مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Over Now از Calvin Harris و The Weeknd با متن و ترجمه

بازدید 1648

I don’t really care if your tears fall down your face

اگه اشک از چشمات جاری میشه واقعا برام اهمیتی نداره

You know you play the victim every time

میدونی تو همیشه نقش قربانی رو بازی میکنی

I know you gettin’ turnt every night, oh yeah

میدونم که هر شب مست میکنی، اوه آره

Your girls ain’t shit, tryna get me off your mind

دوستات لاشی نیستن، سعی میکنن فکر منو از سرت بیرون کنن

The same ones who be hittin’ up my line

دقیقا همون دوستات بهم نخ میدن

They’re not your friends

اونا دوستای تو نیست(دشمنن)

I need you to know that

میخوام بدونی که

We ain’t ever gonna go back

دیگه ما به هم برنمیگردیم

This time, it got so bad

این بار، دیگه اوضاع زیادی بد شده

It’s best for me, it’s best for you

این هم به نفع توئه هم به نفع من

I need you to know that

میخوام که بدونی

Tried to love you, but I forced that

سعی کردم دوست داشته باشم، اما تحمیلی بود

All signs, we ignored that

تمام نشونه ها، ما نادیدشون گرفتیم

And it’s not the same

و این مثل دفعات قبل نیست

‘Cause it’s over now, oh yeah

چون الان دیگه همه چیز تمومه

Don’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh

زیادی سردرگم نشو دختر، دیگه همه چیز تمومه

No comin’ back around, baby

دیگه برگشتی در کار نیست عزیزم

Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Oh yeah, yeah)

دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم دختر، دیگه همه چیز تمومه

So, I take this just to forget you

پس من این قرصو میندازم تا فراموشت کنم

I don’t regret those memories

من از خاطراتت پشیمون نیستم

And I swear I’m not tryna test

و قسم میخورم من امتحان نمیکنم

I wish you the best with the life you lead

امیدوارم با زندگی که در پیش داری موفق باشی

But you always need that attention

اما تو همیشه به اون توجه نیاز داری

Feedin’ the press, but we don’t speak

برای تغذیه فشارت، اما ما دیگه با هم حرف نمیزنیم

But we’re both with somebody else

اما ما هر دومون با کسای دیگه ای هستیم

So please stop callin’ me

پس دست از زنگ زدن به من بردار

I need you to know that(Oh girl)

میخوام بدونی که

We ain’t ever gonna go back(Oh yeah)

دیگه ما به هم برنمیگردیم

This time, it got so bad

این بار، دیگه اوضاع زیادی بد شده

And it’s not the same

و این مثل دفعات قبل نیست

‘Cause it’s over now, oh yeah

چون الان دیگه همه چیز تمومه

Don’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh

زیادی سردرگم نشو دختر، دیگه همه چیز تمومه

(Stop callin’, stop callin’)

دیگه بهم زنگ نزن، دیگه بهم زنگ نزن

No comin’ back around, baby(Oh, no comin’ back around)

دیگه برگشتی در کار نیست عزیزم

Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Oh yeah, yeah)

دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم دختر، دیگه همه چیز تمومه

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, no, woah (Yeah, yeah)

I said, na-na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na

Na, na, na, na-na-na-na-na (Hey)

‘Cause it’s over now, oh yeah(Stop callin’ me, oh)

چون الان دیگه همه چیز تمومه

Don’t get too confused, girl, its over now, oh yeah, uh(Stop callin’ me, hey)

زیادی سردرگم نشو دختر، دیگه همه چیز تمومه

No comin’ back around, (No comin’ back around, no, no)

دیگه برگشتی در کار نیست عزیزم

Nothin’ left to lose, girl, its over now (Stop callin’ me, yeah)

دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم دختر، دیگه همه چیز تمومه

Oh yeah, uh, yeah

Stop callin’ me back around, back around

دیگه بهم زنگ نزن که بگی برگرد، برگرد

Oh yeah

Ooh

Oh, girl

(Please stop comin’ back)

خواهش میکن برنگرد

Oh yeah

Stop callin’, stop callin’

دیگه زنگ نزن، دیگه زنگ نزن

Ooh

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.