متوجه نمیشی از هم میپاشم

Secondhand thread
بحث دست دوم

in a second mans bed
وی یه تخت دست دوم

With a second man’s head
با حواس دست دوم یه مرد

All of this is temporary
همه ی اینا موقته

All of this is temporary
همه ی اینا موقته

All of this is
همه اینها هست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید