مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Stay With Me از Calvin Harris و Halsey و Justin Timberlake و Pharell با متن و ترجمه

بازدید 1355

Hey, it’s a mess out there

هی اون بیرون چ آشوبیه

They can leave, but we don’t care

هر کی بخواد میتونه بره اما ما اهمیت نمیدیم

We’ll stay, I’m good right here

ما میخوایم بمونیم، اینجا بهمون خوش میگذره

I been waitin’ for you all year

من تمام سال منتظرت بودم

Come play, make a mess right here

بیا بازی کنیم، اینجا بترکونیم

Do whatever, I like it weird

هر کاری دوست داری بکن، دوست دارم کار عجیبی بکنی

Okay, let ’em disappear

اوکی، بذار برن پی کارشون

Say whatever you want to hear

هر چی دوست داری بشنوی رو بگو

Just stay

فقط بمون

(Dance)

(Dance)

(Dance)

برقص

Lookie here

اینجارو ببین

They said, “Please, turn it down”

اونا میگن “تروخدا صدای موزیکو بیار پایین”

I said, “Just turn around”

من گفتم “میتونین روتونو برگردونی”

They say it’s dark, but what do they know?

اونا میگن هوا تاریکه، اما اونا چی حالیشونه؟

So upliftin’ how you bounce

جوری ک میپری خیلی امیدوار کنندست

And it feel like, damn (Damn)

و اینجوریه که اوه لعنتی

Look at those pants

فقط اون شلوارارو نگاه کن

Damn (Damn)

گندش بزنن

It don’t makе sense

اصلا نمیفهمم

Damn (Damn)

لعنت بهش

Yeah, I’m convincеd

آره من متقاعد شدم

Blam (Blam)

بلا

It’s magic

این جادوییه

This one’s for tonight and beyond (Come here, girl)

این یکی برای امشب و بعدهاست

We toastin’ and we cheers, all your girls are here

ما پیک میزنیم، تمام دوستات اینجان

Somethin’ ain’t right if you yawn (Yeah, girl)

اگه خمیازه بکشی خیلی ضایست

As crazy as it sound, wanna take you down

ممکنه دیوانه کننده ب نظر بیاد میخوام ببرمت پایین

So you can feel the pipe ’til the dawn (Yeah, girl)

پس تو میتونی تا صبح پیپ بکشی

The energy is flowin’, it keeps us glowin’

انرژی ک اینجا جریان داره، موجب درخشش ما میشه

So we don’t need no light, why’s it on? (Yeah, girl)

خب پس ما ب هیچ چراغی نیاز نداریم، چرا روشنن؟

I’m talkin’ to you, girl, it’s a new world

من دارم با تو حرف میزنم دختر، این دنیای جدیدیه

Hey, it’s a mess out there

هی اون بیرون چ آشوبیه

They can leave, but we don’t care

هر کی بخواد میتونه بره اما ما اهمیت نمیدیم

We’ll stay, I’m good right here

ما میخوایم بمونیم، اینجا بهمون خوش میگذره

I been waitin’ for you all year

من تمام سال منتظرت بودم

Come play, make a mess right here

بیا بازی کنیم، اینجا بترکونیم

Do whatever, I like it weird

هر کاری دوست داری بکن، دوست دارم کار عجیبی بکنی

Okay, let ’em disappear

اوکی، بذار برن پی کارشون

Say whatever you want to hear

هر چی دوست داری بشنوی رو بگو

Just stay

فقط بمون

All night

تمام شب

Come on and stay with me

بیا و در کنار من بمون

Let’s take flight

بیا پرواز کنیم

Come on and stay, baby

بیا و در کنار من بمون عزیزم

We could fly away, girl

ما میتونیم ب دوردست ها پرواز کنیم، دختر

Come on and stay with me

بیا و در کنار من بمون

All night

تمام شب

Come on and stay with me

بیا و در کنار من بمون

I still see your body in the dark

من هنوزم بدنتو در تاریکی میبینم

It’s easy, I just use my hands

راحته، فقط از دستام استفاده میکنم

And I don’t even need to go inside

حتی نیازی نیست برم داخل

I know just by the way you dance

من با حالتی ک تو میرقصی میفهمم چی داری

(Damn)

لعنتی

Look at those pants

ب اون شلوار نگاه کن

Damn (Damn)

لعنتی

It don’t make sense

نمیفهمم

Damn (Damn)

لعنتی

Yeah, I’m convinced

آره متقاعد شدم

Blam (Blam)

بلا

It’s magic

این جادوییه

This one’s for tonight and beyond (Come here, girl)

این یکی برای امشب و بعدهاست

We toastin’ and we cheers, all your girls are here

ما پیک میزنیم، تمام دوستات اینجان

Somethin’ ain’t right if you yawn (Yeah, girl)

اگه خمیازه بکشی خیلی ضایست

As crazy as it sound, wanna take you down

ممکنه دیوانه کننده ب نظر بیاد میخوام ببرمت پایین

So you can feel the pipe ’til the dawn (Yeah, girl)

پس تو میتونی تا صبح پیپ بکشی

The energy is flowin’, it keeps us glowin’

انرژی ک اینجا جریان داره، موجب درخشش ما میشه

So we don’t need no light, why’s it on? (Yeah, girl)

خب پس ما ب هیچ چراغی نیاز نداریم، چرا روشنن؟

I’m talkin’ to you, girl, it’s a new world

من دارم با تو حرف میزنم دختر، این دنیای جدیدیه،

Hey, it’s a mess out there

هی اون بیرون چ آشوبیه

They can leave, but we don’t care

هر کی بخواد میتونه بره اما ما اهمیت نمیدیم

We’ll stay, Im good right here

ما میخوایم بمونیم، اینجا بهمون خوش میگذره

I been waitin’ for you all year

من تمام سال منتظرت بودم

Come play, make a mess right here

بیا بازی کنیم، اینجا بترکونیم

Do whatever, I like it weird

هر کاری دوست داری بکن، دوست دارم کار عجیبی بکنی

Okay, let ’em disappear

اوکی، بذار برن پی کارشون

Say whatever you want to hear

هر چی دوست داری بشنوی رو بگو

Just stay

فقط بمون

All night

تمام شب

Come on and stay with me

بیا و در کنار من بمون

Lets take flight

بیا پرواز کنیم

Come on and stay, baby

بیا و در کنار من بمون عزیزم

We could fly away, girl

ما میتونیم ب دوردست ها پرواز کنیم، دختر

Come on and stay with me

بیا و در کنار من بمون

All night

تمام شب

Come on and stay with me

بیا و در کنار من بمون

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.